На 9 май 2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в зала 114 на Учебен корпус №1 министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев ще изнесе публична лекция на тема „Образованието като публично благо. Финансиране на системата на образованието в България“. Посещението на министър Вълчев в Югозападния университет „Неофит Рилски“ е по покана на ректора на университета проф. д-р Борислав Юруков. Лекцията е част от традиционно провежданите публични лекции и гостувания, организирани от Стопанския факултет, на утвърдени общественици и експерти от сферата на финансите, публичните политики и икономиката. Министър Красимир Вълчев разполага с дългогодишен опит в сферата на управлението на публичните финанси и реализацията на конкретни политики в тази насока на равнище отделните министерства в Република България.