Членовете на Ловно-рибарското сдружение “Сокол-1898” в Долна баня с председател Станислав Рименов проведоха традиционната таксация на животните. Над 70 процента от членовете на четирите ловно-рибарски дружинки – Долна баня, Левица, Очуша и Белово, участваха в преброяването на дивеча в ловните полета, като бе изнесен 500 кг концентриран фураж и 200 кг каменна сол.

В първите пролетни дни членовете на сдружението разселиха по 60 яребици и толкова фазани в Долнобанското поле.

Междувременно бе извършено почистване, подготовка и засяване на дивечови ниви в местностите Градището, Аматовец и Буката, като първоначално бяха засети с овес 15 декара ниви. Още 50 декара ще бъдат засети в близките пролетни дни.