Кметът Чимев
  • Сумата е двойно по-голяма от 2018 г., кметът Чимев: Мнозина сме шофьори и виждаме какво е състоянието

 

895 485 лева са предвидените средства за рехабилитация на уличната мрежа в града и селата на община Дупница. Процедурата за избор на изпълнители по 4-те позиции ще бъде обявена до дни. Най-много средства за ремонт са заложени за селата – 408 000 лева, а за града са 400 000 лева. За 4-класната мрежа са предвидени 50 000 лева, а за републиканските пътища в чертите на Дупница – 37 485 лева. Сумата е вдигната повече от двойно в сравнение с 2018 г. През миналата година общата стойност бе 416 000 лева, от които 250 000 за града и 83 000 лева за селата. Комисия от строителния отдел на община Дупница ще започне оглед на градската мрежа от 11 март, за да изготвя списък за ремонти. “Последните години винаги тази сума се вдига. Не е тайна и защо, мнозина сме шофьори и виждаме състоянието по улиците. След стабилизиране финансовото състояние на общината вече можем да заделяме повече средства за инфраструктурата. Успяхме да осигурим 4 пъти повече пари за ремонт на улиците по селата, защото там сме най-длъжни на хората. Както и досега, ще разчитаме на местните кметове да посочат невралгичните места за ремонти на улиците, за които заедно с комисията да изготвят количествено-стойностните сметки. В обсега на кърпенето на дупките няма да попаднат улиците, които са в обхвата на “Интегриран градски транспорт”, тъй като ще бъдат изцяло преасфалтирани, както и тези, които са заложени за цялостен ремонт в списъка с капиталови разходи”, обясни кметът на община Дупница инж. Методи Чимев. Към участниците са посочени и нови срокове за реализиране на дейностите, като за града и селата в рамките на 45 дни, а за четвъртокласната и републиканската пътна мрежа – 20 дни. Откритото заседание на комисията по отваряне на офертите ще бъде в края на месец март или първите дни на април.