С приказен празник беше отбелязан 70-годишният юбилей на ДГ „Родолюбче“ в Перник. Малките възпитаници на детското заведение представиха пъстър спектакъл с песни и танци, който изпълни театралния салон в Двореца на културата. Те зарадваха публиката с невероятните си изпълнения и слънчевите си усмивки.
Малките възпитаници бяха поздравени от директора на учебното заведение Ангелина Рикова. В детска градина „Родолюбче“ се обучават 200 деца на възраст от 3 до 7 години.