Общински съвет - Сапарева баня
  • Общинската управа в Сапарева баня учредява право на строеж на собственика на „Германея екоел” ООД върху 500 кв. м парцел

 

Мини водноенергийна централа ще бъде изградена в курорта Паничище. Това е едно от решенията на Общинския съвет в Сапарева баня, взети на априлското заседание. Инвеститорът е „Германея екоел” ООД – Сапарева баня. Управителят на фирмата Янислав Бамбов, който е син на бившия председател на Кюстендилския окръжен съд Красимир Бамбов, е подал молба в общината за учредяване на ново право на строеж върху парцел от 500 кв. м. Местният парламент разреши да бъде учредено без търг или конкурс право на строеж върху имот частна общинска собственост за изграждане на площадков енергиен обект – МВЕЦ №2 и реализация на проект «Изграждане на водноелектрически централи на водопровода за водоснабдяване от река Скакавица и река Валявица». „Преди години „Германея екоел” са имали разрешение за учредяване право на строеж на МВЕЦ, но не са го реализирали. Затова сега искат ново разрешение”, коментира кметът Калин Гелев. Градоначалникът предлага още Общинският съвет да приеме пазарна оценка в размер на 20.50 лв./кв.м и изготвената от лицензиран оценител обща стойност на правото на строеж от 10 250 лв. Справка в Търговския регистър показва, че фирма „Германея екоел” е основана на 25 юли 2008 г., с предмет на дейност изграждане и експлоатация на мини ВЕЦ-ове по трасето на водохващане на р. Скакавица до гр. Сапарева баня и р. Прав Искър до с. Сапарево, както и други свързани дейности, началният внесен капитал е 5000 лева.