ОбС - Бобов дол

ДФ „Земеделие” плаща на общината авансово над 600 000 лв. за ремонта на ОДЗ „Дружба“

 

 

Няколко улици в Бобов дол и с. Мала Фуча ще бъдат изкърпени със средства от държавата. Местният парламент разреши част от целевата субсидия за капиталови разходи на община Бобов дол за 2019 г. да се трансформира в целеви трансфер за неотложни ремонти на общински пътища и улична мрежа. Субсидията е 460 700 лв., а средствата, които ще бъдат пренасочени, близо 40 000 лв. В капиталовите разходи се залагат само средства за основни ремонти, а сумата от 40 000 лв. е недостатъчна за такива. Заради това се прави трансформация и парите ще отидат за кърпене на дупки. Няма друг начин да се осигури финансиране и тези улици да бъдат ремонтирани, коментираха от местната управа.

В докладна записка кметът Елза Величкова посочва причините за поисканата трансформация. Изтъкнато е, че общината не разполага със свободни финансови средства за текущи ремонти на общински пътища и уличната мрежа, тъй като обслужва тегления преди повече от 10 г. дългосрочен инвестиционен кредит. За погасяването на дълга отиват близо 18 000 лв. на месец, или около 220 000 лв. годишно. Ежемесечно се изпълнява и споразумение с частен съдебен изпълнител по две изпълнителни дела в размер на 5000 лв. или 60 000 лв. годишно. Освен това се дофинансират делегирани от държавата дейности – отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности, в размер на 27 000 лв. Общината дофинансира и детските градини – с 66 000 лв., функционирането на здравен кабинет в детските градини и училища –  с 23 000 лв.

Община Бобов дол ще дофинансира делегирани от държавата дейности за 2019 г. в размер на общо 116 000 лв. Изпълнението на приходната част на бюджета към 31.03.2019 г. е в размер на 30%, с които средства е трудно да се осигури финансиране на текущите разходи на общината, включително и разходите за текущ ремонт на пътища и уличната мрежа. Тези обстоятелства налагат кметът на общината да изпрати предложение до министъра на финансите за одобрение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и уличната мрежа, се казва в докладната. Очаква се финансовият министър да разреши компенсирано намаление на капиталовите разходи от целевата субсидия и увеличение на текущите разходи.

С друго решение местният парламент дава съгласие за започване на подготвителни действия за продажба на училището в Големо село. Инвестиционен интерес е заявен от фирма „Автокомерс 93”, която иска да преустрои сградата в цех за джанти. Продажбата на школото се забави, тъй като областният управител върна предишното решение на местния парламент. Причината е липса на разрешение от министъра на образованието. Документът вече е издаден и предстои стартиране на процедурата.

На майската си сесия Общинският съвет упълномощи кмета  Величкова да подпише запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” за 100% авансово плащане по договора за безвъзмездна финансова помощ за реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ „Дружба“ в миньорския град в  размер на 511 774,43 лв. и на 102 354,89 лв. за обезпечаване на 100% от разходите за ДДС по същия проект.

 

 

 

 

 

 

2 КОМЕНТАРИ

  1. Кога ще се оправят улиците покрай реката в Мламолово, че на всички хора им омръзна да си чупят колите и да газят в кал. Може би при следващия кмет??????

  2. КАК ЩЕ ИМА ПАРИ ЗА РЕМОНТИ,КАТО ТЕЗИ ПАРИ ОТИВАТ ЗА ЗАПЛАТИ НА РАЗДУТАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНАТА.ИДВАТ ИЗБОРИ И ТРЯБВАТ ГЛАСОВЕ.

Comments are closed.