Пернишкото читалище “Просвета 1909” отбелязва 110-годишен юбилей, съобщи на БТА секретарят на културната институция Ирена Първанова. То било основано през 1909 г. по инициатива на народния учител Михаил Ваклинов със съдействието на жителите на квартал “Църква” Христо Живков, Васил Димитров и Стаменко Робов. В “Златна паметна книга” на читалището от 1937 г. са записани много имена на хора, дарили парични средства. Около 20 000 тома е книжният фонд на културната институция.
Друга популярна форма – певческото творчество, са практикували през годините групата за изворен фолклор и народният хор. Сто и двайсет членният хор е спечелил втора награда на хоров фестивал в зала “България” през 1952 г. Десетилетия след това в читалището продължават да се пеят традиционни песни, предавани от по-възрастните към по-младите.
Името му през годините се среща по различни културни форуми: “Бърдото”, “Копривщица”, “Котел”, “Орфеева дарба”, “Витошки напеви” и др. Сега читалището работи с два фолклорни състава. С името му е свързана и първата детска музикална школа, фотоклуб, балетна и школа по изобразително изкуство и др. Тук работят два танцови състава, завоювали множество награди и отличия.