Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 22 – 25 април 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В текста по-долу са посочени датата, периода, максималното времетраене, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 22.04.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник:   9-ти Септември, 9ти Септември, Александър Тинков, Андрей Михайлов, Борис Калев, Бреза, Бърдо, Георги Ив Бунджулов, Железна Вода, Зеленище, Христо Ботев, Цвета Лумбарова, Чорни

На 22.04.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Бързия:   Еделвайс

На 22.04.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Садовик:   УПИ VII-288,289, Кв.3

На 22.04.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Видрица:   Видрица, Парцел Vіі-94в, Кв.17

На 23.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Лялинци:   I-259 Кв.13, УПИ VII-115 Кв.26

На 23.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Трън:   8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Васил Левски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Връх, Възраждане, Георги Димитров, Гочо Гопин, Денчо Знеполски, Десета, Ева Волицер, Еднофамилни Жилища, Здравец, Имот 000697 Стопански Двор, махала Ахчийски Кошари, махала Кошарите, махала Шиловец, Мир, Младост, Мосаловска, Народна Воля, Петко Д. Петков, Петър Асенов, Стадион, Стефан Караджа, Тако Пеев, Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин, Яким Тошков

На 23.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Глоговица

На 23.04.2019 г. /09:00 – 15:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Конска:   IV-310,311

На 23.04.2019 г. /14:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Брезник:   Ангел Коцелянов, Владо Радославов, Изгрев, Нов Живот, Октомври, Разцвет, Сливница, Чайка, Шейново, Ясна Поляна

На 24.04.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Гърло

На 24.04.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Трън:   Имот 000697 Стопански Двор, махала Ахчийски Кошари, махала Кошарите

Община Земен

На 22.04.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Жабляно:   29012.1.1

На 22.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Земен:   Албена, Александър Стамболийски, Гео Милев, Земенски Манастир, Земенско Кале, Кракра, Манастирска, махала Брънзова и Орлово Гнездо, махала Царева, Никола Вапцаров, Симеон, Струма, Хаджи Димитър

Община Ковачевци

На 22.04.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Ковачевци, Общ. Ковачевци

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Габровдол

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Горна Врабча:   Стопански Двор

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Горна Глоговица

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Дивля:   махала Кукувичарска, махала Фильова

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Долна Врабча

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Долна Секирна

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Еловдол:   IV-355 Кв.23, Кв.15

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Калище

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Калотинци

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Ковачевци, Общ. Ковачевци:   XXIV-1148, Кв.49, XXXII, Кв. 54а, махала Калайджийска, Нупи 1,Масив 1, С. Ковачевци, Нупи 17а, С. Ковачевци, С. Ковачевци, Общ. Ковачевци местност Яз. Пчелина, УПИ XІІ-343 Кв.36, УПИ-XIII, Кв.53а, Циганка

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Косача

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Кошарево:   000339

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Лобош:   Нупи 14

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Мурено

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Радибош

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Ракиловци

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Светля:   УПИ XIX-298 Кв.22

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Сирищник:   УПИ IV-1161 Кв.39, УПИ ІV-494, Кв.38

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Слатино, Общ. Ковачевци

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Смиров Дол

На 22.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Чепино

Община Перник

На 23.04.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 10:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Големо Бучино:   Арбова, Бачова Махала, Витоша, Даскала, Дъбрава, Кедър, Кокиче, Кошеве, Кракра, Люлин, Македония, Нарцис, Перник, Република, Рутеш, Скачок, София, Струма, УПИ VIII-184 Кв.48, УПИ XXIV Кв. 39, Шефтена, Яланджийска, Ясен

На 22.04.2019 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 12:00 – 13:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Перник:   Алеко Константинов, Бродо, Бунтовник, Васил Априлов, Гео Милев, Георги Мамарчев, Димова Махала, Димчо Дебелянов, Добруджа, Дойран, Захари Стоянов, Зюмбюл, Ивайло, Иван Вазов, Капитан Векилски, Клисура, Кокиче, Любен Каравелов, Люлин, Миньор, Мургаш, Мусала, Найден Геров, Никола Козлев, Оборище, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Перелик, Протожерица, Родопи, Сан Стефано, Св.Св.Кирил и Методий, Селимица, Силистра, Синчец, Софийско Шосе, Станционна, Стара Планина, Стефан Караджа, Теменуга, Тодор Каблешков, Тутракан, Христо Ботев, Хумни Дол, Шибой

На 22.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Радуй

На 22.04.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 09:30 – 12:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Кралев Дол:   3-ти Март, Божилец, Боян Витков, В.Левски, Васил Левски, Велико Търново, Волга, Голо Бърдо, Граничар, Драва, Дунав, Дъбрава, Еделвайс, Извора, Изгрев, Искър, Калофер, Калужерец, Лале, Люлин, Люляк, махала Айдарица, махала Орниче, Металург, Минзухар, Миньор, Орниче, Отец Паисий, Родопи, Светлина, Синчец, Славей, Струма

На 22.04.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Земен:   Пещерско Шосе

На 22.04.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Перник:   Аврора, Айдарица, Баба Парашкева, Балева Махала/Даскалово/, Белоградчишки Скали, Бор, Боровец, Братя Кокарешкови, Волга, Грамаге, Димитър Благоев, Димитър Хранов, Драва, Евгении Ачанов, Жива Вода, Ивайло, Йордан Лютибродски, Климент Охридски, Костенец, Кралевски Път, Лазар Робев, Леденика, Ленин, махала Захаринова, махала Чешкарова, Момин Проход, Рилски Езера, Станке Димитров, УПИ І Кв.81, Христо Македонски, Христо Смирненски, Църква, Чехов, Чуйпетлово

На 22.04.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Бор, Боровец, Волга, Кралевски Път, Райко Даскалов, Христо Ботев

На 22.04.2019 г. /14:00 – 15:00 ч./ –  Кладница:   Ix-409, V-15 ,Кв.19, Vііі-29,Кв.18, XI-29 Кв.18 Делта Хил, Акация, Бакиница, Берлин, Бор, Борис Тодоров, Брезите, Брезовица, Брюксел, Валого, Варшава, Васил Левски, Виена, Вилна Зона, Витоша, Воденичище, Волга, Горско Стоп.Витошко, Градинарска, Гранит, Дабо, Делта Хил, Доброволец, Дончо Ватах, Еделвайс, Жк.Делта Хил, УПИ VI-33, Кв.12, Здравец, Ивайло, Иван Цветанов, Иглика, Изгрев, Йордан Божов, Калиница, Каменарска, Кокиче, Кракра, Лале, Латинка, Ливадите, Лондон, Мак, Матница, Минзухар, Мирковица, Младост, Морена, Москва, Омуртаг, Петър Янчов, Пладнище, Победа, Прага, Разкръске, Райна Княгиня, Рила, Рим, Рудничар, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище Делта Хил, Селимица, София, Спас Бурнов, Стадиона, Стамен Милкин, Струма, Суха Кладница, Тинтява, УПИ II-35,Кв.17 Делта Хил, УПИ V||-Кв.20, УПИ X-017112,Кв.83, УПИ XI- 922 Кв.58, УПИ XVI-12,Кв.20, УПИ XXIX-29,Кв.20 Делта Хил, УПИ XXXIII-31 Кв.20, УПИ ІІІ-21  Кв.20, УПИ Хх-523,Кв.51, УПИ-IX 29, ХVІІ-11010,11038, Хан Крум, Хемус, Хижа Селимица, Цар Самуил, Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Язовирска, Яровец

На 22.04.2019 г. /14:00 – 15:00 ч./ –  Рударци

На 22.04.2019 г. /14:00 – 15:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Пояс №1на Язовир Студена

На 23.04.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Перник:   101, Бенковска, Вардар, Васил Левски, Васил Стоин, Гарата, Железничарска, Искър, Княз Александър Батенберг, Кракра, Миньор, Найчо Цанов, Отец Паисий, Паркинг Зад Съдебната Палата, Раковска, Раковски, Търговска

На 23.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ярджиловци:   VIII-388, Кв. 31, Александър Стамболийски, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Двадесет и Трети Април, Девети Септември, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Славчо Дяков

На 23.04.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Перник:   1-ва, 2-ра, 6-ти Май, Айтос, Асеновград, Ахтопол, Балчик, Банско, Бели Брег, Битоля, Ботевград, Брайла, Брацигово, Брезник, Бургас, Бяла Слатина, Варна, Васил Левски, Велинград, Видин, Враца, Граово, Добруджа, Дряново, Епископ Киприян, Етрополе, Златица, Изток, Илия Бешков, Ихтиман, Казанлък, Карлово, Клепало, Котел, Кракра, Кракра Пернишки, Красно Село, Кърджали, Лясковец, Монте Карло, Нов Безистен, Нова Загора, Нови Пазар, Одрин, Омуртаг, Охрид, Павликени, Пирдоп, Пловдив, Първи Май, Радомир, Разлог, Раковска, Раковски, Рудничар, Русе, Самоков, Св.Св.Кирил и Методий, Свищов, Севлиево, Стара Загора, Стара Чешма, Струга, Твърди Ливади, Троян, Трявна, Търговище, УПИ 2,Кв.202, Физкултурна, Христо Смирненски, Цанко Церковски, Шумен

На 23.04.2019 г. /09:15 – 14:00 ч./ –  Перник:   6-ти Май, Първи Май, Твърди Ливади

На 23.04.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Драгичево:   559, М. Черешите, Vіі-555 Кв.80, Александър Боянов, Александър Танев, Байкал, Бор, Васил Априлов, Васил Левски, Витоша, Владайска, Възраждане, Върла Стрън, Горно Драгичево, Горно Драгичево/Гола Могила, Горно Драгичево/Копринено Орище, Гранит, Долно Драгичево, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Калиница, Каменица, Кокиче, Кракра, Лебед, Любен Каравелов, Люлин, М.Копринено Орище ПИ 324, Магистрала, Мария Луиза, махала Крушите, местност Горно Драгичево, местност Горно Драгичево/Ал Танев, местност Горно Драгичево/Борова Гора, местност Горно Драгичево/Вилите, местност Горно Драгичево/Гола Могила, местност Горно Драгичево/Копринено Орище, местност Горно Драгичево/Крушите, местност Горно Драгичево/Селимите, местност Горно Драгичево/Черешите, Минзухар, Миньор, Мрамор, Незабравка, Никола Вапцаров, Оборище, Панайот Волов, ПИ 020003, ПИ 1625,М.Серимеж, Пирин, Реката, Република, Рила, Ропотамо, Рударска, Сава Асенов, Серимеж, Средорек, Умище, УПИ VIII-1426, Физкултурна, Черни Връх, Янтра

На 23.04.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Мърчаево:   10-та

На 23.04.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Перник:   Бучински Път

На 24.04.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Перник:   Асен Златаров, Бенковска, Вардар, Васил Левски, Васил Стоин, Искър, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра Пернишки, Миньор, Найчо Цанов, Отец Паисий, Петко Каравелов, Райко Даскалов, Раковска, Раковски, Рено, Търговска

На 24.04.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Перник:   Васил Стоин, Владая, Кладница, Кракра, Кракра Пернишки, Отец Паисий, Петко Каравелов, Св.Иван Рилски, Търговска

Община Радомир

На 22.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Владимир

Община Трън

На 22.04.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Туроковци

Дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP