Профилактично и безплатно срещу рак на гърдата се прегледаха 204 жени от Симитли. Два дни мобилният кабинет бе в Симитли, като медицинският екип не върна нито една пациентка. 178 жени предварително бяха записали час за преглед.

Извън графика са прегледани още 26, дошли на място. С изключително внимание към всяка, осъзнала профилактиката като отговорност, д-р Младен Младенов прегледа жени от Симитли и общината. От огромно значение за ранната диагностика е жените да имат знание не само за опасността от рак, но и да бъдат научени на самонаблюдение и самооценка, което бе и част от идеята на кампанията. Инициатор и организатор на профилактичните прегледи е Центърът за защита правата в здравеопазването. Това е десетата им скринингова кампания.

Тя е насочена към малки общини и отдалечени населени места, където хората са затруднени в достъпа си до медицинска помощ по финансови и географски причини.