Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 08 – 12 април 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В текста по-долу са посочени датата, периода, максималното времетраене, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 08.04.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 09.04.2019 г. /10:30 – 15:00 ч./ –  Станьовци

На 08.04.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 09.04.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 10.04.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 11.04.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 12.04.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Видрица: Видрица, Парцел VІІ-94в, Кв. 17

На 09.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 10:30 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 12.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 10:30 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Конска: IV-310, 311

На 09.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 12.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Глоговица

На 09.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 12.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Лялинци: I-259 Кв. 13, УПИ VII-115 Кв. 26

На 09.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 12.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Трън: 8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Васил Левски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Връх, Възраждане, Георги Димитров, Гочо Гопин, Денчо Знеполски, Десета, Ева Волицер, Еднофамилни Жилища, Здравец, Имот 000697 Стопански Двор, махала  Ахчийски Кошари, махала  Кошарите, махала  Шиловец, Мир, Младост, Мосаловска, Народна Воля, Петко Д. Петков, Петър Асенов, Стадион, Стефан Караджа, Тако Пеев, Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин, Яким Тошков

На 09.04.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 10:30 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Горна Секирна: местност  Валога

На 09.04.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 10:30 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Долна Секирна: Мтп&Quot;Д. Секирна&Quot;

На 09.04.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 10:30 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Душинци

На 09.04.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Банище

На 09.04.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Бегуновци

На 09.04.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Беренде, Общ. Земен

На 09.04.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Брезник: Мтп&Quot;Ръждавец&Quot;

На 09.04.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Брезнишки Извор

На 09.04.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Велиново

На 09.04.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Габровдол

На 09.04.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Гигинци: УПИ ХІV-219, Кв. 22

На 09.04.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Ерул

На 09.04.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Кошарево

На 09.04.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Милкьовци

На 09.04.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Непразненци

На 09.04.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Режанци

На 09.04.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Садовик: УПИ VII-288, 289, Кв. 3

На 09.04.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Станьовци: 145011

Община Земен

На 08.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Земен: Албена, Александър Стамболийски, Гео Милев, Земенски Манастир, Земенско Кале, Кракра, Манастирска, махала  Брънзова и Орлово Гнездо, махала  Царева, Никола Вапцаров, Симеон, Струма, Хаджи Димитър

На 11.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Смиров Дол

Община Перник

На 08.04.2019 г. /09:00 – 13:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Богданов Дол: Витоша, махала  Скочиловец, Рила, Струма, Цар Симеон

На 08.04.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Перник: Боян Чонос, Вела Пеева, Димитър Благоев, Добри Миланов, Йордан Лютибродски, Ковачевци, Ленин, Лиляна Димитрова, Маниш, Мануш Войвода, Никифор Панкев, Николай Островски, Огнян Ягодински, Огоста, Паисий Хилендарски, Пушкин, Рахила Ангелова, Станке Димитров, Страцин, Училищна, Христо Кърпачев, Църква

На 09.04.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./ –  Перник: ТП Солей

На 09.04.2019 г. /08:15 – 09:30 ч./   На 10.04.2019 г. /16:45 – 18:00 ч./ –  Брезник: Цвета Лумбарова

На 09.04.2019 г. /08:15 – 09:30 ч./   На 10.04.2019 г. /16:45 – 18:00 ч./ –  Даскалово: Втора

На 09.04.2019 г. /08:15 – 09:30 ч./   На 10.04.2019 г. /16:45 – 18:00 ч./ –  Драгичево: Байкал, Възраждане, Георги Бенковски, Кракра, Магистрала, Мария Луиза, Пирин, Първа, Райна Княгиня, Рила, Рударска, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Тинтява, Христо Ботев, Цар Симеон, Явор, Янтра

На 09.04.2019 г. /08:15 – 09:30 ч./   На 10.04.2019 г. /16:45 – 18:00 ч./ –  Мърчаево: Мърчаево ПИ 52, Рударски път, Цар Симеон I/Кост. Темелков/

На 09.04.2019 г. /08:15 – 09:30 ч./   На 10.04.2019 г. /16:45 – 18:00 ч./ –  Перник: Владайско Въстание, Владимир Комаров, Волга, Възход, Ганьовец, Грамаге, Димитър Благоев, Добри Миланов, Дунав, Дъбрава, Евгении Ачанов, Йордан Лютибродски, Кв. Старата Църква, Климент Охридски, Костенец, Кралевски път, Лиляна Димитрова, махала  Горна Църква, махала  Тутулова, Момин Проход, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Рилски Езера, Танчовица, Трайко Живков, Хемус, Църква, Чуйпетлово

На 09.04.2019 г. /08:15 – 09:30 ч./   На 10.04.2019 г. /16:45 – 18:00 ч./ –  Рударци: 1452, 3-ти Март, VI-001267 Кв. 82, XVIII-1965, 1967 Кв. 127, Арда, Балчик, Бели Брег, Бистрица, Божур, Бор, Борова Гора, Боровец, Бреза, Бузлуджа, Бургас, Вардар, Варна, Васил Априлов, Ваташка, Вела Пеева, Веслец, Витоша, Ген. Столетов, Гео Милев, Гоце Делчев, Гурко, Дабо, Добрич, Драва, Дренов Дол, Дулова, Дунав, Ерма, Ехо, Загарица, Захари Зограф, Здравец, Земен, Иван Вазов, Изгрев, Искър, Йовчова, Кало, Камчия, Капенешка, Кирил и Методий, Кирил Пчелински, Кракра, Кривуля, Лаката, Лиляна Димитрова, Лом, Лопянска Гора, Людмила Димитрова, Люлин, Марица, Мария Луиза, Места, местност  Кало, Металург, Минерал, Миньор, Михаил Дойчев, Москва, Несебър, Никола Вапцаров, Обеля, Оборище, Опълченска, Острица, Отец Паисий, Перник, Пирин, Пловдив, Поморие, Презвитер Козма, Пчелинска, Първи Май, Радомир, Райко Янков, Рено, Рига, Рила, Родопи, Розова Долина, Ропотамо, Рударска, Рудничар, С. Рударци, Самоков, Св. Иван Рилски, Свищов, Селимица, Силистра, Синчец, Скобелев, Смолян, Солун, София, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Стримон, Струма, Темелко Ненков, Тинтява, Трън, У111-904, Кв. 29, Ул. Вардар/Ул. Силистра, УПИ LXXXIV-2229, Кв. 21., УПИ І-1427 Кв. 80б, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цветaна Живкова, Черни Връх, Шипка, Шумнатица, Янтра, Ясен, Ястребец

На 09.04.2019 г. /08:15 – 09:30 ч./   На 10.04.2019 г. /16:45 – 18:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Баба Тонка, Бачо Киро, Блато, Божур, Бурковица, Бързатица, Васил Левски, Вит, Витоша, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горска Поляна, Градище, Дома, Дъбрава, Еверест, Еделвайс, Иван Вазов, Иглика, Извор, Искър, Йордан Корчев, Калоян, Капитан Петко Войвода, Кирил Богданов, Кокиче, Кольо Фичето, Крайречна, Лебед, Леденика, Лилия, Лъката, Люлин, махала  Бугьовец, махала  Каназирова, махала  Кюлова, махала  Опашиница, махала  Шестакова, махала  Язовира, местност  Буката/И. Р. /, местност  Шарков Дол /И. Р. /, местност  Шумнатица, Могилата, Незабравка, Оборище, Одеса, Панайот Волов, Панайот Хитов, Перуника, Пороя, Първи Май, Разсадника, Райна Княгина, Рибарица, Самуил, Слатина, Спортист, Стадионна, Стефан Караджа, Струма, Съединение, Теменуга, Тодор Каблешков, УПИ II-456 Кв. 39, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Проданов, Цар Иван Асен I, Чифлик, Шийница, Юрий Гагарин, Явор, Янтра

На 09.04.2019 г. /08:15 – 09:30 ч./   На 10.04.2019 г. /16:45 – 18:00 ч./ –  Студено Буче: Стефан Караджа

На 09.04.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 18:00 ч.; 17:30 – 18:00 ч./   На 10.04.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 18:00 ч.; 17:00 – 18:00 ч./ –  Мърчаево: 10-та

На 09.04.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 18:00 ч.; 17:30 – 18:00 ч./   На 10.04.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 18:00 ч.; 17:00 – 18:00 ч./ –  Перник: Бучински път

На 09.04.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 17:30 – 18:00 ч./   На 10.04.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 17:00 – 18:00 ч./ –  Големо Бучино: Арбова, Бачова махала, Витоша, Даскала, Дъбрава, Кедър, Кокиче, Кошеве, Кракра, Люлин, Македония, Нарцис, Перник, Република, Рутеш, Скачок, София, Струма, УПИ VIII-184 Кв. 48, УПИ XxIV Кв. 39, Шефтена, Яланджийска, Ясен

На 09.04.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 17:30 – 18:00 ч./   На 10.04.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 17:00 – 18:00 ч./ –  Драгичево: 559, М. Черешите, VІІ-555 Кв. 80, Александър Боянов, Александър Танев, Байкал, Бор, Васил Априлов, Васил Левски, Витоша, Владайска, Възраждане, Върла Стрън, Горно Драгичево, Горно Драгичево/Гола Могила, Горно Драгичево/Копринено Орище, Гранит, Долно Драгичево, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Калиница, Каменица, Кокиче, Кракра, Лебед, Любен Каравелов, Люлин, М. Копринено Орище ПИ 324, Магистрала, Мария Луиза, махала  Крушите, местност Горно Драгичево, местност Горно Драгичево/Ал Танев, местност Горно Драгичево/Борова Гора, местност Горно Драгичево/Вилите, местност Горно Драгичево/Гола Могила, местност Горно Драгичево/Копринено Орище, местност Горно Драгичево/Крушите, местност Горно Драгичево/Селимите, местност Горно Драгичево/Черешите, Минзухар, Миньор, Мрамор, Незабравка, Никола Вапцаров, Оборище, Панайот Волов, ПИ 020003, ПИ 1625, М. Серимеж, Пирин, Реката, Република, Рила, Ропотамо, Рударска, Сава Асенов, Серимеж, Средорек, Умище, УПИ VIII-1426, Физкултурна, Черни Връх, Янтра

На 09.04.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 17:30 – 18:00 ч./   На 10.04.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 17:00 – 18:00 ч./ –  Мало Бучино: Люлин/2-ра/

На 09.04.2019 г. /08:30 – 18:00 ч./   На 10.04.2019 г. /08:30 – 18:00 ч./ –  Драгичево: 559, М. Черешите, Vіі-555 Кв. 80, Александър Боянов, Александър Танев, Байкал, Бор, Васил Априлов, Васил Левски, Витоша, Владайска, Възраждане, Върла Стрън, Горно Драгичево, Горно Драгичево/Гола Могила, Горно Драгичево/Копринено Орище, Гранит, Здравец, Ивайло, Калиница, Каменица, Кокиче, Кракра, Лебед, Люлин, М. Копринено Орище ПИ 324, махала  Крушите, местност Горно Драгичево, местност Горно Драгичево/Ал Танев, местност Горно Драгичево/Борова Гора, местност Горно Драгичево/Вилите, местност Горно Драгичево/Гола Могила, местност Горно Драгичево/Копринено Орище, местност Горно Драгичево/Крушите, местност Горно Драгичево/Селимите, местност Горно Драгичево/Черешите, Минзухар, Миньор, Мрамор, Незабравка, Никола Вапцаров, Оборище, Панайот Волов, ПИ 020003, ПИ 1625, М. Серимеж, Пирин, Реката, Република, Рила, Ропотамо, Сава Асенов, Серимеж, Средорек, Умище, УПИ VIII-1426, Черни Връх, Янтра

На 09.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Батановци: Александър Стамболийски, Батан Войвода, Васил Левски, Граово, Любен Каравелов, Никола Вапцаров, Св. Св. Кирил и Методий, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 11.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Перник: Владислав Граматик, Войниковец, Габрово, Граово, Григор Парличев, Димитър Талев, Драгановец, Драгановец Залес. Пояс, Илия Бешков, Ловеч, Омуртаг, Поп Пейо, Райна Княгиня, Самоков, Тодор Влайков, Трявна, Цанко Церковски

На 11.04.2019 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Друган: УПИ ХV-407 Кв. 49

На 11.04.2019 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Перник: Арчар, Васил Левски, Железни Заводи, Захари Зограф, Калкас, Караманица, Куциян, Резервоара

На 11.04.2019 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Радомир: Върба, Райко Даскалов

На 11.04.2019 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Стефаново, Общ. Радомир: махала  Егреците

На 12.04.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./ –  Перник: Благой Гебрев, Волгоград, Изток, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Ленински Проспект, Лом, Минск, Несебър, Одеса, Созопол, Юрий Гагарин

На 12.04.2019 г. /09:30 – 13:30 ч./ –  Перник: Благой Гебрев, Изток, Ленински Проспект

Община Радомир

На 08.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Владимир: ПИ 149 Кв, 14

На 08.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кленовик

На 10.04.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Долна Диканя: XII-375

На 10.04.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Горна Диканя: Парцел Хіх-1127, Кв. 116а, Пи203

На 12.04.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Дебели Лаг

На 12.04.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  С. Дебели Лак

Община Трън

На 08.04.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Глоговица

На 10.04.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ –  Слишовци

Дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP