• Населението продължава да намалява и застарява

В над 50 процента от населените места в Пернишка област живеят от 1 до 49 души включително, съобщават от Териториалното статистическо бюро. Две от селата са само с по един жител.
В региона общият брой на населените места е 171, от които шест са градове и 165 – села.
В градовете е съсредоточено 79.3 процента от населението. Село Драгичево е най-голямото село в областта с 1917 жители.
Средната възраст на населението в Пернишка област е 47 години. В региона живеят четирима столетници.
Населението в област Перник продължава да намалява и застарява. Към 31 декември 2018 година броят на живеещите в региона е 120 880 души, което е с 1541 по-малко в сравнение с предходната година. В трудоспособна възраст са 69 927 души.