В землището на трънското село Горочевци беше извършено залесяване с доброволен труд на 2 дка горска територия след проведена санитарна сеч в насаждение, пострадало от пожар. Инициативата е на Асоциацията на прокурорите в България.
Засадени бяха 1000 фиданки от черен бор, осигурени от Югозападното държавно предприятие. За памет на поколенията и за добрия пример беше поставена табела с дървени колони.