Община Дупница обяви обществена поръчка за изпълнение на инженеринг за преустройство на втори етаж от масивна двуетажна търговска сграда в село Джерман. Общата прогнозна стойност е 55 833 лева, като офертите ще бъдат отворени на 21 май. Вторият етаж на въпросната сграда в центъра на селото е общинска собственост и ще бъде изцяло предоставен на кметството. Предвидено е обособяване на приемна за жителите, кабинет на кмета, кабинет за секретаря на селото, както и заседателна зала, която да се ползва за събрания и местни цели. Средствата за ремонта са заложени в списъка с капиталови разходи на община Дупница за тази година.

Община Дупница вече проведе процедура за избор на изпълнител за изграждане на новия площад в селото, като до дни комисията трябва да излезе с резултат, след което да стартират ремонтните дейности в селото.