ОбС - Сапарева баня
  • Управителят на „Танал” Ваня Георгиева ще захранва къща за гости, а собствениците на „Терма” Кирил и Даниела Крушин – старчески дом

 

Местните фирми „Танал” и „Терма” са поредните, които възнамеряват да ползват минерална вода в Сапарева баня, става ясно от докладни записки на кмета на курорта Калин Гелев до Общинския съвет. От „Танал” ЕООД са входирали в общината заявление за издаване на разрешително за водовземане за бъдеща къща за настаняване на туристи с басейн. От „Терма” ЕООД смятат да захранват старчески дом, какъвто в общината до момента няма, но предстои да се построи.

В къщата за гости на „Танал”  ЕООД ще се захранват два басейна с общ обем 12,09 куб.м и вани за водолечение с общ обем 5,5 куб.м, с общ обем 31,3 куб. м, представляващи част от обект „Специализирана болница по рехабилитация”. Фирмата иска до 0,047 л/сек средноденонощен дебит на черпене за период от 365 дни годишно. „Танал” ЕООД има влязло в сила разрешение за строеж на къща с 54 места за настаняване и 28 паркоместа.

От „Терма” ЕООД са подали заявление за разрешително за водовземане за снабдяване на къща за настаняване на туристи с басейн. Дружеството притежава голям басейн с обем 120 куб.м,  голямо джакузи с обем 2,5 куб.м и две малки джакузита с общ обем 0,6 куб.м, представляващи част от обект „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Дом за стари хора”. Поисканият средноденонощен дебит на черпене е до 0,10 л/сек.  за период от 365 дни годишно. „Терма” ЕООД също разполага с влязло в сила разрешение за строеж. Обектът ще включва 24 места за настаняване, голям басейн с обем 120 куб.м, голямо джакузи с обем 2,5 куб.м и две малки джакузите с общ обем  0,6 куб.м, с общ  обем 123,10 куб.м, както и 10 паркоместа. И двете фирми искат да им бъдат издадени разрешителни за 5 години.

Ваня Асенова Георгиева е управител на „Танал” ЕООД, сочи справка в Търговския регистър. Дружеството е регистрирано през юли 2013 г., на  ул. „Победа” 36 в курорта. Предметът му на дейност е вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ, бартерни и др. специфични търговски операции, производство и продажба на стоки, всякакъв вид дърводелски услуги и т.н. По данни от Търговския регистър „Терма” ЕООД е с управители Кирил Костадинов Крушин и Даниела Стефанова Йорданова Крушин. Дружеството е регистрирано на 22 май 2018 г. Адресът му на регистрация е гр. Сапарева баня, ул. ”Перущица” №2. Фирмата е с предмет изграждане на домове за медико-социални грижи, предоставяне на социални услуги, извършване на туристическа дейност и предоставяне на туристически услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност, сделки с недвижими имоти, строителна и ремонтна дейност, информационна и рекламна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, услуги в областта на спорта и туризма, хотелиерство и ресторантьорство, консултантски услуги. Общинските съветници ще разгледат предложенията в докладните записки на кмета Калин Гелев на заседанието си на 25 април.