Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 15 – 19 април 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В текста по-долу са посочени датата, периода, максималното времетраене, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Перник

Община Брезник

На 16.04.2019 Г. /10:30 – 16:30 Ч./ –  Завала

На 17.04.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Видрица:   Видрица, Парцел Vіі-94в, Кв.17

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 10:45 – 15:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Горна Секирна:   Местн.Валога

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 10:45 – 15:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Долна Секирна:   Мтп&Quot;Д.Секирна&Quot;

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 10:45 – 15:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Душинци

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Банище

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Бегуновци

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Беренде, Общ. Земен

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Брезник:   Мтп&Quot;Ръждавец&Quot;

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Брезнишки Извор

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Велиново

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Габровдол

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Гигинци:   Упи Хіv-219, Кв.22

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Ерул

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Кошарево

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Милкьовци

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Непразненци

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Режанци

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Садовик:   Упи Vii-288,289, Кв.3

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Станьовци:   145011

На 17.04.2019 Г. /10:00 – 16:00 Ч./ –  Брезник:   Асен Алексов, Борис Антов, Владо Радославов, Гледан, Димитър Хранов, Евстати Николов, Елена Георгиева, Иван Вазов, Извън Регулацията, Нестор Петров, Октомври, Сливница, Шейново

На 17.04.2019 Г. /10:45 – 15:30 Ч./ –  Станьовци

На 19.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 10:00 – 15:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Конска:   Iv-310,311

На 19.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Глоговица

На 19.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Лялинци:   I-259 Кв.13, Упи Vii-115 Кв.26

На 19.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Трън:   8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Васил Левски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Връх, Възраждане, Георги Димитров, Гочо Гопин, Денчо Знеполски, Десета, Ева Волицер, Еднофамилни Жилища, Здравец, Имот 000697 Стопански Двор, Мах.Ахчийски Кошари, Мах.Кошарите, Мах.Шиловец, Мир, Младост, Мосаловска, Народна Воля, Петко Д. Петков, Петър Асенов, Стадион, Стефан Караджа, Тако Пеев, Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин, Яким Тошков

Община Земен

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 16.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 17.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Земен:   Албена, Александър Стамболийски, Гео Милев, Земенски Манастир, Земенско Кале, Кракра, Манастирска, Мах.Брънзова И Орлово Гнездо, Мах.Царева, Никола Вапцаров, Симеон, Струма, Хаджи Димитър

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Смиров Дол

Община Ковачевци

На 17.04.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч./ –  Жабляно:   Цигански Брод

На 17.04.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч./ –  Земен:   Пещерско Шосе

На 17.04.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч./ –  Калище

Община Перник

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ –  Перник:   1-Ва, 11-Та, 12-Та, 2-Ра, 4-Та, Рудничар

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 16.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Перник:   1-Ва, 10-Та, 11-Та, 12-Та, 2-Ра, 3-Та, 4-Та, 5-Та, 7-Ма, 8-Ма, 9-Та, Рудничар

На 15.04.2019 Г. /10:00 – 11:00 Ч./ –  Кладница:   Брюксел, Жк.Делта Хил, Упи Vi-33, Кв.12, Лондон, Рим, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище &Quot;Делта Хил&Quot;, София, Стадиона, Упи V||-Кв.20, Упи Ііі-21  Кв.20, Хvіі-11010,11038

На 15.04.2019 Г. /11:00 – 12:00 Ч./ –  Кладница:   Берлин, Брюксел, Лондон, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище &Quot;Делта Хил&Quot;, Упи Xvi-12,Кв.20

На 15.04.2019 Г. /13:00 – 14:00 Ч./ –  Кладница:   V-15 ,Кв.19, Vііі-29,Кв.18, Xi-29 Кв.18 Делта Хил, Берлин, Брюксел, Виена, Делта Хил, Лондон, София, Упи Ii-35,Кв.17 Делта Хил, Упи Xxix-29,Кв.20 Делта Хил, Упи Xxxiii-31 Кв.20, Упи-Ix 29

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ –  Драгичево:   Кракра, Магистрала, Първа, Райна Княгиня, Рударска, Стара Планина

На 17.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./ –  Перник:   Владайско Въстание

На 17.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Перник:   Владайско Въстание, Владайско Въстание

На 17.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Рударци:   Веслец, Витоша, Здравец, Миньор, Михаил Дойчев, Райко Янков, Рила, Родопи, Стара Планина, Черни Връх

На 20.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Перник:   Благой Гебрев, Варшава, Владимир Комаров, Зоя Космодемянская, Иван Земнухов, Изток, Лев Толстой, Луганск, Максим Горки, Младен Стоянов, Мошино, Огнян Станков, Олег Кошевой, Пушкин, Пхенян, Рашо Димитров, Сергей Есенин, Улан Батор, Упи V-7050 Кв.118, Хавана, Ханой, Хемус, Чернишевски, Юрий Гагарин

На 20.04.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ –  Перник:   Изток, Мошино

Община Радомир

На 17.04.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ –  Долна Диканя:   Xii-375

На 17.04.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ –  Горна Диканя:   Парцел Хіх-1127, Кв.116а, Пи203

На 19.04.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ –  Дебели Лаг

На 19.04.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ –  С. Дебели Лак

Дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP