Снимка: БГНЕС

Заповедта за спиране на строежа “Златен век” предстои да бъде връчена в понеделник, 15 април. Това съобщиха от пресцентъра на ДНСК във връзка с публикации в интернет пространството и запитване от страна на медии относно извършващо се строителство на “Административна сграда /34-етажа/ с подземен паркинг”, находяща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-98, 99, кв. 272А, м. “Лозенец- I част”, район “Лозенец” – Столична община. От ДНСК посочват, че процедурите по спиране на строежа са точно и ясно разписани в разпоредбите на чл. 224 от Закона за устройство на територията. Законодателят е предвидил в такива случаи обстоятелствата по спиране на строеж да се установяват с констативен акт, който се съставя в случая от органите на ДНСК поради определената втора категория на въпросния строеж. Констативният акт се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения срещу него в 7-дневен срок. Заповедта за спиране на строежа се издава в срок до три дни от изтичането на гореупоменатия 7-дневен срок. Ефективното спиране на строежа започва след издаването на заповедта. В ДНСК е получено от управителя на “Артекс инженеринг” АД писмо /възражение/ във връзка със съставения констативен акт, заявяват от институцията и допълват, че на 15 април предстои връчване на заповедта за спиране на строежа, включително и ефективното спиране на строителните и монтажните работи. /  /БТА/