Конкурс „Най-добър клас” обявиха община Сандански и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В конкурса могат да участват всички класове от училищата на територията на община Сандански. Номинирането на класа се прави с мотивирано писмо от класния ръководител. Всички номинирани кандидатури ще бъдат разгледани от комисия, определена със заповед на кмета Кирил Котев. Ще бъдат излъчени победители в 3 категории – начален, основен и гимназиален етап на обучение. Срокът за подаване на кандидатурите е до 15 май, а победителите ще бъдат обавени на 24 май. Наградата е двудневна (с една нощувка) екскурзия в избрана от победителите дестинация в България. Всички номинирани класове ще получат грамоти за участие.