Кметът Владимир Георгиев и главният счетоводител на община Самоков Даниела Йончева подписаха договор за финансиране на проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”. Общият брой на потребителите ще бъде 131 лица. За изпълнение на дейностите ще бъде назначен екип, който включва координатор, сътрудник, шофьор, 28 медицински сестри, рехабилитатор и консултант-психолог. Изискванията за лицата, които ще се наемат по проекта, ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината. С одобрените лица ще бъде сключен едногодишен договор за 4 часа на ден, като това ще даде възможност да се работи на допълнителен трудов договор. По проекта се предвижда закупуване на превозно средство, което да обезпечи дейността. Одобреното финансиране е на стойност 362 141,60 лв. Медицинските специалисти ще посещават потребителите в домовете им, като ще проследяват общото здравословно състояние, измерване на кръвно налягане, пулс, тегло и кръвна захар; правене на превръзки, съдействие и подкрепа пред лични лекари и др. Всички, желаещи да ползват почасови интегрирани здравно-социални услуги, трябва да подават заявление за участие и документ от лекар за необходимост от ползването им. След приема ще се извърши подбор на потребителите, като с предимство ще се ползват самотноживеещи лица с увреждания, лица с хронични заболявания и такива, преминали болнично лечение в интензивен кардиологичен, неврологичен сектор, преживели инсулт и тежки травматологични операции, имащи затруднения в самообслужването.