Мая Манолова

Конституционният съд (КС) единодушно отмени новите текстове в Закона за държавния служител (ЗДС), с които се забранява на пенсионерите да работят в администрацията. Решението е взето с 11 гласа, тъй като е отсъствал конституционният съдия Георги Ангелов.Измененията в ЗДС бяха направени чрез Закона за бюджета за тази година и влязоха в сила от 1 януари 2019 г. С тях беше въведено ново изискване за несъвместимост на държавните служители – да са упражнили правото си на пенсия. Така по приблизителни изчисления трябваше да бъдат уволнени близо 2000 чиновници. Това са само заварените случаи на хора, които вече са се пенсионирали, но продължават да работят като държавни служители.

Румен Радев

Всички те към момента, в който са решили да упражнят правото си на пенсия, не са знаели, че това може да доведе до уволнението им през 2019 г. По неофициална информация администрацията още не е пристъпила към освобождаването им, изчаквайки произнесеното днес решение на КС. С него на практика се отменят всички разпоредби в ЗДС, свързани с новата несъвместимост – на чл. 7, ал. 2, т. 8; чл. 84а, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 1, т. 4.

Промените не изваждаха всички пенсионери от администрацията, тъй като незасегнати от тях останаха онези, които са на трудов договор, а не са назначени по служебно правоотношение.

Новите разпоредби в ЗДС бяха атакувани в КС от президента Румен Радев, а след това и от омбудсмана Мая Манолова.

Какви са мотивите на Конституционния съд, ще стане ясно, когато бъде публикувано решението му.