Крум Милев

Комисия с председател зам.-кметът на община Дупница Крум Милев отвори в открито заседание ценовите оферти на кандидатите за подмяна на водопровода в село Яхиново. Документи бяха подали 6 фирми, като комисията допусна 4 от тях до този етап, а други 2 не са допуснати.

“Руен Лесс” ДЗЗД са с предложена оферта от 1 673 368,58 лева с ДДС, “Булплан Инвест” са с 1 779 601,43 лв., “Бул Строй Инвест” ЕООД – 1 899 811,04 лева и “Монолит-Яхиново” ДЗЗД са посочили цена в размер на 1 883 062,90 лева.

Около 5,6 км е прогнозната водопроводна мрежа, която ще бъде подменена изцяло с нова. Условието за реализиране на самите дейности е между 120 и 180 календарни дни.

Комисията продължава работа и ще се произнесе в срок с победителя, след което предложи на кмета на община Дупница инж. Методи Чимев да сключи договор.