Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 15 – 19 април 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В текста по-долу са посочени датата, периода, максималното времетраене, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Кюстендил

Община Бобов Дол

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч. По Искане На “Есо” Еад/ –  Дупница:   68789.173.5, Пътен Възел Дупница Юг

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 10:00 – 12:00 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Големо Село:   Vi,Кв.10, Пи 361,Кв. 37, Пи 452,Кв.3, Упи – Ii-444,Кв.9

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 10:00 – 12:00 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Долистово:   I-89,Кв.25, Хii-257,Кв.19

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Баланово:   Xii  – 429, Кв. 80, Стопански Двор, Упи-1 За Сонс, Кв.30, Хііі – 329, Кв. 16

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Блато:   Махала Хановете, Местност Турските Ниви

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Голям Върбовник:   011066, 262, Упи Viii-277,Кв. 23, Упи Ііі 247, Кв.25

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Локвата

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Мали Върбовник:   Упи – 1-9, Упи X-199,Кв.18

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Мало Село:   Iv-17,Кв.3, Станке Димитров, Упи Iii -226, Упи Vі-3,Кв.1, Упи Xvii-215

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Мламолово:   371, Vi-618,Кв.19, Vii-389,Кв.30, Бор, Бузлуджа, Вихър, Горещица, Еделвайс, Елин Пелин, Здравец, Иглика, Колош, Крайречека, Люляк, Марица, Местност Асара, Миньорска, Мусала, Никола Вапцаров, Осогово, Пионер, Пирин, Първи Май, Рила, Родопи, Роза, Росица, Руен, Спартак, Станке Димитров, Стопански Двор, Сълзица, Теменуга, Тинтява, Яворов, Ягода, Янтра

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Мърводол:   Упи Vii-23, Кв.5

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Палатово:   083002

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Паничарево:   Iv,Кв.1, Упи-Vі-102,Кв. 16

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Пастух:   Местност Падина

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Циклово

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 17.04.2019 Г. /10:00 – 12:00 Ч.; 10:00 – 10:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Шатрово:   067016, Vі-255, Кв.27

На 15.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч.; 09:45 – 12:00 Ч./ –  Голема Фуча

На 16.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч.; 09:45 – 12:00 Ч./ –  Мали Върбовник

На 17.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 18.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч. По Искане На “Есо” Еад/ –  Бобов Дол:   Васил Коларов, Георги Димитров, Двадесет И Седми Октомври, Димитър Благоев, Иван Вазов, Йорданка Николова, Кирил И Методи, Малчика, Махала Джельова, Никола Й. Вапцаров, Общински Пазар, Осми Март, Рила, Свети Спас, Свилен Русев, Стефан Стамболов, Упи I-874,Кв.46, Х Кв.49

На 17.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./   На 18.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./ –  Бобов Дол:   009065, Александър Костадинов, Георги Димитров, Двадесет И Седми Октомври, Димитър Благоев, Дружба, Иван Вазов, Комсомолска, Люляк, Малчика, Местност Илчови Егреци, Никола Й. Вапцаров, Светлин Русев, Свилен Русев, Стефан Стамболов, Строител, Стубело, Упи I,Кв. 51, Цар Симеон

На 17.04.2019 Г. /10:00 – 12:00 Ч./ –  Мало Село:   Iv-17,Кв.3, Упи Iii -226, Упи Vі-3,Кв.1, Упи Xvii-215

На 17.04.2019 Г. /10:00 – 12:00 Ч./ –  Паничарево:   Упи-Vі-102,Кв. 16

Община Бобошево

На 16.04.2019 Г. /10:15 – 10:45 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Блажиево:   Vii-236,Кв.15, Васил Левски, Демокрация, Залез, Изгрев, Китка, Минзухар, Пламък, Св.Иван Рилски, Стопански Двор, Теменуга, Упи – V-77,Кв.11, Хii,Кв.22, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Борис

На 16.04.2019 Г. /10:15 – 10:45 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Бобов Дол:   Васил Коларов

На 16.04.2019 Г. /10:15 – 10:45 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Бобошево:   04532.142.023 Света Богородица, 14532.040.017, Xiii-591 Кв.65, Ал.Константинов, Ал.Шиников, Александър Стамболийски, Алекси Величков, Батак, Божур, Бор, Братя Д. И К. Миладинови, Васил Левски, Върба, Гагарин, Георги Зограф Бобошевски, Георги С. Раковски, Герена, Д-Р Стефан Волев, Детелина, Домокрайска, Еделвайс, Единство, Ела, Жп Гара, Заводска, Здравец, Зора, Иван Кепов, Иван Попмихайлов, Иглика, Изгрев, Кирил И Методий, Крайречна, Лале, Липа, Ловна Среща, Лоза, М.Турсуно Пи №135017, Местност Галенковци, Местност Герена, Местност Друма, Местност Затона, Местност Кощанево, Местност Липовица, Местност Манастира, Местност Миладин, Местност Мърдище, Местност Секелица, Местност Тупузица, Момина Сълза, Морава, Никифор Бибин, Никола Вапцаров, Николай Поп Величков, Околище, Опълченска, Отец Паисий, Пейо Яворов, Пирин, Пламък, Път 104, Пътен Възел Бобошево, Роза, Руен, Самуил, Свети Иван Рилски, Свети Илия, Свобода, Силистра, Сотир Бранков, Софроний Врачански, Спартак, Спортист, Стефан Караджа, Струма, Сълза, Теменуга, Тиха Струма, Тодор Каблешков, Топола, Фильовица, Христо Бачев, Христо Ботев, Цар Борис, Череша, Явор

На 16.04.2019 Г. /10:15 – 14:30 Ч./ –  Бобошево:   Местност Липовица

На 16.04.2019 Г. /10:15 – 10:45 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Висока Могила:   Мильов Рид

На 16.04.2019 Г. /10:15 – 14:30 Ч.; 10:15 – 10:45 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Вуково:   087040, 12351.153.0030

На 16.04.2019 Г. /10:15 – 10:45 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Грамаде, Общ. Дупница:   Іх – 136, Кв. 18

На 16.04.2019 Г. /10:15 – 10:45 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Доброво:   046015, Vі-293,  Кв. 20

На 16.04.2019 Г. /10:15 – 10:45 Ч.; 10:15 – 14:30 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Дупница:   Местност Мело

На 16.04.2019 Г. /10:15 – 10:45 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Каменик

На 16.04.2019 Г. /10:15 – 10:45 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Рила

На 16.04.2019 Г. /10:15 – 14:30 Ч.; 10:15 – 10:45 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Скрино:   116, X-83

На 16.04.2019 Г. /10:15 – 10:45 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Слатино, Общ. Бобошево:   Лоза, Местност Слатинско Ханче, Цар Борис

На 16.04.2019 Г. /10:15 – 10:45 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Смочево:   048014, Асен Илиев, Бежбунар, Бор, Бреза, Васил Левски, Върба, Здравец, Иван Китанов, Иглика, Инженер Сотиров, Кокиче, Липа, Мали Полич, Махала Миндела, Милатково, Момина Сълза, Никола Дамянов, Отец Паисий, Рила Планина, Свети Иван Рилски, Селище, Симеон Заров, Упи-Vііі-361,Кв.15, Христо Ботев

На 16.04.2019 Г. /10:15 – 10:45 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Сопово

Община Дупница

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./   На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Джерман:   207635051294

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./   На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Дупница:   324+460 До 324+840, 68789.126.41, №1624, Алеко, Аракчийски Мост, Балановска Пътека, Васил Левски, Индустриална, Комитска, М. Гурдево, Местност Балановски Рид, Местност Гурдево, Местност Караболюка, Местност Разсадника, Никола Малашевски, Патрики Сандев, Разметаница, Скакавица, Труд, Хан Кубрат

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./   На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Пиперево

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 16.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 17.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Дупница:   Бел Кладенец, Булаир, Васил Левски, Витоша, Влахина Планина, Втори Януари, Гергана, Добруджа, Доктор Сапунджиев, Искър, Любен Каравелов, Неофит Рилски, Опълченска, Патриарх Евтимий, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Седма Рилска Дивизия, Скопие, Тракия, Фенерка, Хаджи Димитър, Хххvi – 2262, Цар Симеон Велики, Шейново, Яне Сандански

На 15.04.2019 Г. /12:00 – 12:30 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Бистрица, Общ. Дупница:   Комсомолска

На 15.04.2019 Г. /12:00 – 12:30 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Бобов Дол:   Младост

На 15.04.2019 Г. /12:00 – 12:30 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Гюргево

На 15.04.2019 Г. /12:00 – 12:30 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Дупница:   68789.21.19, 87727,16,179, Джерман, Извън Регулация, Каваклия, М. Динката, Местност Барактарица, Местност Драгоина Могила, Орлинска, Отец Атанасий Чолаков, Отовица, Разметаница, Самоковско Шосе, Самораново Пром.Зона, Саморанска, Софийско Шосе

На 15.04.2019 Г. /12:00 – 12:30 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Крайници:   39339.117.68, 39339.142.19, I-1,2,3, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Априлско Въстание, Арда, Асен Златаров, Баба Е Механджийска, Баба Тонка, Батак, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Васко Манолов, Верила, Волга, Възраждане, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Раковски, Гергана, Джубрена, Димчо Дебелянов, Добри Чинтулов, Дунав, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Жабокрек, Захари Стоянов, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Йордан Долдуров, Йорданка Николова, Кирил И Методий, Кирил Овчарченски, Климент Охридски, Кокиче, Костадин Чорбаджийски, Крайречна, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Мара Петлякова, Местност Гугугица, Младост, Неофит Рилски, Одрин, Осми Март, Отец Паисий, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Пейо Яворов, Петко Славейков, Пролетарска, Райко Даскалов, Рила, Самуил, Солун, Ст.Димитров, Стопански Двор, Стоян Лудев, Трети Гв. Полк, Упи Ii-302,Кв.79, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Механджийски, Чаталджа, Черно Море, Яне Сандански

На 15.04.2019 Г. /12:00 – 12:30 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Самораново:   Митко Палаузов, Саморанска

На 15.04.2019 Г. /12:00 – 12:30 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Сапарева Баня:   65365.210.931, 65365.46.10, 65365.602.106, Lxx-462,Кв.74, Xv-2268, Кв.44, Албена, Александър Стамболийски, Болярица, Бор, Валявица, Верила, Веслец, Вихрен, Волов, Германея, Джерман, Джуганица, Иван Вазов, Иван Рилски, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Кирил И Методи, Коста Петров, Лакатница, Лоза, Любен Каравелов, Местност Бончук, Местност Под Селото, Момина Сълза, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Плиска, Победа, Пролет, Раковски, Рила, Св.Илия, Серафим Йорданов, Синчец, Скобелев, Славяни, Стефан Караджа, Стоил Косовски, Стопански Двор, Упи 65365.46.56 Средна Вода, Фенерка, Хан Аспарух, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Юри Гагарин

На 15.04.2019 Г. /12:00 – 12:30 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Сапарево:   002002, 00455042, 045132, X-2698, І-2332,Кв.66, Айдарска, Бачо Киро, Божур, Бузлуджа, Васил Левски, Венелин, Верила, Витоша, Вражалец, Дамка, Иглика, Извора, Искър, Калоян, Киндо, Лале, Минзухар, Могилата, Морава, Мусала, Найден Дринов, Никлин Камък, Осми Март, Павел Бобеков, Паисий, Пейо Яворов, Планинец, Райна Княгиня, Ридо, Ръжана, Седемте Рилски Езера, Средна Гора, Старио Камък, Стопански Двор, Струма, Теменужка, Тодор Влайков, Упи Ххv,Кв.20, Х-2149,Кв.11, Хаджи Димитър, Хаджи Иван, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Асен, Шипка, Ягода

На 15.04.2019 Г. /12:00 – 12:30 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Червен Брег:   Александър Стамболийски, Баба Парашкева, Баба Тонка, Бачо Киро, Бенковски, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Верила, Гагарин, Георги Димитров, Гурко, Джубрена, Димитър Благоев, Иван Вазов, Йорданка Николова, Кирил И Методий, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Маршал Толбухин, Местност Могилите, Местност Рибарници, Митко Палаузов, Мусала, Никола Вапцаров, Оборище, Общ.Дупница, Опълченска, Партизанска, Пионерска, Плиска, Райна Княгиня, Раковски, Рила, Станке Димитров, Стопански Двор, Трети Гвардейски Полк, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 15.04.2019 Г. /12:00 – 12:30 Ч.; 14:00 – 14:30 Ч./ –  Яхиново:   87724.10.5, 87727.13.10, 87727.13.18.2, 87727.14.69, 87727.17.1, 87727.20.2, 87727.203.284, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Бузлуджа, Васил Априлов, Васил Демиревски, Васил Левски, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Столетов, Георги Раковски, Девети Септември, Димчо Дебелянов, Доктор Петър Берон, Иван Вазов, Иглика, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Кокиче, Коста Петров, Любен Каравелов, Марин Дринов, Марсилия, Местност Полето, Опълченска, П Р Славейков, Патриарх Евтимий, Пейо Яворов, Река Джубрена, Стефан Караджа, Стопански Двор, Трети Март, Упи Vi-185 Кв.28, Христо Ботев, Яхинско Шосе

На 15.04.2019 Г. /12:00 – 14:30 Ч./ –  Дупница:   Местност Драгоина Могила, Самоковско Шосе

На 15.04.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ –  Баланово

На 16.04.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ –  Палатово:   083002

На 17.04.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч.; 09:00 – 12:00 Ч./ –  Крайници:   39339.117.68, Александър Димитров, Асен Златаров, Баба Е Механджийска, Васил Коларов, Верила, Генерал Заимов, Георги Бенковски, Гергана, Джубрена, Дунав, Захари Стоянов, Крайречна, Неофит Рилски, Самуил, Солун, Стопански Двор, Трети Гв. Полк, Хаджи Димитър

На 17.04.2019 Г. /10:00 – 11:00 Ч./ –  Самораново:   65245.4.266.1, Местност Златковица, Стопански Двор

На 17.04.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч.; 13:15 – 16:00 Ч./ –  Крайници:   39339.142.19, I-1,2,3, Арда, Васил Демиревски, Васил Левски, Възраждане, Георги Раковски, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Кирил Овчарченски, Местност Гугугица, Младост, Одрин, Пейо Яворов, Петко Славейков, Пролетарска, Трети Гв. Полк, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Черно Море

На 17.04.2019 Г. /14:00 – 16:00 Ч./ –  Дупница:   Каваклия, Местност Барактарица, Орлинска, Самоковско Шосе, Свобода, Упи Vііі,Кв. 8, Пи 68789.602.65, Яхинско Шосе

На 17.04.2019 Г. /14:00 – 16:00 Ч./   На 18.04.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Яхиново:   87727.20.25, Местност Полето, Яхинско Шосе

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Дупница:   I, Кв. 79, 68789.162.69, 68789.164.15, 68789.17.56, 68789.17.76, 68789.607.145, I,Кв.79, Ііі, Кв. 95, Андон Величков, Антим I, Батак, Бачо Киро, Беласица, Бенковски, Бисеров, Бистрица, Бричи Бор, Булаир, Вардар, Велчова Завера, Вихрен, Генерал Георги Тодоров, Георги Измирлиев, Джерман, Димитър Радев, Дора Габе, Дунав, Евтим Трайчев, Елисавета Багряна, Иван Вазов, Каваклия, Кирил И Методий, Княз Борис I, Крайречна, Лоза, Македония, Местност Барактарица, Морава, Никола Лазаров, Николаевска, Орлинска, Пазарна, Пени Маркет Дупница, Поп Харитон, Преслав, Пролет, Раковска, Самоковско Шосе, Саморанска, Свети Георги, Свети Иван Рилски, Свобода, Солун, Софроний, Страхил Войвода, Трети Гвардейски Полк, Ул.Николаевска Упи687889.29.7, Упи 68789.17.103., Упи I,Кв. О.Т.2189-2190, Упи I,Кв.79, Упи Vііі,Кв. 8, Пи 68789.602.65, Упи І, Кв. 78, Упи Ііі, Кв.95, Фани Попова Мутафова, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Грънчаров, Цар Освободител, Цар Самуил, Царичина, Шипка, Яворов, Яхинско Шосе

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч.; 09:15 – 12:00 Ч./ –  Крайници:   Верила, Георги Раковски, Добри Чинтулов, Максим Горки, Младост, Панайот Волов, Петко Славейков, Рила, Трети Гв. Полк

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Дупница:   Бел Кладенец, Булаир, Васил Левски, Витоша, Влахина Планина, Втори Януари, Гергана, Добруджа, Доктор Сапунджиев, Иван Вазов, Искър, Любен Каравелов, Морава, Неофит Рилски, Опълченска, Патриарх Евтимий, Пени Маркет Дупница, Преслав, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Седма Рилска Дивизия, Скопие, Страхил Войвода, Тракия, Фенерка, Хаджи Димитър, Христо Грънчаров, Хххvi – 2262, Цар Симеон Велики, Царичина, Шейново, Шипка, Яне Сандански

На 18.04.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч.; 13:00 – 16:00 Ч./ –  Крайници:   Баба Тонка, Васил Левски, Георги Раковски, Дупнишка Комуна, Иван Вазов, Кирил И Методий, Кирил Овчарченски, Кокиче, Любен Каравелов, Младост, Петко Славейков, Трети Гв. Полк, Упи Ii-302,Кв.79, Христо Ботев, Яне Сандански

На 19.04.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч.; 09:00 – 12:00 Ч./ –  Крайници:   Александър Стамболийски, Бончук, Васил Левски, Възраждане, Ивайло, Йордан Долдуров, Климент Охридски, Кокиче, Любен Каравелов, Стопански Двор, Трети Гв. Полк

На 19.04.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч.; 13:00 – 16:00 Ч./ –  Крайници:   Александър Стамболийски, Априлско Въстание, Баба Тонка, Батак, Васил Демиревски, Верила, Гео Милев, Дупнишка Комуна, Иван Вазов, Йорданка Николова, Малчика, Неофит Рилски, Паисий Хилендарски, Петко Славейков, Стоян Лудев, Трети Гв. Полк, Христо Механджийски

Община Кочериново

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Бараково:   Александър Стамболийски, Местност Чалтиците

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Кочериново:   Антон Иванов, В.Везенков, Владимир Заимов, Жельо Демиревски, Заводска, Зоя Космодамянская, Климент Готвалд, Малчика, Никола Вапцаров, Толбухин, Упи Xii-1397, Кв.89, Упи Хviii-1396, Кв.88, Упи-Хіv-1395,Кв.88, Фридрих Енгелс, Хаджи Димитър, Хан Аспарух

Община Кюстендил

На 15.04.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч./   На 16.04.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч./   На 17.04.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч./   На 18.04.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч./   На 19.04.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч./ –  Чудинци

На 15.04.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Преколница:   Махала Байковска, Махала Делевска, Махала Прапорска, Махала Ридарска, Махала Тупандийска

На 15.04.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 09:15 – 13:00 Ч./ –  Богослов:   037149

На 15.04.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 09:15 – 13:00 Ч./ –  Слокощица:   Махала Рошковци

На 15.04.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 09:15 – 13:00 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Цървена Ябълка:   Таскова Плевня

На 15.04.2019 Г. /09:15 – 13:00 Ч.; 09:15 – 10:00 Ч./ –  Кюстендил:   Абоба, Местност Планина Осогово

На 15.04.2019 Г. /11:30 – 13:00 Ч./ –  Богослов:   037149, Махала Топилата, Местност Саманли Баир

На 15.04.2019 Г. /11:30 – 13:00 Ч./ –  Ветрен, Общ. Невестино:   Мах.Агушка, Мах.Дамянска, Мах.Капралска, Мах.Ковачевска, Мах.Новаковска, Мах.Ризовци, Мах.Смиленска

На 15.04.2019 Г. /11:30 – 13:00 Ч./ –  Илия

На 15.04.2019 Г. /11:30 – 13:00 Ч./ –  Кюстендил:   Абоба, Белият Камък, Местност Планина Осогово, Местност Ръжеве, Местност Самали Баир, Местност Хисарлъка

На 15.04.2019 Г. /11:30 – 13:00 Ч./ –  Ново Село, Общ. Кюстендил:   Махала Двете Реки

На 15.04.2019 Г. /11:30 – 13:00 Ч./ –  Раково, Общ. Невестино:   Махала Бурнаавска, Махала Зидинци, Махала Ковачка, Махала Озранци, Махала Рахталинска, Махала Реката, Махала Решанска, Махала Чеканец

На 15.04.2019 Г. /11:30 – 13:00 Ч./ –  Савойски:   Махала Бреза, Махала Пелтечка, Местност Предела

На 15.04.2019 Г. /11:30 – 13:00 Ч./ –  Сажденик:   Махала Златанска

На 15.04.2019 Г. /11:30 – 13:00 Ч./ –  Слокощица:   247, № 021067 Местност Дупката, Александър Димитров, Васил Левски, Георги Кръстев, Георги С. Раковски, Димитър Канин, Ивайло, Иглика, Калоян, Кирил И Методий, Кубрат, Махала Диновска, Махала Маркова, Махала Рошковци, Местност Галеница, Местност Змиярника, Местност Реката, Местност Саманли Баир, Местност Чадъра, Мичурин, Мусала, Опълченска, Осоговска, Пролет, Радецки, Руен, Синчец, Стефан Караджа, Теменужка, Хайдушка Ливада, Шипка

На 15.04.2019 Г. /11:30 – 13:00 Ч./   На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Търсино

На 15.04.2019 Г. /12:30 – 15:30 Ч./ –  Преколница:   Махала Вароша, Махала Османци, Махала Сливарска

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч./ –  Берсин

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч./ –  Друмохар:   010015, 013004, 500274, Мах.Ангеловци, Мах.Джоганска, Мах.Табачка, Мах.Таушанска, Местност Сврътките

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч./ –  Друмохар:   Мах.Брашненица

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч./ –  Кюстендил:   Белият Камък, Дупнишко Шосе, Местност Самали Баир, Местност Хисарлъка, Станкевско Шосе, Цар Освободител

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч./ –  Кюстендил:   Местност Николичевски Път

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Неделкова Гращица

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Багренци:   Александър Стамболийски, Андон Разсипийски, Бандерата, Бачо Киро, Васил Коларов, Васил Левски, Васил Петлешков, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Зеленков, Георги С. Раковски, Григор Чергов, Дим.Разсипийски, Димитър Каляшки, Дядо Иван Самоволеца, Емил Шекерджийски, Землище На С.Багренци И С.Граница, Иван Вазов, Извън Регулация, Ильо Войвода, Йордан Каймакански, Кирил Орловски, Криволак, Крум Джиджински, Любен Каравелов, Местност До Селото, Митко Палаузов, Осогово, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Панайот Хитов, Райна Княгиня, Рила, Руен, Румена Войвода, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Тодор Каблешков, Упи Iv-331, Кв.42, Харалампи Разсипийски, Христо Ботев, Шипка

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Берсин:   Александър Стамболийски, Асен Златаров, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Вола, Възраждане, Георги Димитров, Георги Зарев, Георги Раковски, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Извън Регулация, Козлодуй, Комунизъм, Махала Стубела, Полет, Първи Май, Свобода, София, Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Чавдар

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Ваксево:   №024084, Александър Стамболийски, Васил Коларов, Васил Левски, Георги Димитров, Деветнадесета, Деветнадесети Февруари, Димитър Благоев, Димитър Евтимов, Димитър Каляшки, Елешница, Зафир Николов, Кирил И Методий, Койно, Ленин, Махала Адамска, Махала Албания, Махала Баздарска, Махала Бантовска, Махала Бела Вода, Махала Воденичарска, Махала Горна Йовчовска, Махала Горчовска, Махала Гошевска, Махала Грънчарска, Махала Гърличка, Махала Гъскарска, Махала Гюрова, Махала Димовска, Махала Долна Дралевска, Махала Долна Йовчовска, Махала Дралевска, Махала Дърманска, Махала Занева, Махала Заячка, Махала Испорска, Махала Йовкинска, Махала Кадрамска, Махала Камберска, Махала Каменичка, Махала Карамфиленска, Махала Ковачка, Махала Котаранска, Махала Кузумска, Махала Кумбазка, Махала Лазарска, Махала Лапевска, Махала Лесичкова, Махала Маджирска, Махала Маринкова, Махала Михтарска, Махала Моравска, Махала Мулова, Махала Падинарска, Махала Парлапанска, Махала Песокарска, Махала Петачка, Махала Пупулска, Махала Рановска, Махала Русулска, Махала Сапунджийска, Махала Селишка, Махала Семенска, Махала Симонска, Махала Соколовска, Махала Соколчева, Махала Средна Махала, Махала Станковска, Махала Стойчовска, Махала Тасковска, Махала Текемска, Махала Треновска, Махала Хаджийска, Махала Цанкина, Махала Чорбаджийска, Махала Чукарлийска, Махала Шаренкова, Махала Шукалска, Махала Юзунска, Никола Важаров, Никола Камбера, Никола Мирчев, Славчо Павлов, Сотир Васев, Стоядин Иванов, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Юри Гагарин

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Гирчевци:   Александър Стамболийски, Васил Коларов, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Марин Дринов, Никола Вапцаров, Христо Ботев

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Горна Гращица:   Александър Димитров, Антон Иванов, Болшевик, Двадесет И Трети Септември, Девети Май, Девети Септември, Дрин, Изгрев, Ленин, Любен Каравелов, Местност Заечки Камик, Опълченска, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Симеон, Юри Гагарин

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Граница:   Антим Първи, Арда, Бачо Киро, Беласица, Вела Пеева, Вола, Дъбо, Искър, Йорданка Николова, Кирил Самоволски, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Манастир Света Лука, Места, Местност Манастира, Местност Ридо, Местност Шамака, Мусала, Неофит Рилски, Нов Живот, Осми Март, Осоговска, Панайот Волов, Партизанска, Пенчо Славейков, Пионерска, Пирин, Пролет, Първи Май, Рила, Руен, Славянска, Стефан Караджа, Стопански Двор, Струма, Филип Тотю, Хаджи Димитър, Харалампи Аничкин, Христо Ботев

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Длъхчево-Сабляр:   Мах.Милчовска, Местност Орехчето

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Долна Гращица:   Александър Стамболийски, Васил Левски, Владимир Ил. Ленин, Георги Димитров, Георги Кирков, Девети Септември, Иван Вазов, Иглика, Лиляна Димитрова, Местност Дупките, Местност Ридо, Митко Палаузов, Оборище, Първи Май, Румена Войвода, Свилен Русев, Свобода, Стефан Караджа, Христо Ботев, Шипка

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Долна Козница:   22112.500.2

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Еремия:   М-Ст Разкръстницата, Махала Брезалийска, Махала Бумбарска, Махала Влашка, Махала Геровска, Махала Гугушанска, Махала Златковска, Махала Ивановска, Махала Керелска, Махала Ковачка, Махала Костовска, Махала Лесовска, Махала Манчовци, Махала Марковска, Махала Мурджовска, Махала Мухтийска, Махала Пенковска, Махала Рекалска, Махала Сарамандовци, Махала Секалска, Махала Стаменковци, Махала Стойковска, Махала Тинтилиговска, Махала Тотевска, Махала Фудулска, Махала Цинцовска, Махала Цоцоманска, Махала Чифличка, Махала Чукардова, Махала Шопска, Махала Щърбевци, Махала Якимовска, Махала Яновска

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Жабокрът:   Александър Стамболийски, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Девети Септември, Еделвайс, Ивайло, Иван Вазов, Извън Регулацията, Калоян, Местност Върбата, Оборище, Овощарска, Осми Март, Осогово, Пауталия, Плиска, Помпулузки Бахчи, Средец, Струма, Суха Река, Христо Ботев, Шипка

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Згурово

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Илия:   Мах.Груйовска, Мах.Делийска, Мах.Карадачка, Мах.Кацарска, Мах.Левковци, Мах.Миленска, Мах.Мишовска, Мах.Ралинска, Мах.Рекалийска, Мах.Тузлучка, Мах.Чукарска

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Кадровица:   Кролевци, Мах.Постолска, Мах.Станкова

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Катрище:   Боян Колев, Васил Коларов, Васил Левски, Девети Септември, Димитър Каляшки, Здравка Сапунджийска, Капитан Петко Войвода, Местност Валого, Местност Забел, Мир, Млада Гвардия, Могила, Първи Май, Стефан Димитров Иванов, Стоил Колев, Странджата, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Червена Армия

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Лелинци:   Васил Левски, Махала Горна

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Лиляч:   Местност Войника

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Невестино, Общ. Невестино:   Упи Xviii – 221 Кв.39, I-446-&Quot;За Църква&Quot;,Кв. 43, Vi-124, Viii – 298, Кв. 37, Александър Стамболийски, Асен Златаров, Батак, Бузлуджа, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Трайков, Димитър Каляшки, Елин Пелин, Здравец, Земен, Кокиче, Максим Горки, Махала Развигорска, Махала Разсолкова, Махала Синорска, Местност Дренето, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Пробуда, Първи Май, Струма, Упи Іх-61,63,70, Кв.22, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Нови Чифлик:   Бивш Стопански Двор, Борис Тасев, Васил Левски, Владимир Заимов, Девети Септември, Иван Вазов, Никола Вапцаров, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Упи Ix-142,Кв.15, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Пелатиково:   Мах.Брусарска, Мах.Бумбарска, Мах.Горовска, Мах.Дръчките, Мах.Карпуска, Мах.Кацарска, Мах.Леската, Мах.Лодарска, Мах.Манчовска, Мах.Орешарска, Мах.Очипалска, Мах.Попанска, Мах.Раковска, Мах.Селишка, Мах.Суровичка, Мах.Сърнатичка, Мах.Траянци, Мах.Тръстеник, Мах.Харизанска, Мах.Чифлико, Мах.Шеовци, Мах.Шишовска, Мах.Шопска, Мах.Янкуловци

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Пиперков Чифлик:   Васил Коларов, Васил Левски, Владимир Заимов, Гео Милев, Георги Димитров, Димитър Каляшки, Зинови Григоров, Иван Вазов, Ильо Войвода, Йорданка Николова, Кирил И Методий, Крум Стоянов, Ленин, Лиляна Димитрова, Махала Дядо Манова, Местност Друмарката, Местност Капинката, Митко Палаузов, Нов Живот, Отец Паисий, Пенчо Славейков, Пи 56378.6.10,М-Ст Друмарката, Руен, Хаджи Димитър, Харалампи Аничкин, Христо Ботев, Христо Смирненски, Юри Гагарин

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Плешивец:   Дванадесета

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Рашка Гращица:   Александър Стамболийски, Асен Китанов, Васил Коларов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Раковски, Девети Септември, Зора, Махала Гьошевска, Махала Каменичка, Махала Лазовска, Махала Начковска, Махала Ненкова, Махала Сухар, Никола Вапцаров, Пролет, Стоян Заимов, Христо Ботев

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Слокощица:   Xii-394,Кв.31, Александър Димитров, Ален Мак, Бачо Киро, Васил Коларов, Васил Левски, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Кръстев, Георги С. Раковски, Димитър Канин, Добри Чинтулов, Елин Пелин, Ефендиското, Зинови Григоров, Иван Вазов, Иван Шишман, Искър, Кокиче, Кубрат, Любен Каравелов, М-Ст Чадъра Пи 67461.24.17, Марин Дринов, Махала Селото, Местност Змиярника, Местност Кръста, Местност Мичевица, Местност Ридо, Местност Саманли Баир, Мусала, Никола Въжаров, Орлица, Пробуда, Пролет, Пролетарска, Спортист, Стоян Лудев, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Смоличано:   Махала Бачовска, Махала Беловинска, Махала Габерлийска, Махала Гьоревци, Махала Каргалий, Махала Мангелска, Махала Миринска, Махала Райков Рид, Махала Реката, Махала Св.Ана, Махала Сделище, Махала Хаджийска, Махала Чифлико, Махала Чорбаджийска, Махала Чукарлийска, Махала Юговци

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Страдалово:   Мах.Борачичка, Мах.Геберо, Мах.Дъбовска, Мах.Заячка, Мах.Иванковци, Мах.Кьосевци, Мах.Лингурска, Мах.Логодашка, Мах.Нечемска, Мах.Орничарска, Мах.Пешовска, Мах.Реката, Мах.Рудишка, Мах.Рудище, Мах.Стамболийска, Мах.Шаинска, Мах.Ширилийска, Мах.Шияне, Мах.Шиячка

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Таваличево:   Атанас Малинов, Васил Демиревски, Васил Левски, Велин Богданов, Виден, Георги Димитров, Григор Манев, Девети Септември, Димитър Благоев, Еверест, Иван Калфин, Искър, Кирил Мазнев, Кирил Николов-Странджата, Кокиче, Костадин Чесновски, Ленин, Мусала, Осогово, Пирин, Рила, Руен, Станке Димитров, Стефан Димитров, Страцин, Струма, Харалампи Аничкин, Харалампи Митов, Христо Ботев, Христо Манев, Юри Гагарин

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Тишаново:   Мах.Божковци, Мах.Воденица, Мах.Гълъбовска, Мах.Ивановска, Мах.Качанска, Мах.Колевска, Мах.Митковска, Мах.Найденци, Мах.Новковска, Мах.Реката, Мах.Тутковска, Мах.Хайдушка, Мах.Цървилото, Мах.Янчовска, Местност Соборището

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Търновлаг:   Васил Йорданов, Иван Андонов, Кирил Тонев, Лиляна Димитрова, Мата Стоименова, Местност Шамака, Осогово, Партизанска, Стоян Стоименов, Струма, Трети Март

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Църварица:   Мах.Гракалска, Мах.Карадачка, Мах.Копривен, Мах.Реката, Мах.Укалска

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Цървеняно

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Четирци:   М.Топилата, Махала Ямен, Упи Vi-127 Кв.15

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Раненци:   Махала Боровска, Махала Друмлийска, Махала Кривошийска, Махала Реджовска, Махала Стругарска, Махала Центъра

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 12:30 Ч./ –  Кюстендил:   Белият Камък, Дупнишко Шосе, Станкевско Шосе, Цар Освободител

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 12:30 Ч./ –  Пиперков Чифлик:   Васил Левски, Гео Милев, Георги Димитров, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Ильо Войвода, Йорданка Николова, Кирил И Методий, Крум Стоянов, Ленин, Лиляна Димитрова, Махала Дядо Манова, Местност Капинката, Митко Палаузов, Нов Живот, Отец Паисий, Пенчо Славейков, Пи 56378.6.10,М-Ст Друмарката, Руен, Хаджи Димитър, Харалампи Аничкин, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 16.04.2019 Г. /09:00 – 12:30 Ч./ –  Слокощица:   Местност Мичевица

На 16.04.2019 Г. /11:30 – 12:30 Ч./ –  Друмохар:   010015, 013004, 500274, Мах.Ангеловци, Мах.Брашненица, Мах.Джоганска, Мах.Табачка, Мах.Таушанска, Местност Сврътките

На 16.04.2019 Г. /11:30 – 12:30 Ч./ –  Кюстендил:   Белият Камък, Дупнишко Шосе, Местност Николичевски Път, Местност Самали Баир, Местност Хисарлъка, Станкевско Шосе, Цар Освободител

На 16.04.2019 Г. /12:30 – 15:30 Ч./ –  Раненци:   Махала Боровска, Махала Велиновска, Махала Кривошийска, Махала Лехчанска, Махала Славевска, Махала Шляпарска

На 17.04.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Мирово

На 17.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Кюстендил:   Бабуна, Беласица, Бурин Дол, Васил Априлов, Веслец, Голак, Местност Хисарлъка, Парижка Комуна, Перущица, Пирин, Пиянец, Радослав Нотев, Стара Планина, Трифон Стефанов, Яне Сандански

На 17.04.2019 Г. /09:15 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Горна Брестница:   Влахов Дол, Местност Влахов Дол

На 17.04.2019 Г. /09:15 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Грамаждано:   Ii-110.Кв.11, Александър Стамболийски, Васил Левски, Джурналица, Димитър Каляшки, Здравец, Любен Манджуков, Местност Гола Велика, Местност Динката, Местност Исманица, Местност Стрелбище, Местност Стрелбище Пи003007, Осогово, Пи 17680.25.36, Почивало, Радослав Нотев, Румена Войвода, Стоимен Ковачев, Христо Ботев

На 17.04.2019 Г. /09:15 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Жиленци:   Ангел Маноилов, Борис Джелепски, Васил Левски, Глоковска, Гюешевско Шосе, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Иглика, Крайречна, Курбанци, Кьошко, Махала Везенска, Махала Долна, Махала Сиракова, Махала Черковна, Махала Чифлика, Местност Баладърица, Местност Гьоло, Местност При Къщи, Местност Разкръсие, Местност Сбирище, Местност Спротива-Чифличето, Милан Керенски, Над Погребите, Осогово, Петър Ризов, При Къщи, Първи Май, Радослав Нотев, Райна Княгина, Теменужка, Упи Ii-105, Кв.26, Упи Xii, Кв. 17, Упи Хviii -187 Кв.228, Христо Ботев

На 17.04.2019 Г. /09:15 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Кюстендил:   Бреза, Васил Петлешков, Гюешевско Шосе, Димитър Иванов, Димитър Кукудов, Елисавета Багряна, Емил Марков, Жельо Демиревски, Иван Банков, Иван Момчилов, Игнат Барбар, Индустриална, Йоаким Осоговски, Крум Зарев, Любчо Кечев, Малчика, Махала Корубанска, Местност Влахов Дол, Местност Гола Велика, Местност Гърлянски Черешарник, Местност Динката, Местност Кандило, Местност Кандило Пи 050199, Местност Лозенски Механи, Могилата, Никола Атанасов, Николай Рукавишников, Петър Берон, Петър Ников, Прогона, Румена Войвода, Сердика, Соволска, Спартак, Упи Iii-7156,Кв. 398, Упи Vii Кв.91 А, Цвятко Радойнов

На 17.04.2019 Г. /09:15 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Лозно:   Пи 030204 М. Кочине, Васил Левски, Георги Бенковски, Даскал Димитрий, Димитър Каляшки, Дрин, Емил Шекерджийски, Йорданка Николова, Китка, Махала Кепазка, Махала Корубанска, Местност Азна, Местност Кочине, Местност Лозище, Местност Орачето, Местност Пладнище, Местност Под Селото, Местност Разкръсе, Местност Стари Лозя, Местност Стрелбище, Местност Стрелбището, Осогово, Паисий Хилендарски, Под Селото, Свети Илия, Слатина-026005, Стадиона, Стефан Караджа, Стопански Двор, Стоян Лудев, Стрелбището, Топила, Топилата, Упи Xi-223 Кв.21, Упи Іх Стопански Двор, Христо Ботев, Цанко Церковски, Четиринадесети Май

На 17.04.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ –  Лозно:   Васил Левски, Даскал Димитрий, Димитър Каляшки, Местност Кочине, Местност Пладнище, Местност Стари Лозя, Осогово, Стефан Караджа, Четиринадесети Май

На 17.04.2019 Г. /12:30 – 15:30 Ч./ –  Вратца:   Махала Илчова, Махала Ливадска, Махала Мацаранска, Махала Стоилкова, Махала Терзийска, С. Вратца, М. Дервена, Общ. Кюстендил

На 17.04.2019 Г. /12:30 – 15:30 Ч./ –  Кюстендил:   Местност Влахов Дол

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Вратца:   Махала Гаджалска, Махала Ливадска, Махала Рекалска

На 18.04.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Жиленци:   Махала Мазнево

На 18.04.2019 Г. /12:30 – 15:30 Ч./ –  Вратца:   Местност Дервена

На 18.04.2019 Г. /12:30 – 15:30 Ч./ –  Гърляно:   Владимир Заимов, Девети Септември, Крум Кюлявков, Махала Долна, Махала Реката

На 18.04.2019 Г. /13:00 – 14:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 20.04.2019 Г. /13:00 – 14:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/ –  Кюстендил:   Седемнадесети Януари

На 18.04.2019 Г. /13:00 – 14:00 Ч./   На 20.04.2019 Г. /13:00 – 14:00 Ч./ –  Кюстендил:   Абоба, Александър Стамболийски, Антим I, Асен Суичмезов, Бабуна, Бански Лозя, Батак, Беласица, Бурин Дол, Васил Априлов, Велбъжд, Веслец, Виница, Вит, Генерал Заимов, Георги Друмохарски, Герена, Голак, Гороцветна, Граф Игнатиев, Гургулят, Елин Пелин, Иларион Ловчански, Иларион Макариополски, Ильо Войвода, Йордан Митрев, Кадин Мост, Камчия, Караджа Бунар, Константин Николов, Костадин Поппандов, Кукуш, Марин Дринов, Местност Самали Баир, Местност Хисарлъка, Местност Чифутски Дол, Морава, Овощарска, Опълченска, Парижка Комуна, Перущица, Пирин, Пиянец, Първи Май, Радецки, Радослав Нотев, Самуил, Седемнадесети Януари, Софроний, Стара Планина, Струма, Трифон Стефанов, Хан Аспарух, Хижата, Хисарлъка, Цар Борис 1-Ви, Цар Освободител, Юстиниян, Яне Сандански

На 19.04.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Долно Село:   Махала Бистрица

На 19.04.2019 Г. /12:30 – 15:30 Ч./ –  Долно Село:   Махала Буковска, Махала Кошарелска, Махала Пищилци, Махала Шаламанци

Община Рила

На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:00 Ч./ –  Кочериново:   Местност Мандало, Свети Иван Рилски, Стопански Двор

На 16.04.2019 Г. /10:00 – 16:00 Ч./ –  Рила:   Ix-1030,Кв.84, Аверки Попстоянов, Бузлуджа, Васил Демиревски, Димитър Благоев, Драката, Кирил И Методий, Любен Каравелов, Методи Македонски, Начо Величков, Неофит Бозвели, Петко Войвода, Петко Д.Петков, Първи Май, Рилска Долина, Света Петка, Спортела, Спротива, Трети Гвардейски Полк, Упи Іі-1506,Кв.111, Хан Крум, Христо Смирненски, Цар Асен И Петър, Цар Иван Асен Ii, Юри Гагарин

На 16.04.2019 Г. /15:30 – 16:00 Ч./ –  Рила:   62671.500.2, Ix-1030,Кв.84, Аверки Попстоянов, Аврам Стоянов, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Бор, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Левски, Васил Начев, Възрожденска, Георги Бенковски, Даскал Димитрий, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Доктор Стойчев, Драката, Еделвайс, Ела, Здравец, Иван Вазов, Иван Димитров, Иван Ризов, Ильо Войвода, Кирил И Методий, Кокиче, Крайречна, Любен Каравелов, Майстор Алекси, Макаренко, Манастирска, Методи Македонски, Мусала, Начо Величков, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Опълченска, Отец Паисий, Петко Войвода, Петко Д.Петков, Погар, Подгорица, Първи Май, Райна Княгиня, Раковска, Рилица, Рилска Долина, Рилски Езера, Света Варвара, Света Петка, Свети Георги, Свети Иван Рилски, Септемврийска, Симеон Пандурски, Спортела, Спротива, Стопански Двор, Страхил Войвода, Тинтява, Трети Гвардейски Полк, Упи Іі-1506,Кв.111, Хаджи Агапи, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Жлябинков, Христо Смирненски, Цар Асен И Петър, Цар Иван Асен Ii, Цар Самуил, Царев Връх, Чавдар Войвода, Черковна, Шипка, Щерю Войвода, Щиплията, Юри Гагарин, Яворов

На 17.04.2019 Г. /09:30 – 14:00 Ч./ –  Рила:   62671.500.2, Васил Демиревски, Здравец, Кокиче, Крайречна, Света Варвара, Септемврийска, Спортела, Спротива, Тинтява

На 19.04.2019 Г. /10:00 – 11:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ –  Пороминово:   000182, 017013, 0311025, I,Кв.8а, Ix – 40, Кв. 5, І-379,Кв.36, Александър Стамболийски, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Благоева, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Жельо Демиревски, Кв.12, Упи-Х-113, Кирил И Методий, Кокиче, Местност Бачо, Местност Лаго, Пи 027010, Упи-Іх-32, Упи-Хіі-18 Кв2, Шипка

На 19.04.2019 Г. /10:00 – 11:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ –  Рила:   Бор, Васил Демиревски, Крайречна, Петко Войвода, Света Варвара, Септемврийска, Спротива, Стопански Двор

На 19.04.2019 Г. /10:00 – 11:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ –  Стоб:   69261.501.13, 69261.501.5, Vii 640, Ален Мак, Асен Васев Хаджията, Асен Златаров, Асен Рашков, Божана И Васил Котеви, Бор, Бреза, Витоша, Георги Бачков, Гладно Поле, Гоце Делчев, Доктор Петър Берон, Дунав, Еделвайс, Здравец, Зорница, Иван Козарев, Иван Лапев, Иглика, Иречек, Йордан Клинчарски, Кокиче, Комсомолска, Крайречна, Крали Марко, Лале, Лоза, Люляк, Марек, Местност Драките, Местност Турските Бахчи, Мир, Младост, Мусала, Никола Вапцаров, Партизанска, Пи №69261.501.24, Плиска, Първи Май, Родопи, Ропотамо, Свобода, Сибирска, Спасуна Накова, Стобски Пирамиди, Стоян  Котев, Струма, Тома Райчов, Три Могили, Упи-Хі-72,Кв.60, Хороигрище, Христо Сокола, Яне Сандански

На 19.04.2019 Г. /10:00 – 14:00 Ч./ –  Стоб:   Ален Мак, Асен Златаров, Божана И Васил Котеви, Георги Бачков, Доктор Петър Берон, Здравец, Иван Лапев, Кокиче, Крайречна, Крали Марко, Лале, Марек, Местност Драките, Младост, Свобода, Сибирска, Три Могили

Община Сапарева Баня

На 15.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./   На 16.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ –  Сапарева Баня:   032046, 65365.31.45, 65365.32.226, 65365.32.353, Xviii, Кв. 98, Александър Стамболийски, Германея, Гюрица, Детелина, Еделвайс, Иглика, Извънрегулация, Малина, Местност Водни Дол, Незабравка, Паничище, Перуника, Перущица, Роза, Света Богородица, Славяни, Славяни

На 15.04.2019 Г. /10:00 – 16:00 Ч./ –  Сапарева Баня:   Стопански Двор

На 15.04.2019 Г. /10:00 – 16:00 Ч./ –  Сапарево:   045132, Бузлуджа, Венелин, Стопански Двор

На 17.04.2019 Г. /13:00 – 13:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Овчарци, Общ. Сапарева Баня:   020101, 027028, 53254.50.46, Баба Тонка, Бор, Васил Левски, Васил Попов, Верила, Водопада, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горица, Гоце Делчев, Дръндарица, Дъбевица, Здравец, Златни Брегове, Иван Рилски, Искра, Кокиче, Липа, Лозана, Мановица, Местн. &Quot;Грабежо&Quot;, Местност Герена, Местност Песоко, Местност През Реката, Местност Ридо, Местност Фидиня, Незабравка, Никола Вапцаров, Осми Март, Отец Паисий, Панайот Волов, Плиска, Прогона, Ридо, Рила, Рилски Езера, Седемнадесети Март, Синчец, Спартак, Сталевица, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 17.04.2019 Г. /13:00 – 13:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Паничище:   300 В Отдел 04,Ид.65365.210.970, Ii, Ii,Кв.8, Іх – Кв. 8, Местност Гюндера, Паничище Почивна Станция, Планински Курорт, Сухото Езеро, Упи – І ,Кв. 70, Упи Iii, Упи Viii Кв.10

На 17.04.2019 Г. /13:00 – 13:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Ресилово:   Xi-742,Кв.53, 026170, 027007, 100005, Iii-548,Кв.58, Акация, Александър Стамболийски, Асаница, Бачо Киро, Бенковски, Борчета, Вария, Васил Левски, Верила, Волов, Гагарин, Горица, Джерман, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Захари Зограф, Здравец, Иван Вазов, Иван Рилски, Иглика, Игликина Поляна, Изгрев, Индже Войвода, Калоян, Красна Поляна, Лаката, Липа, Любен Каравелов, Местноста Над Селото, Община Сапарева Баня, Омуртаг, Отец Паисий, Павлеви Ливади, Пирин, Плана, Плиска, Раковски, Рила, Родопи, Роза, Севрия, Синчец, Софроний, Спартак, Стадиона, Стефан Караджа, Стопански Двор, Теменужка, Трети Март, Упи – Vіі-672,Кв.36, Хiv-11,Кв.5, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Шипка, Шумата, Яворов, Янтра

На 17.04.2019 Г. /13:00 – 13:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Самораново:   65245,6,153, 65245.1.214, 65245.4.266.1, 65245.4.405, 65245.4.440, 65245.45.4.416, 65245.6.499.1, Александър Стамболийски, Александър Стоименов, Балкан, Бор, Борислав Стоилов, Васил Демиревски, Васил Левски, Васил Петлешков, Георги Димитров, Девети Май, Дренски Рид, Захари Стоянов, Здравец, Йордан Анин, Йордан Дотин, Кв.16, Комсомолец, Крайречна, Ленин, Липа, Марков Камък, Местност Златковица, Местност Марков Камък, Местност Отовица, Митко Палаузов, Мусала, Ненко Пиперков, Оборище, Отовица, Партизанска, Пейо Яворов, Раковска, Рила, Самуил, Скакавица, Стаменко Градевски, Стопански Двор, Христо Ботев, Цар Крум, Черни Връх, Юри Гагарин

На 17.04.2019 Г. /13:00 – 13:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Сапарева Баня:   032046, 65365,601,10, 65365.210.111, 65365.24.636 До Банята, 65365.31.45, 65365.32.226, 65365.32.353, 65365.601.005, 65365.601.964, 65365.602.602, I ,Кв.74, Iii, Кв.125, Lxxvі,Кв. 74 Идент. 65365.602.375, Lxxx,Кв.74, Lxxxiv-2797,Кв.74, Xviii, Кв. 98, Ііі-3071,Кв.120, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Бачо Киро, Болярица, Бор, Бреза, Бригадирска, Буйов Рид, Валявица, Васил Априлов, Васил Левски, Васил Петлешков, Веслец, Волов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Терзийски, Германея, Гюрица, Детелина, Джерман, Джуганица, Димитър Чучуганов, Дъга, Еделвайс, Здравец, Иван Вазов, Иван Рилски, Иглика, Извънрегулация, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Княз Борис, Кокиче, Коста Петров, Крайречна, Кръстю Софрониев, Липа, Ловна, Лоза, Малина, Местност Бончук, Местност Водни Дол, Местност Зелени Преслап, Местност Света Вода, Местност Сиракова Круша, Местонст Грамчова Чешма, Момина Сълза, Мусала, Незабравка, Никола Вапцаров, Нов Живот, Омуртаг, Опълченска, Осми Март, Отец Паисий, Паничище, Перуника, Перущица, Пи – 1351, Пи Lxxxііі; Кв.74, Пи №65365.210.111 М.Юрта, Плиска, Победа, Преспа, Пчела, Радецки, Раковски, Рилски Езера, Роза, Св.Варвара, Света Богородица, Серафим Йорданов, Синчец, Скакавица, Скобелев, Славейков, Славяни, Слога, Стоил Косовски, Стопански Двор, Тинтява, Тракия, Трети Март, Упи Ix-999, Кв. 33, Упи Lxxx, Кв.74, Упи Vi-147,Кв 12,Пи65365.601.92, Упи Viii-2759,Кв.109, Упи І – 2742, Кв. 108, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чавдар Войвода, Шипка, Явор, Ягода

На 17.04.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ –  Овчарци, Общ. Сапарева Баня:   020101, 027028, Бор, Васил Попов, Верила, Водопада, Георги Бенковски, Георги Раковски, Гоце Делчев, Дръндарица, Дъбевица, Здравец, Златни Брегове, Иван Рилски, Искра, Кокиче, Липа, Лозана, Мановица, Местн.Грабежо;, Местност Герена, Местност Песоко, Местност Ридо, Местност Фидиня, Незабравка, Никола Вапцаров, Осми Март, Отец Паисий, Плиска, Прогона, Ридо, Рила, Рилски Езера, Седемнадесети Март, Спартак, Сталевица, Хаджи Димитър, Христо Ботев

Място

Дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP