Уважаеми клиенти,

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 20-23 май 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 Област Перник

Община Брезник

На 20.05.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Видрица:   Видрица, Парцел Vіі-94в, Кв.17

Община Земен

На 20.05.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Земен:   Албена, Александър Стамболийски, Гео Милев, Земенски Манастир, Земенско Кале, Кракра, Манастирска, Мах.Брънзова И Орлово Гнездо, Мах.Царева, Никола Вапцаров, Симеон, Струма, Хаджи Димитър

На 23.05.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Дивля:   Александър Стамболийски, Владимир Димитров-Майстора, Д-Р Г.М.Димитров, Захари Стоянов, Крайречна, Мах.Бонева, Мах.Джоманова, Никола Петков, Стефан Караджа, Христо Ботев

Община Ковачевци

На 21.05.2019 Г. /10:00 – 12:30 Ч.; 10:00 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Байкалско:   084033

На 21.05.2019 Г. /10:00 – 12:30 Ч.; 10:00 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Буново, Общ. Кюстендил

На 21.05.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Дебели Лаг

На 21.05.2019 Г. /10:00 – 12:30 Ч.; 10:00 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Драгомирово, Общ. Радомир

На 21.05.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Егълница:   П-Л Vi-70, Кв.8, Упи Iv,Кв 12, Упи Xii-197,198  Кв. 28

На 21.05.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 10:00 – 12:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Извор, Общ. Радомир:   Махала Канджулица, Махала Пириница, Упи V-138 Кв.24

На 21.05.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Калище:   Iv-278,Кв.29а, Упи Vi-260, Кв.15, Упи X-306,Кв.15, Упи Хiii-239, Кв. 20

На 21.05.2019 Г. /10:00 – 12:30 Ч.; 10:00 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Углярци

Община Перник

На 20.05.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 13:00 Ч.; 11:45 – 13:00 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Расник:   Бобош, Брод, Казанджийска, Околовръстен Път, Първи Май

На 20.05.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:45 – 13:00 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Витановци:   Васил Левски, Кракра Пернишки, П-Л Іv-241, Кв.29, Упи І-51 Кв.14

На 20.05.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:45 – 13:00 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Гоце Делчев:   Ючдорушко Дере

На 20.05.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:45 – 13:00 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Мещица:   Адалберт Антонов, Александър Димитров, Александър Невски, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Васил Коларов, Васил Левски, Велин Сърбов, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Даме Груев, Детелина, Детелина Минчева, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Еделвайс, Елена Георгиева, Елин Пелин, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Капитан Петко Войвода, Кв.3 Упи Vііі-165, Кокиче, Комсомолска, Ленко, Леонид Брежнев, Лилия, Лиляна Димитрова, Маршал Жуков, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Октомврийска Революция, Пейо Яворов, Път №63, Райна Княгиня, Рахила Ангелова, С. Мещица, Стадион, Пл.№140,Кв62, Свилен Русев, Сергей Румянцев, Синчец, Станке Димитров, Хviii Кв.55а, Юрий Гагарин, Ястребино

На 20.05.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ –  Мещица:   Адалберт Антонов, Александър Димитров, Александър Невски, Александър Стамболийски, Васил Коларов, Васил Левски, Велин Сърбов, Генерал Скобелев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Детелина, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Еделвайс, Елена Георгиева, Елин Пелин, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йорданка Николова, Капитан Петко Войвода, Кв.3 Упи Vііі-165, Кокиче, Лилия, Лиляна Димитрова, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Пейо Яворов, С. Мещица, Стадион, Пл.№140,Кв62, Свилен Русев, Синчец, Станке Димитров, Ястребино

На 20.05.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 11:45 – 13:00 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Вискяр:   Іі-253 Кв.30

На 20.05.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 11:45 – 13:00 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Радуй

На 20.05.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 11:45 – 13:00 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Зидарци

На 20.05.2019 Г. /11:00 – 12:00 Ч./ –  Люлин, Общ. Перник:   С. Люлин, М. Чокладиновец

На 20.05.2019 Г. /11:00 – 12:00 Ч./ –  Перник:   Атанас Буров, Благой Гебрев, Варшава, Владимир Комаров, Жк. Тева, Пи 725.25, Зоя Космодемянская, Иван Земнухов, Изток, Крали Марко, Лев Толстой, Луганск, Максим Горки, Мах.Лалова, Младен Стоянов, Мошино, Огнян Станков, Олег Кошевой, Пушкин, Пхенян, Рашо Димитров, Сергей Есенин, Силистра, Сини Вир, Съединение, Тева, Тева /Къщи/, Трети Март, Улан Батор, Упи V-7050 Кв.118, Урса, Хавана, Ханой, Хемус, Цоф Бараки, Чернишевски, Юрий Гагарин

На 20.05.2019 Г. /11:45 – 13:00 Ч./ –  Батановци:   3ти Март, 6ти Септември, Акация, Александър Стамболийски, Батан Войвода, Бистрица, Братя Миладинови, Васил Левски, Владимир Заимов, Георги Бенковски, Граово, Желю Демиревски, Княз Борис I, Коста Тричков, Любен Каравелов, Мах.Делниче, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Св.Св.Кирил И Методий, Средорек, Старо Село, Стефан Караджа, Стране, Струма, Трендафил Георгиев, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 20.05.2019 Г. /11:45 – 13:00 Ч./ –  Богданов Дол:   793, Васил Левски, Витоша, Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Иглика, Извор, Китка, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Любен Каравелов, Люлин, Мах.Дълга Бара, Мах.Стаменова, Отец Паисий, Петър Берон, Пирин, Пчела, Рила, Стара Планина, Струма, Теменуга, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Цар Симеон, Чучулига

На 20.05.2019 Г. /11:45 – 13:00 Ч./ –  Перник:   Ахелой, Баба Тонка, Бела Вода, Боянски Водопад, Градина, Григорий Цамблак, Емине, Иван Асен Втори, Клокотница, Матей Преображенски, Света Гора, Симеон Радев, Симеоновград, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Цар Самуил

На 20.05.2019 Г. /11:45 – 13:00 Ч./ –  Ярджиловци:   Ален Мак, Арда, Асен Китанов, Велин Асенов, Георги Димитров, Девети Септември, Иван Алексиев, Йордан Станоев, Китка, Кракра, Никола Вапцаров, Оборище, Орниче, Осоица, Перник, Първи Май, Рила, Свилен Русев, Средна Гора, Стара Планина, Струма, Тодор Димитров, Упи Xx-744, Кв.60, Христо Смирненски

На 21.05.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Витановци:   П-Л Іv-241, Кв.29

На 22.05.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 16:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Радомир

На 22.05.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Перник:   Арчар, Васил Левски, Железни Заводи, Захари Зограф, Калкас, Караманица, Куциян

На 22.05.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Стефаново, Общ. Радомир:   Мах.Егреците

На 22.05.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Перник:   Ангел Кънчев, Антим Първи, Ахелой, Бела Вода, Ботьо Петков, Иван Асен Втори, Иван Страцимир, Иларион Макариополски, Клокотница, Марин Дринов, Матей Преображенски, Мъглиж, Неофит Бозвели, Никола Обретенов, Света Гора, Филип Тотю, Хан Омуртаг, Хан Тервел, Цар Борис I, Цар Самуил, Цар Симеон

На 22.05.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Кладница:   Ix-409, V-15 ,Кв.19, Vііі-29,Кв.18, Xi-29 Кв.18 Делта Хил, Акация, Бакиница, Берлин, Бор, Борис Тодоров, Брезите, Брезовица, Брюксел, Валого, Варшава, Васил Левски, Виена, Вилна Зона, Витоша, Воденичище, Волга, Горско Стоп.Витошко, Градинарска, Гранит, Дабо, Делта Хил, Доброволец, Дончо Ватах, Еделвайс, Жк.Делта Хил, Упи Vi-33, Кв.12, Здравец, Ивайло, Иван Цветанов, Иглика, Изгрев, Йордан Божов, Калиница, Каменарска, Кокиче, Кракра, Лале, Латинка, Ливадите, Лондон, Мак, Матница, Минзухар, Мирковица, Младост, Морена, Москва, Омуртаг, Петър Янчов, Пладнище, Победа, Прага, Разкръске, Райна Княгиня, Рила, Рим, Рудничар, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище &Quot;Делта Хил&Quot;, Селимица, София, Спас Бурнов, Стадиона, Стамен Милкин, Струма, Суха Кладница, Тинтява, Упи Ii-35,Кв.17 Делта Хил, Упи V||-Кв.20, Упи X-017112,Кв.83, Упи Xi- 922 Кв.58, Упи Xvi-12,Кв.20, Упи Xxix-29,Кв.20 Делта Хил, Упи Xxxiii-31 Кв.20, Упи Ііі-21  Кв.20, Упи Хх-523,Кв.51, Упи-Ix 29, Хvіі-11010,11038, Хан Крум, Хемус, Хижа Селимица, Цар Самуил, Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Язовирска, Яровец

На 22.05.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Рударци

На 22.05.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ –  Кладница:   V-15 ,Кв.19, Vііі-29,Кв.18, Xi-29 Кв.18 Делта Хил, Берлин, Брюксел, Виена, Горско Стоп.Витошко, Делта Хил, Жк.Делта Хил, Упи Vi-33, Кв.12, Лондон, Рим, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище &Quot;Делта Хил&Quot;, София, Стадиона, Упи Ii-35,Кв.17 Делта Хил, Упи V||-Кв.20, Упи Xvi-12,Кв.20, Упи Xxix-29,Кв.20 Делта Хил, Упи Xxxiii-31 Кв.20, Упи Ііі-21  Кв.20, Упи-Ix 29, Хvіі-11010,11038

На 22.05.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч.; 09:15 – 10:15 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Пояс №1на Язовир Студена

На 22.05.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ –  Перник:   Арчар, Бела Вода, Бели Кладенци, Бистрица, Будиславец, Бързия, Васил Левски, Вит, Въча, Голо Бърдо, Горицвет, Джерман, Железни Заводи, Захари Зограф, Златна Панега, Иван Асен Втори, Калкас, Кап.Петко Войвода, Караманица, Кариери, Китка, Кладенец, Колуница, Кристал, Кристал Блокове, Куциян, Луда Яна, Люлин, Люлякова, Майска Роза, Манастирски Път, Мах.Ракьовец, Местн.Шевърляк, Металик, Мир, Младост, Нов Живот, Осъм, Отдих, Палма, Победа, Ропотамо, Рудничар, Съзлийка, Тополница, Шамък

На 22.05.2019 Г. /10:00 – 14:00 Ч./ –  Перник:   Караманица

Община Радомир

На 20.05.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ –  Извор, Общ. Радомир:   Кв.1,Упи Хіv, Парцел V-220, Кв.12, Упи Vii-69, Кв.13

На 20.05.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Дебели Лаг

На 20.05.2019 Г. /10:30 – 12:30 Ч./ –  Копаница

На 20.05.2019 Г. /12:00 – 16:00 Ч./ –  Извор, Общ. Радомир:   Упи Ii-492 Кв.41, Упи Vi-332 Кв.39, Упи Vi-441

На 20.05.2019 Г. /13:30 – 15:00 Ч./ –  Радомир:   Автогарата, Арда, Велчо, Иван Вазов, Пейо Яворов, Подпор. Константин Цанков, Райко Даскалов, Сан Стефано, Цар Самуил

На 21.05.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ –  Горна Диканя:   Iii-1699,Кв.194, X-1583 , Кв 195, Упи І-1517 Кв.211

На 21.05.2019 Г. /12:00 – 16:00 Ч./ –  Горна Диканя:   Упи Х-1306, Кв.165

На 22.05.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ –  Долна Диканя

На 22.05.2019 Г. /12:00 – 16:00 Ч./ –  Долна Диканя:   Xii-375

На 23.05.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч./ –  Радомир:   Райко Даскалов, Алеко Константинов, Арката, Батенберг, Блок Ное – 2, Евтим Рангелов, Кирил И Методи, Майор Чиляев, Ное, Райко Даскалов, Свобода

На 23.05.2019 Г. /13:30 – 13:45 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч./ –  Радомир:   Автогарата, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Арката, Батенберг, Бачо Киро, Бузлуджа, Драган Цанков, Захари Кръстев, Каблешков, Кирил И Методи, Кракра, Люлякова, Майор Чиляев, Милан Грънчаров, Младост, Ное, Панайот Волов, Пчелинци, Райко Даскалов, Свобода, Търговска, Черковна, Шаблин

На 23.05.2019 Г. /13:30 – 15:00 Ч./ –  Радомир:   Автогарата, Арката, Бачо Киро, Захари Кръстев, Кракра, Милан Грънчаров

Община Трън

На 20.05.2019 Г. /09:30 – 12:30 Ч./ –  Долна Мелна:   Нупи 12

На 20.05.2019 Г. /09:30 – 16:30 Ч./ –  Лева Река

На 20.05.2019 Г. /13:00 – 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:30 – 12:30 Ч./ –  Долна Мелна

На 21.05.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Реяновци

На 21.05.2019 Г. /13:00 – 16:30 Ч./ –  Шипковица

На 22.05.2019 Г. /09:00 – 12:30 Ч.; 13:00 – 16:30 Ч./ –  Бутроинци

На 23.05.2019 Г. /09:30 – 12:30 Ч.; 13:00 – 16:30 Ч./ –  Видрар

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP