• Офертата на “Меридиан” е 66 480 лв. с ДДС, а на “ЮНИС” – 66 903,06 лв. с ДДС

Двете ценови оферти на кандидатите за изграждане новото кметство в с. Джерман бяха отворени в открито заседание в община Дупница. Комисия с председател зам.-кметът Крум Милев обявиха цените на двамата кандидати. Дупнишката фирма “Меридиан” ЕООД е с оферта 66 480 лв. с ДДС, а другият участник – “ЮНИС” ООД-Перник, е с оферта от 66 903,06 лв. с ДДС.

Вторият етаж на сградата в центъра на селото е общинска собственост и ще бъде изцяло предоставен на кметството. Предвидено е обособяване на приемна, кабинет на кмета, кабинет за секретаря на селото, както и заседателна зала, която да се ползва за събрания или за местни цели. Средствата за ремонта са заложени в списъка с капиталови разходи на община Дупница за тази година, а ремонтните дейности се очаква да приключат до есента. Комисията ще излезе в срок с резултата от процедурата.