• Всички участници в кампанията ще получат от общината торби и ръкавици

 

 

Традиционното пролетно почистване в община Гоце Делчев тази година ще се проведе във времето от 16 до 23 април. В него ще се включат всички училища, детски градини, както и различни институции като Бюрото по труда, Дирекция „Социално подпомагане“, общинската администрация и други.

Община Гоце Делчев ще подсигури на всички, желаещи да се включат в кампанията по пролетното почистване, полиетиленови торби и ръкавици. По населени места можете да се обръщате към кметове и кметски наместници за снабдяване с чували и ръкавици, както и за помощ при извозването на събраните отпадъци. Всички, които и тази година ще подкрепят инициативата за почистване на община Гоце Делчев, е добре да спазват няколко основни правила:

  • Събраните отпадъци трябва да бъдат поставяни в съдовете за битови отпадъци или в чували до тях. Община Гоце Делчев ще раздава безплатно найлонови чували, за да се избегне вторично замърсяване. Гражданите могат да ги получат от 16 до 23 април между 8,30 и 17,00 часа на партера на сградата на общинската администрация. Ако в района, който почиствате, няма съдове за битови отпадъци, заявка за събиране на чувалите с отпадъци може да подадете на тел. 0888 006080.
  • За кастрене, рязане или премахване на клони, храсти и дървета, собственост на община Гоце Делчев, е необходимо да има писмено разрешение, издадено от общинската администрация.

Община Гоце Делчев има възможност да извози събраните по време на почистването отпадъци, като за целта е необходимо да се сигнализира на телефон 0888 006 080.

И тази година община Гоце Делчев ще спази традицията и ще награди най-активните в почистването с парични суми. Специално сформирана за целта комисия, съставена от служители в администрацията и представители на местните медии, ще оцени в периода 24 – 30 април 2019 г. най-добре поддържаните зелени и цветни площи в гр. Гоце Делчев.