• Ще се подпомагат успешни проекти на неправителствени организации

 

Общински съвет-Благоевград гласува и прие предложение за създаването на общински фонд “Култура”, както и правилник за неговата работа. Той ще се ръководи от 9-членен експертен съвет, в който ще участват и трима общински съветници, за да се гарантира прозрачност в управлението на публичните средства. Фондът ще подпомага работата на всички неправителствени организации и културни институти, които имат желание и намерение да създават устойчиви събития в културния календар на Благоевград. “Идеята е да се подпомагат организации, които искат да реализират свои проектни предложения в нашия град. Създаването на фонда идва след седем години молби от десетки НПО-та, които искат да работят на територията на общината. Досега нямахме възможност да ги подпомагаме, но със създаването на този фонд общината ще бъде съорганизатор и партньор на всички, които имат добри идеи и проекти. Това е начин да се подпомагат финансово неправителствените организации на общинско ниво. По този начин ще стимулираме всички организации да работят на територията на Благоевград, да правят събития и културни мероприятия”, каза заместник-кметът по културата Христина Шопова. По думите й това е единственият начин общината да задържи неправителствените организации да работят именно в Благоевград. Със създаването на фонд “Култура” Благоевград се нарежда сред големите общини, в които има утвърдени богати и устойчиви културни календари. Тя даде пример, че в София от 10 години има създадена такава структура, във Варна – от 6 години, а в Бургас – подобен фонд функционира успешно от 7 години.