172 деца от девет училища в община Разлог се включиха в конкурса на тема „Водата е богатство“, организиран от обществените възпитатели към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Учениците от първи до четвърти клас показaха както техника на рисуване, така и много познания и талант. Те представиха изключително интересни и креативни рисунки, изпълнени с въображение и старание. В творбите си децата „разказваха“ колко необходима е водата за всяко живо същество и колко е важно да бъдем отговорни, съвестни и внимателни в грижите си за нея. Как трябва да пазим чисти местата около водните обекти и да се грижим да не я разхищаваме, за да има достатъчно за всички живи същества.


Много трудна за журито се оказа задачата да отличи най-добрите рисунки, защото всяка една от тях бе цветен разказ на умни и талантливи деца. Оценяващите излъчиха победители в категориите от първи до четвърти клас, като бяха определени награди от първо до трето място. Поощрителна награда за участие имаше за всяко едно училище.
Големият победител е Борис Коцаков – ученик от четвърти клас в НУ “Яне Сандански” с класен ръководител Рени Лачина.

Ето и наградените ученици:

Първо място

Първи клас
Виктория Ядкова и Михаела Механджиева от с. Горно Драглище
Втори клас
Христиана Неофитова – Разлог
Кристина Димитрова – Разлог
Станислава Байкова – с. Добърско

Трети клас
Соня Методиева -Разлог
Четвърти клас
Лъчезар Йорданов –Разлог

Второ място

Първи клас
Екатерина Татарска – Разлог

Втори клас
Елена Праматарова – Разлог
Надя Милина – Разлог

Трети клас
Елеонора Таскова –с. Елешница

Четвърти клас
Владимир Виталиевич Бобул – гр. Разлог
Спасимира Кондева – гр. Разлог

Трето място

Първи клас
Илиян Тумбев – гр. Разлог

Втори клас
Диляна Дапева – с. Бачево

Трети клас
Валентина Николова –с. Баня
Елена Попадийна – НУ ”Св. св. Кирил и Методий”

Четвърти клас
Ангел Кънчев – с. Добърско