Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов и кметът на община Драма, Гърция, Кристолулос Мамсакос заедно разясниха дейностите по проект за разработването и прилагането на нови технологии във водните ресурси.
„Сигурен съм, че този съвместен проект е първата стъпка от едно успешно партньорство за в бъдеще. Да тръгнем със сума от близо 800 000 евро е показателно, дай, Боже, да реализираме проекти за 80 млн. евро. Зад тези цифри стои нашата работа и постигнатите резултати са в полза на нашите градове и жителите в тях“, каза д-р Камбитов.
„Смятам, че с този проект ще се сложи началото на едно много силно партньорство“, каза кметът на Драма Кристолулос Мамсакос.
Проектът е финансиран с Договор за субсидия по Програмата за трансгранично сътрудничество. Водеща организация е община Драма.
Главните цели на проекта са подобряване качеството на живот на гражданите и опазване на околната среда и по-конкретно да представи и да популяризира значението на новите интелигентни технологии в управлението на градските водни ресурси.
Дейностите, които община Благоевград ще изпълнява по проекта, са изграждане на 5 броя сонди и 5 броя съвременни поливни системи, намиращи се в жк „Запад“, жк „Струмско“ и в парк „Бачиново“, както и облагородяване на тяхното пространство.  Срокът на договора е 24 месеца, а общият размер на бюджета на проекта е 739 955,00 евро.