Служебното куче стана любимец на доброволците.

Успешно завърши първата учебна година за втория випуск на Детското полицейско управление към ОУ „Проф. Марин Дринов“ в Кюстендил. 24-ма ученици от училището участваха в обучителната превантивна програма. Тя се осъществи от служители на РУ-Кюстендил и от педагогическия съветник на училището Юлияна Станчева.

Децата получиха грамоти.

По време на учебната година децата научиха как да се грижат за живота си и този на близките им хора, как да се справят с трудни ситуации вкъщи, на улицата, сред природата, в училище. Особен интерес събудиха у децата екипните занимания и разнообразието от разглеждани теми като: какво работят полицаите, пътна безопасност, детска полицейска лична защита, оказване на първа долекарска помощ. На тържеството по случай завършването децата получиха грамоти и се радваха на демонстрацията на служебно полицейско куче.