Обявената за продажба къща

Двуетажна къща в дупнишкия квартал “Аракчийски мост” (по-известен като „Ценеви”) попадна в списъка за публични продажби на частния съдебен изпълнител (ЧСИ) Милена Джоргова. Имотът се намира на ул. „Аракчийски мост“, разделен е на две части.

Първият имот е с обща площ 667 кв. м и начална цена за наддаване 44 160 лв. В него се намират двуетажна жилищна сграда с площ 67 кв. м, две дноетажни селскостопански сгради от по 7 кв. м, едноетажна сграда от 18 кв. м с предназначение хангар, депо, гараж и едноетажна селскостопанска сграда със застроена площ от 75 кв.м.

Вторият имот е с обща площ 900 кв. м и начин на трайно ползване ниско застрояване (до 10 м). Неговата начална цена за наддаване е 8496 лв.

Имотът е с ипотека за 79 500 лв. в Обединена българска банка. Срокът за продажбата е до 10 юни.