С Renault EZ-FLEX стартира новаторски подход с цел по-добро разбиране на новите предизвикателства, свързани с куриерските услуги. Renault EZ-FLEX ще бъде тестван от различни професионалисти в Европа с цел събиране на важни данни за употребата му и по-добро разбиране на нуждите, свързани с всекидневните градски доставки.

Обемът на транспортираните стоки в света се очаква да нарасне четирикратно до 2050 г. В тази връзка, в края на 2018 г. Renault представи своята визия за бъдещето на градските куриерски услуги през 2030 г. с електрическия, автономен и свързан концептуален автомобил Renault EZ-PRO. С EZ-FLEX, електрически и свързан автомобил, Renault продължава да се подготвя за бъдещето, като проучва новите приложения в сферата на куриерските услуги.

Renault EZ-FLEX е компактен и маневрен автомобил, проектиран да се движи безпроблемно в града. Той осигурява оптимални размери спрямо товарното си пространство: дължината (3,86 м), широчината (1,65 м) и височината (1,88 м) са достатъчно компактни, за да позволят достъп до автомобилни паркинги. Товарният капацитет от 3 м3 е изключителен за неговите размери и е постигнат благодарение на компактния кокпит, който предлага пълната гама функционалности на стандартен лекотоварен автомобил. Диаметърът на завой от 4,5 м осигурява отлична маневреност по централните градски улици.

Всичко е проектирано, за да отговори на нуждите на доставките: широкият достъп до мястото на водача, улесняващ влизането и излизането от автомобила, четливото централно арматурно табло за бърз и лесен достъп до информация за шофирането, добрата видимост към пешеходците и заобикалящата градска среда и лесните и ефективни системи за управление на автомобила. Интерфейсът между човек и машина е модерен и напълно интегриран в света на смартфоните. Той предлага услуги и приложения, свързани с автомобила, и може да интегрира приложения, свързани с различни дейности на професионалистите.

Товаренето отзад е оптимизирано благодарение на ергономична височина на товарене (760 мм над земята) и отваряне, позволяващо лесен достъп до цялата товарна повърхност. Автомобилът е проектиран и да осигури голямо разнообразие от конфигурации за товарното пространство. Тези конфигурации са адаптивни, предназначени да посрещнат различните нужди на професионалистите.

Като електрически автомобил, EZ-FLEX има достъп до градските центрове, предлагайки пробег от 100 км, адаптиран за нуждите на градските куриерски услуги (доставките в града изискват среден дневен пробег от 50 км).

Дузина автомобили Renault EZ-FLEX ще бъдат предоставени за ползване на различни професионалисти, компании, градове и общини в Европа. Очаква се експериментът да продължи около 2 години.

Автомобилът е оборудван със сензори с цел по-добро разбиране на начините на ползване и професионалистите ще обогатят тези данни със своята обратна връзка по време на експеримента. Ще се събират различни видове данни: геолокация, километраж, пробег, отваряне на вратите, скорост, спирания и т.н. Тези данни след това ще бъдат прехвърляни чрез свързаната система на автомобила веднъж дневно или в реално време, за да се почерпи опит от ежедневното ползване.

Анализът на данните, допълнени от обратната връзка от професионалистите, ще даде възможност на Renault да проектира автомобили, които са по-добре адаптирани към развитието на градската логистика. Целта е участниците в екосистемата да тестват автомобила и неговите услуги в реални условия с цел да се получи споделена визия за превоза на стоки в града.

Чрез този експеримент Renault стартира нов подход за подготовка и проектиране на иновации на бъдещето. Този гъвкав, революционен за автомобилната индустрия подход е много близък до практиките, използвани в други сектори, например в компютърните игри.

 

Източник: topgear.bg