Поставени бяха и две табели.
  • Трите гигантски дървета на над 130 години заеха 8-о място в класацията „Европейско дърво на годината” за 2018-а с 11 625 гласа

 

Две от трите вековни секвои, намиращи се в местността Ючбунар над Кюстендил, са били повредени. Това е констатирано при проверка от РИОСВ и ДЛС “Осогово”. Оказало се, че непосредствено до секвоите има нерегламентирано огнище. На две от гигантските дървета са били направени дупки, от които има изтичане на смола, която впоследствие е палена и по корите има следи от обгаряне.

Трите секвои

От страна на ДЛС „Осогово“ са предприети своевременни мерки за ограничаване на тази вандалска проява. Бяха поставени две табели, едната противопожарна, другата забранителна.

„Отговорността да пазим и съхраним природната забележителност обаче е на цялото общество. Обръщаме се с призив този вандализъм да бъде преустановен. Ако станете свидетели на повторно посегателство, ви молим да проявите обществена отговорност и да уведомите стопанството, РДГ-Кюстендил, РИОСВ-Перник или МВР“, призоваха от ДЛС „Осогово“.

Три уникални вековни секвои – гигантея в местността Ючбунар, край кюстендилското село Богослов, попадащи в териториалния обхват на ТП ДЛС “Осогово”, са обявени за природна забележителност през 1989 година с цел опазване на вековни дървета. Забранени са всякакви дейности, които могат да доведат до тяхното повреждане или унищожаване, като кастрене, чупене на клони и нараняване на стъблата.

Нерегламентираното огнище

Секвоите край Ючбунар бяха номинирани за Европейско дърво на годината за 2018 г. и бяха класирани на 8-о място с 11 625 гласа. Те имат значимо място в развитието на лесовъдството и правят местността една от най-посещаваните в област Кюстендил. Те са  най-старите секвои в България и са високи над 30 м.