Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 15 – 19 април 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В текста по-долу са посочени датата, периода, максималното времетраене, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Благоевград

Община Банско

На 15.04.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Банско:   Еделвайс, Найден Геров, Симеон Молеров, Сливница, Цар Симеон, Яне Сандански

На 15.04.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 08:15 – 16:15 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Елешница, Общ. Разлог:   Имот 032105, Местност &Quot;Ано&Quot;

На 15.04.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Гостун

На 15.04.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Места:   І-92  Кв.6

На 15.04.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Обидим:   000024 Еккте 53059, Местност Долене

На 15.04.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Филипово, Общ. Банско:   001319, Vііі-138, Кв.13, Vііі-34 Кв.13

На 15.04.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Банско:   Местност Свети Георги

На 15.04.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Добринище:   Борис Парапунов, Васил Коларов, Гарата, Георги Темелков, М. Тепченик, Незнаен Воин, Охрид, Тодор Каблешков

На 15.04.2019 Г. /08:15 – 16:15 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Добринище:   М. Тепченик

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 18.04.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Обидим:   000024 Еккте 53059

Община Благоевград

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград:   319001, 410002, Андъко, Брезово, Мах. Калуцка, Мах. Центъра Мотела, Махала Брезово, Махала Брезовска, Махала Милово Тп Милово, Махала Петковци, Месност Демирево, Местност Горно Демирево, Местност Ковачница, Осойната, Скалата

На 15.04.2019 Г. /08:00 – 08:15 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:00 – 08:15 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:00 – 08:15 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:00 – 08:15 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:00 – 08:15 Ч./ –  Дренково:   Местност Реката, С. Дренково, Община Благоевгр, Старите Къщи-Р

На 15.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Александър Стамболийски, Антон Чехов, Бистрица, Броди, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Даме Груев, Еленово, Еленово, Зеленка, Илинден, Липа, Любен Каравелов, Местност Авганцов Чифлик Ш.72, Местност Горски Разсадник, Местност Пенков Чифлик, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Местност Реката, Николай Петрини, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш.39, Пи №04279.626.121, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Родина, Свобода, Секвоя, Стефан Стамболов, Струма, Струмско Център, Струмско Център, Явор, Яне Сандански, Яне Сандански

На 15.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Българчево:   Местност Змиярски Рид, Местност Реката-Корията, Местност Реката-Присоето, Турски Гробища, Упи I-110, Кв.5

На 15.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Покровник:   Покровнишко Шосе

На 15.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Еленово, Общ. Благоевград:   Имот 27231.501.203, Местност Валтата, Местност Гошевица, Местност Чуката, Пи-125 Кв.12, Упи Xv-117, Кв. 2, Упи №Х, Кв.1, Упи Х-182, Кв.5, Упи-Iii-214,212,301

На 15.04.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Братя Иванови, Братя Иванови, Братя Миладинови, Братя Миладинови, Владо Черноземски, Владо Черноземски, Д-Р Христо Татарчев, Илинден, Мара Бунева, Менча Кърничева, Менча Кърничева, Полковник Димов, Св.Св. Кирил И Методий, Св.Св. Кирил И Методий, Тодор Александров, Упи-Iii,Кв.117,Инд.№04279.612

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч./ –  Благоевград:   04279.912.87, 14-Ти Полк, Акациите, Александър Стамболийски, Арсений Костенцев, Баба Тонка, Бистрица, Братя Иванови, Братя Миладинови, Васил Коритаров, Васил Мечкуевски, Владо Черноземски, Воден, Георги Измирлиев, Грамада, Д-Р Христо Татарчев, Димитър Кощанов, Димитър Талев, Зарево, Илинден, Калиманци, Крали Марко, Менча Кърничева, Никола Вапцаров, Орцето, Пере Тошев, Петко Д.Петков, Полковник Димов, Полковник Дрангов, Св. Иван Рилски, Стефан Стамболов, Струмица, Ташко Малев, Тодор Александров, Трайчо Китанчев, Упи-Iii,Кв.117,Инд.№04279.612, Хилендар, Цар Иван Асен, Цар Иван Шишман

На 15.04.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 09:15 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Габрово, Общ. Благоевград:   14204.501.10, Махала Хамбарджийска, Синаница / Реката, Тугулска

На 15.04.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Александър Стамболийски, Ален Мак, Антон Чехов, Армутлука, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Даме Груев, Еленово, Зеленка, Иван Гарванов, Илинден, Искър, Карамихайлов Бунар, Кв. Струмско Стопански Двор, Коста Босилков, Липа, Любен Каравелов, Люляк, Местност Авганцов Чифлик Ш.72, Местност Горски Разсадник, Местност Пенков Чифлик, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Местност Реката, Неуточнен Адрес, Николай Петрини, Обел, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш.39, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Старата Гара-Ш-14, Стопански Двор Струмско, Струма, Струмско Център, Христо Чернопеев, Яне Сандански

На 15.04.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Мощанец:   Xvi-122,123, Кв. 14, Извън Регулация, Мах. Поповска, Махала Кантурска, Пи №110, Кв.13, Пи №69, Кв.12, Упи Xi-75, Кв. 6, Упи-16-104,Кв.13, Четирка

На 15.04.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Покровник:   3-Ти Март, Валого, Веселинци, Ленището, Местност Гладно Поле, Местност Ленището, Местност Реката, Местност Цветковици, Минковци, Покровнишко Шосе, Поповка, При Цветковски Воденици, Равначка, Тодор Александров, Упи I-432, Кв.28, Упи I-546, Кв.13, Упи Xxxi-78, Кв.6, Упи-9-369,Кв.17, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Четирка

На 15.04.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Ален Мак, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Броди, Гемеджиите, Георги Попов, Искър, Люляк, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Струмско Център, Христо Чернопеев, Яне Сандански

На 15.04.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ –  Мощанец:   Xvi-122,123, Кв. 14, Мах. Поповска, Махала Кантурска, Пи №110, Кв.13, Пи №69, Кв.12, Упи Xi-75, Кв. 6, Упи-16-104,Кв.13

На 15.04.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ –  Покровник:   3-Ти Март, Валого, Веселинци, Ленището, Местност Гладно Поле, Местност Ленището, Местност Реката, Местност Цветковици, Минковци, Покровнишко Шосе, Поповка, При Цветковски Воденици, Равначка, Тодор Александров, Упи I-432, Кв.28, Упи I-546, Кв.13, Упи Xxxi-78, Кв.6, Упи-9-369,Кв.17, Хан Аспарух, Христо Смирненски

На 15.04.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч.; 09:15 – 10:15 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Дебочица

На 15.04.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч.; 09:15 – 10:15 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Железница, Общ. Симитли:   Местност Ръждавец, Поповска

На 15.04.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч.; 09:15 – 10:15 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Лешко:   163, М. Реката-Тополата, Велковци, Горно Лешко, Долно Лешко, Махала Корянска, Местност Реката-Чуката, Местност Селището, Пи №149, С. Горно Лешко, Община Благоевград

На 15.04.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч.; 09:15 – 10:15 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Обнова:   Ив.Вазов

На 15.04.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч.; 09:15 – 10:15 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Падеш:   Бреза, Будишка, Мах. Ушите, Месност Миджевци, Местност Джабирци, Местност Джалеви Бахчи, Местност Златовръх, Местност Пушовица, Местност Ридината, Местност Стопански Двор, Местност Ушите, Местност Чокарци, Падеш, Упи I-219, Кв.17, Упи Ii-207,Кв.13, Упи V-74, Кв.5

На 15.04.2019 Г. /12:00 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   04279.629.76, Броди, Струмско Център, Яне Сандански

На 15.04.2019 Г. /12:15 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Броди, Струма, Упи-Xiv Иупи-Xxi Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана На, Яне Сандански

На 16.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Александър Стамболийски, Антон Чехов, Бистрица, Броди, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Грамада, Даме Груев, Еленово, Зеленка, Илинден, Липа, Любен Каравелов, Местност Авганцов Чифлик Ш.72, Местност Горски Разсадник, Местност Международно Шосе, Местност Пенков Чифлик, Местност Пенков Чифлик, Местност Под Грамадите-Ш13, Местност Под Черквата, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Местност Реката, Местност Царевско Шосе, Местност Чикуто-Ш16, Местност Чукито, Николай Петрини, Огражден, Орбита, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш.39, Пи №04279.699.6, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Страцин, Струга, Струма, Струмско Център, Яне Сандански, Яне Сандански

На 16.04.2019 Г. /08:15 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   04279.601.368, Вардар, Ридо, Скакавица

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч./ –  Благоевград:   04279.619.59, 14-Ти Полк, Xii-7208, Авганцов Чифлик Ш.72, Акациите, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Антон Чехов, Асен Итов, Асен Йотов, Асен Чаушки, Балкан, Бачо Киро, Бреза, Бреза, Васил Левски, Васил Левски, Велико Търново, Вихрен, Вихрен, Даме Груев, Делвинска, Делвинска, Детелина, Егея, Ел-Тепе, Еленово, Еленово, Здравец, Иглика, Иглика, Идент. №904279.624.18. Кв.66 По Кк На Гр. Благоевград, Лале, Липа, Марулевска, Местност Международно Шосе, Младост, Младост, Околчица, Околчица, Орловица, Панайот Хитов, Пи №04279.622.164, Кв.147, Полковник Дрангов, Предел, Предел, Предела, Прилеп, Пролет, Промишлена, Промишлена, Промишлена Зона, Промишлена Зона, Св. Димитър Солунски, Св. Димитър Солунски, Свобода, Синчец, Синчец, Слава, Славово, Славово, Търново, Търново, Хърсовска, Чаталджа

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч./ –  Делвино, Общ. Благоевград:   Местност Стоянов Чукар

На 17.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Александър Стамболийски, Александър Фон Хумболт, Ален Мак, Антон Чехов, Бистрица, Броди, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Генерал Тодоров, Даме Груев, Еленово, Еленово, Зеленка, Иван Михайлов, Илинден, Кръстьо Асенов, Липа, Любен Каравелов, Местност Авганцов Чифлик Ш.72, Местност Горски Разсадник, Местност Пенков Чифлик, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Местност Реката, Мусала, Николай Петрини, Обзор, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пейо К.Яворов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш.39, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Промишлена, Р-Н Стопански Двор, Райко Жинзифов, Река Бистрица, Рилски Езера, Славянска, Струма, Струма, Струмско Център, Струмско Център, Трудолюбие, Упи-Xiv Иупи-Xxi Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана На, Цар Самуил, Чавдар, Яне Сандански

На 17.04.2019 Г. /08:15 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Бяло Море, Рилски Езера

На 17.04.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Арсений Костенцев, Братя Иванови, Братя Иванови, Братя Миладинови, Братя Миладинови, Васил Мечкуевски, Владо Черноземски, Владо Черноземски, Д-Р Христо Татарчев, Д-Р Христо Татарчев, Илинден, Илинден, Крали Марко, Мара Бунева, Менча Кърничева, Менча Кърничева, Пере Тошев, Петко Д.Петков, Полковник Димов, Св.Св. Кирил И Методий, Св.Св. Кирил И Методий, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Тодор Александров, Упи-Iii,Кв.117,Инд.№04279.612

На 17.04.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч./ –  Благоевград:   04279.108.9 М. Под Черквата, 04279.140.65, 04279.628.234, 04279.628.416, 04279.629.76, Vii – 5799, Кв. 11, Андрей Ляпчев, Антон Чехов, Баба Тонка, Битоля, Броди, Броди, Влахина Планина, Възраждане, Възрожденска, Гемеджиите, Заря, Кв.26, Упи Іі-9114,Упи Ііі-9115,9116, Кв.Струмско,Идн.№04279.628.167, Кв.Струмско,Инд.№04279.628.454, Кресна, Кури Дере, Любен Каравелов, Малешевска, Местност Армутлука, Местност Опитно Поле, Местност Папльо, Местност Пенков Чифлик, Местност Пенков Чифлик, Местност Песока-Оранжерии, Местност Песоко, Местност Под Черквата, Местност Чуката, Местност Шейница, Огражден, Огражден, Освобождение, Освобождение, Панайот Волов, Панорамен Път, Пейо К.Яворов, Пейо К.Яворов, Пенков Чифлик, Пеньо Пенев, Пи №04279.628.459.1, Пи №04279.699.6, Пи№04279.628.394, Кв.12, Питу Гули, Питу Гули, Под Черквата, Прогрес, Р-Н Стопански Двор, Радецки, Райко Жинзифов, Сергей Румянцев, Солунските Атентатори, Старо Струмско, Стопански Двор, Струга, Струга, Струма, Струмско Център, Струмско Център, Тодор Каблешков, Трифон Кунев, Трудолюбие, Ул. Кресна И Ул. Освобождение, Упи Xii-4838, Кв.8, Упи-Xiv Иупи-Xxi Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана На, Упи-Xiv Иупи-Xxi Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана На, Христо Ботев, Цар Самуил, Чавдар, Шейница-Ш.24, Юрий Гагарин, Яне Сандански, Яне Сандански

На 18.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Александър Стамболийски, Ален Мак, Антон Чехов, Астра, Бистрица, Броди, Броди, Бялата Висота, Васил Левски, Ветрен, Владо Черноземски, Даме Груев, Еленово, Еленово, Зеленка, Иван Михайлов, Илинден, Липа, Лотос, Любен Каравелов, Местност Авганцов Чифлик Ш.72, Местност Горски Разсадник, Местност Пенков Чифлик, Местност Под Черквата, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Местност Реката, Николай Петрини, Огражден, Панайот Хитов, Пейо К.Яворов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш.39, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Славянска, Струма, Струма, Струмско Център, Упи-Xiv Иупи-Xxi Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана На, Яне Сандански

На 18.04.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Арсений Костенцев, Братя Иванови, Братя Миладинови, Васил Мечкуевски, Владо Черноземски, Д-Р Христо Татарчев, Д-Р Христо Татарчев, Илинден, Илинден, Крали Марко, Менча Кърничева, Менча Кърничева, Пере Тошев, Петко Д.Петков, Полковник Димов, Св.Св. Кирил И Методий, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Тодор Александров, Упи-Iii,Кв.117,Инд.№04279.612

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/ –  Благоевград:   Антон Чехов, Братя Иванови, Братя Миладинови, Владо Черноземски, Гьорче Петров, Д-Р Христо Татарчев, Еленово, Крали Марко, Мара Бунева, Менча Кърничева, Митрополит Борис, Св.Св. Кирил И Методий, Стефан Стамболов

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ –  Благоевград:   Антон Чехов, Славово

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ –  Горно Хърсово:   Горни Валог, Махала Буровци, Махала Горни Двояци, Махала Долни Двояци, Махала Михтарци, Махала Мъртвако, Махала Новоселци, Махала Панчовци, Махала Пържово, Махала Стойковци, Махала Тачовци, Махала Шоповци, Местност Валого, Местност Гьоловете, Ровината, Шопови Ниви

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ –  Дъбрава, Общ. Благоевград:   000533, Адиница, Бобови Ниви, Долна Дъбрава, Землището На С.Дъбрава, Зимниците, Имот 000143, Кромидището, Мах. Ваканинци, Мах.Щърбевци, Махала Веляци, Извън Регулация, Местност Атанасова Падина, Местност Бобови Ниви, Местност Градището, Местност Клено, Местност Мучова Чука, Местност Ръженици, Местност Ръжениците, Местност Топузица, Местност Щърбев Рид, Митовци, Ръжениците, Стамовица, Чадарето, Юрто, Яновски Рид

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ –  Рилци:   Местност Арсовото, Телкиево Дере

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Горно Хърсово:   Махала Горни Двояци

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Горно Хърсово:   Горни Валог, Махала Буровци, Махала Горни Двояци, Махала Долни Двояци, Махала Мъртвако, Махала Панчовци, Махала Пържово, Махала Стойковци, Махала Тачовци, Махала Шоповци, Ровината

На 18.04.2019 Г. /13:00 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Броди, Пи №04279.629.114, Струмско Център, Яне Сандански

На 19.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Iv-601.141. Кв. 46, Iv Мрн, Александър Стамболийски, Ален Мак, Ален Мак, Антон Чехов, Астра, Бистрица, Броди, Броди, Бялата Висота, Вардар, Васил Левски, Ветрен, Владо Черноземски, Възрожденска, Даме Груев, Дойран, Еленово, Зеленка, Илинден, Кв.26, Упи Іі-9114,Упи Ііі-9115,9116, Липа, Лотос, Любен Каравелов, Местност Авганцов Чифлик Ш.72, Местност Баларбаши, Местност Горски Разсадник, Местност Опитно Поле, Местност Пенков Чифлик, Местност Под Черквата, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Местност Реката, Местност Шейница, Независимост, Николай Петрини, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пейо К.Яворов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш.39, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Роден Край, Руен, Сергей Румянцев, Симеон Радев, Струга, Струма, Струмско Център, Струмско Център, Упи 04279.601.361, Упи Iii-9076, 7184, Кв.43, Шейница-Ш.24, Яне Сандански

Община Гоце Делчев

На 15.04.2019 Г. /08:45 – 09:15 Ч.; 08:45 – 16:30 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч.; 08:45 – 09:15 Ч.; 09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч.; 16:15 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч.; 08:45 – 09:15 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 15:45 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч.; 08:45 – 09:15 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 15:45 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:45 – 09:15 Ч.; 08:45 – 16:30 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Баничан

На 15.04.2019 Г. /08:45 – 09:15 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:45 – 09:15 Ч.; 09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч.; 16:15 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:45 – 09:15 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 15:45 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:45 – 09:15 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 15:45 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:45 – 09:15 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч./ –  Балдево

На 15.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Балдево:   Упи Vii-97, Кв.9, Упи Ііі Кв.14

На 15.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Баничан:   Бахчите, Местност Поле, Пръдлището, Упи Iii, Кв.31, Упи-Іv-270, Кв. 28

На 15.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев:   Балтовици, Капсии, Местност Капсии, Местност Пенковото, Пи-18021, М. Мантара, С.Борово, Село Борово, Упи-V-183 , Кв. 30

На 15.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Брезница:   29-Ти Декември, 31002, Vі, Vііі, Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели Брег, Бело Море, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С.Раковски, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Кв. 84, Керанека, Киркалица, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Масърли, Местност Чарка, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Охрид, Падарката, Панайот Хитов, Папратница, Пейо К.Яворов, Пирин, Промишлена, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара Планина, Стефан Караджа, Стопански Двор, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, Упи Ii-682,Кв.49, Упи-Іv, Кв.82, Упи-Хvііі-72138, Кв. 58, Ушите, Хан Аспарух, Ходжова Поляна, Хр.Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чала, Чарга, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 15.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Буково, Общ. Гоце Делчев:   Селището, Упи- Хvіі-164, Кв.11, Хvі-246, Кв.19, Хі-99,131, Кв.22

На 15.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Господинци:   Упи-Хі, Кв.1

На 15.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ –  Гоце Делчев:   Драмски Път, Местност Мочура, Местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото

На 15.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Корница:   Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Лагадинов, Бузлуджа, Вардар, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димитър Талев, Добри Чинтулов, Драгоман, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Ильо Воивода, Капитан Петко Войвода, Климент Охридски, Кръста, Местност Кръста, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Отец Паисий, Парка – Упи-V, Кв.30, Петър Берон, Пирин, Рила, Родопи, Стопански Двор, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море, Шипка

На 15.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Кремен, Общ. Банско

На 15.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Лъжница:   029005, Ал.Стамболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Горна Бара, Граматиковица, Драва, Елена Лефтерова, Здравец, Ивайло, Каменика, Лъжница, Местност Дъбето, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Опълченска, Ореляк, Партизани, Патриарх Евтимий, Пирин, Прогрес, Родопи, Сергей Румянцев, Стопански Двор, Стоян Войвода, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 15.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен

На 15.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Самоков:   Тинтява

На 15.04.2019 Г. /11:00 – 13:30 Ч./ –  Гоце Делчев:   Гоце Делчев, Дунав

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /09:00 – 15:30 Ч./ –  Брезница:   Балийца, Барата, Бели Брег, Бърда, Васил Петлешков, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Каменица, Лозята, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Падарката, Панайот Хитов, Пирин, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара Планина, Суда, Теофик Хаджи, Туфча, Упи Ii-682,Кв.49, Ходжова Поляна, Цар Калоян, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 17.04.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Гоце Делчев:   Гоце Делчев, Кирил И Методий, Пейо К.Яворов, Тодор Александров, Хан Аспарух, Хан Крум, Царица Йоана

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 12:30 Ч./ –  Брезница:   Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели Брег, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С.Раковски, Гоце Делчев, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Керанека, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Неврокоп, Отец Паисий, Падарката, Панайот Хитов, Пейо К.Яворов, Пирин, Промишлена, Речище, Ридът, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стефан Караджа, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, Упи-Хvііі-72138, Кв. 58, Хан Аспарух, Хр.Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чифлика

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 12:30 Ч./ –  Лъжница:   Драва

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 12:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./ –  Гоце Делчев:   Драмски Път

На 19.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./ –  Гоце Делчев:   Местност Мочура, Местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото

Община Гърмен

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Балдево:   Упи Vii-97, Кв.9, Упи Ііі Кв.14

На 18.04.2019 Г. /12:30 – 16:30 Ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен:   034075, Благой Матеров, Втора, Горни Бани, Двадесет И Девета, Двадесет И Осма, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Седма, Двадесет И Шеста, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Иван Вазов, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Отец Пайсий, Пета, Петдесет, Първа, Ст 2 Кл.В Тп Огняново 1, Трета, Тридесета, Четвърта, Четиридесет И Първа, Шестнадесета

На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Гърмен:   Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Седма, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извън Регулацията, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Петнадесета, Първа, Седма, Трета, Тридесет И Пета, Тридесет И Трета, Тридесет И Четвърта, Тридесет И Шеста, Тринадесета, Шеста

Община Петрич

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 16.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 17.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Беласица:   Акация, Акация, Александър Стамболийски, Беласица, Беласица, Братя Миладинови, Георги Бенковски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Григор Пърличев, До Мтп Беласица, Кестен, Кокиче, Марковица, Митко Палаузов, Никола Некрасов, Осми Март, Осми Март, Паисий Хилендарски, Поляните, Раславица, Струмешница, Стълб От Вмрнн На Тп  Беласица – 3, Стълб При Обекта, Цар Самуил

На 15.04.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Александър Унев, Атанас Маджаров, Бистрица, Екзарх Йосиф, Иван Тасушев, Илинден, Княз Борис I, Мануш Георгиев, Маркова Скала, Местност Реката, Орището, Орфано, Отец Паисий, Перманик, Полковник Дрангов

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 16.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Генерал Тодоров

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 16.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Първомай, Общ. Петрич:   Антон Попов, Беласица, Вардар, Георги Измерлиев, Гоце Делчев, Мануш Войвода, Маркови Кладенци, Местност Бунаро, Младост, Отец Паисий, Пирин, Русия, Салиица, Самуилова Крепост, Хоризонт, Цар Самуил, Яне Сандански

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 16.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 17.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Долна Крушица:   Каръчкото

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 16.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 17.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Дрангово, Общ. Петрич

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 16.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 17.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Кърналово:   Ванюша Валчук, Васил Априлов, Вит, Г.Димитров, Георги Раковски, Извън Регулацията, Мусала, Плиска, Полковник Дрангов, Симеон Кавракиров, Стара Планина, Толбухин, Цв.Радонов

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 16.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 17.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   България, Георги Урумов, Д-Р Асен Златаров, Никола Вапцаров, Петър Берон, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Самуилова Крепост, Стадионска, Стара Планина, Тодор Александров, Цар Борис Iii

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   22-Ри Октомври, България, Васил Левски, Вит, Екзарх Йосиф, Калабак, Михаил Вардев, Полковник Дрангов, Цар Симеон, Янтра

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   България, Васил Левски, Връх Бузлуджа, Демир Капия, Екзарх Йосиф, Калабак, Капитан Джингаров, Македония, Мануш Георгиев, Михаил Вардев, Полковник Дрангов, Стадионска, Стоян Търнаджиев

На 16.04.2019 Г. /09:15 – 12:00 Ч./ –  Кавракирово:   1-Кантар Кв.40, Антон Попов, Богоево, Бреза, Бузлуджа, Георги Димитров, Димитър Благоев, Илинден, Караач, Местност Исмаилица, Местост Караач, Метлата, Митрова Нива, Неуточнен Адрес, Огражден, Пирин, Пърловица, Синчец, Стопански Двор, Тердух, Шипка

На 16.04.2019 Г. /09:15 – 12:00 Ч./ –  Първомай, Общ. Петрич:   Младост

На 16.04.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ –  Кавракирово:   Антон Попов, Беласица, Бузлуджа, Връх Тумба, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Златарево, Иглика, Илинден, Маркови Кладенци, Мургаш, Осогово, Пейо Яворов, Пирин, Порой, Славянска, Спартак, Струма, Струмешница, Явор, Яне Сандански

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 14:00 – 15:00 Ч./ –  Богородица

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 14:00 – 15:00 Ч./ –  Дреново, Общ. Петрич

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 14:00 – 15:00 Ч./ –  Кавракирово:   1-Кантар Кв.40, Антон Попов, Беласица, Богоево, Бреза, Бузлуджа, Валого, Връх Тумба, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Зад Ридо, Златарево, Иглика, Илинден, Караач, Маркови Кладенци, Места, Местност Исмаилица, Местност Ризово Дере, Местност Тополите, Местост Караач, Метлата, Митрова Нива, Мургаш, Неуточнен Адрес, Огоста, Огражден, Осогово, Пейо Яворов, Пирин, Порой, Пърловица, Ризов Андък, Синчец, Славянска, Спартак, Стопански Двор, Струма, Струмешница, Тердух, Трапезица, Шипка, Явор, Яне Сандански

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 14:00 – 15:00 Ч./ –  Кърналово:   098002, М. Чикуто-2, Арда, Бельовица, Бъкстон, Бяло Море, Ванюша Валчук, Васил Априлов, Вела Благоева, Вит, Витоша, Г.Димитров, Георги Раковски, Георги Урумов, Долни Лозя, Иван Вазов, Извън Регулацията, Илинден, Кожух, Ленин, Любен Каравелов, Марица, Места, Местност Бельовица, Местност Борсата, Местност Германско Летище, Местност Горни Бари, Местност Джуново, Местност Подливарски Път, Местност Слонищата, Местност Сукако, Местност Чикуто, Местност Юрето, Мишалъко, Мусала, Оборище, Одрин, Петко Р.Славейков, Плиска, Под Ливарски Рид, Полковник Дрангов, Рила, Родопи, Свобода, Септемврийска, Симеон Кавракиров, Славянска, Слонищата, Станке Лисичков, Стара Планина, Стопански Двор, Стою Хаджиев, Струма, Съблекалня На Стадион, С. Кърналово, Общ. Петрич, Толбухин, Упи 101021 Извън Регулация, Хан Аспарух, Хилендар, Хр.Чернопеев, Христо Ботев, Цар Калоян, Цв.Радонов, Цветко Аврамов, Чаирето, Чекръко, Черноризец Храбър, Шипка, Юрето, Юрий Гагарин

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 14:00 – 15:00 Ч./ –  Михнево:   Айвански Гробища, Андрей Данаилов, Беласица, Бунаро, Бяло Море, Варна, Гаврил Генов, Гоце Делчев, Гоце Дивлев, Гробаджаница, Гробаджииница, Дамян Груев, Ел-Тепе, Извън Регулация, Извън Регулацията, Искър, Калабак, Лазар Данаилов, Лазар Маджаров, Ленин, Максим Горки, Марица, Местносt Дъбо, Местносt Скалето, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Огражден, Осогово, Отец Паисий, Песоко, Петър Берон, Пирин, Първи Май, Самуилова Крепост, Скобелев, Стопански Двор, Струма, Тесния Път, Тома Митов, Упи  Хiii  Кв 37, Хан Крум, Червена Скала, Шипка

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 14:00 – 15:00 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Местност Джевезлъка, Местност Иваник, Полковник Дрангов

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 14:00 – 15:00 Ч./ –  Първомай, Общ. Петрич:   Младост, Червен Път

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 14:00 – 15:00 Ч./ –  Рибник:   Горни Лаки, Трапо

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 14:00 – 15:00 Ч./ –  Старчево:   Xvi-8, Кв.3, Асанката, Местност Асанката, Местност Равнако, Над Селото, С. Старчево, Общ. Петрич, Упи Ii, Кв.11, Солун, Тафтинка

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 14:00 – 15:00 Ч./ –  Чучулигово:   Чучулигово

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч.; 14:00 – 15:00 Ч./ –  Яково

На 17.04.2019 Г. /09:45 – 15:00 Ч./ –  Кърналово:   Бяло Море, Иван Вазов, Кожух, Ленин, Рила, Свобода

Община Разлог

На 18.04.2019 Г. /10:00 – 11:00 Ч./ –  Разлог:   Христо Ботев

На 19.04.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ –  Разлог:   Местност Бетоловото, Св.Климент Охридски

На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Разлог:   Местност Бетоловото, Местност Църнако

Община Сандански

На 15.04.2019 Г. /10:00 – 15:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /10:00 – 15:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /10:00 – 15:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /10:00 – 15:30 Ч./ –  Голешово

На 15.04.2019 Г. /12:30 – 15:15 Ч./ –  Сандански:   Асен Хадживасилев, Георги Казепов, Еделвайс, Захари Стоянов, Одрин, Пирин, Свети Димитър, Свобода, Селището, Соколова Скала, Ушите, Шар Планина

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Сандански:   Васил Левски, Георги Казепов, Даскал Козарев

На 15.04.2019 Г. /10:00 – 12:15 Ч./ –  Сандански:   Крушево, Перущица, Пирин, Свобода, Синчец, Стефан Веркович

Община Сатовча

На 16.04.2019 Г. /12:30 – 16:30 Ч./ –  Годешево:   Бистрица, Гранит, Граничарска, Марица, Неуточнен Адрес, Никола Парапунов, Огоста, Пирин, Рила, Стара Планина

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 15:30 Ч./ –  Годешево:   Бяло Море, Гранит, Граничарска, Кв.16 Парцел 496, Марица, Места, Мир, Неуточнен Адрес, Одрин, Осми Март, Предела, Рила, Розова Долина, Средна Гора

На 17.04.2019 Г. /09:00 – 15:30 Ч.; 12:30 – 16:30 Ч./ –  Слащен:   Вергил Ваклинов, Георги Бенковски, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Демокрация, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Ивайло, М.Развана, Местност Папалев Дол, Неуточнен Адрес, Освобождение, Пейо Яворов, Родина, Родопи, Свобода, Христо Ботев, Цар Симеон, Шипка

Община Симитли

На 15.04.2019 Г. /08:00 – 15:15 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:00 – 15:15 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:00 – 15:15 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:00 – 15:15 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:00 – 15:15 Ч./ –  Долно Осеново:   Долна Махала, Махала Горна, Махала Долна, Пи №162

На 15.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Крупник:   Влахина, Георги Димитров, Кресненско Въстание, Лев Писарев, Пайсий Хилендарски, Средорек

На 15.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Полена:   Георги Димитров, Димитър Благоев, Ленин, Местност Мездрата-2, Чайка

Община Хаджидимово

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово:   Анещи Узунов, Асен Джикаров, Балтачица, Васил Левски, Вела Пеева, Драма, Елин Пелин, Илезица, Кавала, Кирил И Методий, Кокиче, Крали Марко, Места, Неврокоп, Октомври, Орфей, П.Р.Славейков, Пи -778, Разпът, Родопа, Свилен Русев, Селище, Славянка, Тридесет И Пета, Тридесет И Шеста, Христо Ботев, Чавдар Войвода

Община Якоруда

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Якоруда:   Айдаре, Алпийска, Белмекен, Бунтишка, Бърдо, Васил Левски, Даме Груев/Никола Вапцаров/, Кожух, Лазарец, Места/П.Джеджеров/, Мусала, Петко Р.Славейков, Пирин, Родопи, Стара Планина, Стойко Маджере, Стокевица, Хаджи Никола Вардев, Хаджиалиш/Чавдарци/, Христо Ботев, Цар Борис Iii/Георги Димитр, Яворов, Якорудски Бор

Дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP