Мощна турска компания спря поръчката за доставка на нов линеен ускорител, който ще се използва за лечение на пациенти с рак в УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив.

Прогнозната стойност на доставката е 4 850 000 лв. без ДДС. Предвидено е ускорителят да се купи на изплащане. Той трябва да е окомплектован с дозиметрична апаратура, устройства за имобилизация и др. за нуждите на Клиниката по лъчева терапия на УМБАЛ-Пловдив.

Процедурата е обявена на 25 февруари. Днес (1 април) изтичаше крайният срок за приемане на оферти, а утре трябваше да се отварят.
На 21 март обаче фирмата „Варинак България“, която е еднолична собственост на В.О.С.С. ВАРИНАК ОНКОЛОЖИ СИСТИМЛЕРИ САТЪШ ве СЕРВИС АД – Турция, е подала жалба срещу обявлението в Комисията за защита на конкуренцията. Тя е поискала и временна мярка „спиране на процедурата“. Оплакването е по чл. 45 от Закона за обществените поръчки, който гласи, че при определяне на сроковете за получаване на заявления за участие и оферти възложителите отчитат сложността на поръчката и времето, необходимо за изготвяне на офертите, без да се засягат минималните срокове за съответните процедури. В петък (23 февруари) Антимонополната комисия е образувала производство по жалбата, което спира по-нататъшната дейност по поръчката. Справка в сайта на АОП сочи, че дъщерното дружество на турската компания в България досега има девет спечелени обществени поръчки. Без изключение възложителите са лечебни заведения – КОЦ в Пловдив, Шумен, Стара Загора, УМБАЛ „Св. Марина“ и „Св. Иван Рилски”, и касаят обслужване на онкологични системи или доставки на елементи за тях. Регистрираното в България дружество е и част от турския „Бозлу Холдинг“, чиято основна дейност е диагностика и лечение в онкологията, но също така работи в индустриалната инспекция, производствения и строителния сектор. Варинак е основен представител на компаниите Varian Medical Systems AG, BrainLab AG, XStrahl Medical, NeuroLogica, Samsung Electronics Co., Ziehm Imaging и DDD Diagnostic и предоставя техническа поддръжка в областта на онкологията, образната диагностика и интраоперативните решения в региона. Екипът й в България наброява повече от 80 служители.

 

Източник: actualno.com