Община Кюстендил спечели ваучер на стойност 15 000 евро по инициативата WiFi4EU, която се финансира от Европейската комисия по Механизма за свързване на Европа – сектор “Телекомуникации”, съобщиха от пресцентъра на общината.
Сред целите на инициативата WiFi4EU са предоставянето на висококачествен интернет достъп на граждани и посетители на ЕС чрез безплатни точки за безжичен достъп на обществени места като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки или здравни центрове; преодоляване на цифровото разделение, особено в общности, които изостават по отношение на цифровата грамотност, включително в селските и отдалечените райони; подобряване на достъпа до високоскоростна и свръхвисокоскоростна широколентова свързаност; подобряване на достъпа до онлайн услуги.
Ваучерът от 15 000 евро ще се използва за инсталиране на Wi-Fi оборудване на обществени места в община Кюстендил, където все още няма точки за достъп до безжичен интернет, уточниха от администрацията.