Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 03-07 юни 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Благоевград

Община Банско

На 07.06.2019 Г. /09:15 – 12:30 Ч./ –  Банско:   02676.501.4381  , 24-Ти Май  4, Глазне  49,2,51,61,38,41,6,4,53,43,10,8,45,57,47,59, Гоце Делчев  Сладкарски Цех,16,14а Идент.02676.501.2883.2,11,13,21,12,15,9,20,5,23,19,18,7, Иван Михайлов  16, Отец Паисий  27,32,24,31,31,19,29,26,1,22,25,25,30,28, Петко Р.Славейков  4,13,1,2,14,3,5,7,10,6,9,8,3, Пирин  18,41,39,56,14,32,40,31,21,54,34,Сфетофар,37,38,20,42,44,37,28,25,39,16,34 Магазин 1,24,34 Механа,36,40,34 Таван,29,34 Магазин,50,26,23,30,22,27, Радон Тодев  46,30,42,39,38,34,48,32,40,33,28,35,27,44,36,37,29,31,23,25, Симеон Молеров  16,13,4,11, Стара Планина  4,7,13,1,10,8,6,5, Тодорин Връх  71, Цар Асен  14,4,2,1,12,10,8, Цар Иван Асен Ii  8, Цар Калоян  4

На 06.06.2019 Г. /13:00 – 16:30 Ч./ –  Банско:   Байкушева Мура  2,11,4,10,15,18,6,3,5а,22,20,8,7,14,5,9,17,1,12,16, Бъндерица  12,11,1,14,10,20,17,9,4,3,7,5,30,15,6,13,8, Граф Игнатиев  4а,8,6,4,3,1,1а,11,8а,18,9,20,16,22,7,14,2,10,12,5, Илинден  8,5,1,3,2,Магазин,Ресторант,6,4,Фургон,1,Хранителен Магазин,3,Кафе Мото,Кафе, Местност Малка Ливада  , Одрин  1,2,4,5а,3,5,4а, Палиго Ден  11,3,4,1,9,17,8,5,13,6,15,7, Плиска  9, Предел  11,28,2,44,14,20,25,26,30,34,15,10,12,32,29,22,27,13,18,31,36,9,7,24, Рила  18,37,17,31,25,16,14,24,22,26,29,28,23,35,20,13,28,34,36,32,29а,21,28а,10,9, Славянка  1, Стефан Караджа  3,8,12,6,31,21,7,26,10,4,22,28,18,13,24а,25,16,2,27,20,23,31,76,19,29,24,11, Явор  44,1

На 05.06.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Банско:   Бъндерица  43, Панайот Хитов  97,7,7 А,67

На 03.06.2019 Г. /09:45 – 12:30 Ч./ –  Банско:   Герачни Улици  1 2,1 1,1 3, Местност Герачини Улици  1 1

На 03.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Банско:   Местност Свети Георги

На 05.06.2019 Г. /13:00 – 16:30 Ч./ –  Банско:   Местност Шипоцко  1,Апартаментен Комплекс,4

На 04.06.2019 Г. /09:45 – 14:00 Ч./ –  Банско:   Местност Шипоцко  4,4,5,В А,1,1,1,А,В,В 1,А,В,С

На 07.06.2019 Г. /13:00 – 16:30 Ч./ –  Банско:   Уста Тодор  6,4

На 03.06.2019 Г. /13:30 – 16:30 Ч./ –  Банско:   Хан Аспарух  11 Г,11,11 Б,11 В

На 03.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Гостун

На 03.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Добринище:   Борис Парапунов  6,4, Васил Коларов  14, Гарата  9,1 Апартамент,16, Георги Темелков  8, М. Тепченик  , Незнаен Воин  Комплектен Трафопост Ктп 2х630, Охрид  6, Тодор Каблешков  6,4,28,99,14,26,22,10,18,20,2,30,16,24,   Кв.87

На 03.06.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./ –  Добринище:   М. Тепченик

На 03.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 08:45 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 08:45 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 08:45 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 08:45 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 08:45 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Елешница, Общ. Разлог:   Имот 032105, Местност &Quot;Ано&Quot;

На 03.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Места:   І-92  Кв.6

На 03.06.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./ –  Обидим:   000024 Еккте 53059

На 03.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Обидим:   000024 Еккте 53059  , Местност Долене

На 03.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Филипово, Общ. Банско:   001319  , Vііі-138, Кв.13  , Vііі-34 Кв.13

Община Белица

На 07.06.2019 Г. /12:30 – 16:30 Ч./ –  Бабяк:   Заведение

На 06.06.2019 Г. /08:30 – 14:30 Ч./ –  Горно Краище:   1

Община Благоевград

На 03.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград:   001451  , Местност Бодрост  , Местност Добро Поле  , Пи №001451

На 06.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   14-Ти Полк  1, Александър Стамболийски  52,61,59,33,55,57,40,57, Воден  8,1,5,4,2,7,6, Грамада  Склад, Димитър Кощанов  2,4,1,5,2,Кафе,3, Зарево  8,6,2,5,3,1, Калиманци  1,2, Орцето  , Полковник Дрангов  8,30,16,10а,10,20,1,22,18,2,26,12,14,28,18,15,2б, Струмица  19, Ташко Малев  5,1,7,12,9,5,14,11,2,8,10,3,6,4

На 07.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   14-Ти Полк  11,21,27,6,3,7,5,17,4,19,15,27а,25,13,33,23,9,2,29,31, Александър Стамболийски  69,67,71,65,67, Еленово  103, Зарево  10,7, Полковник Дрангов  40,38,42,36,34,30,32, Струмица  10,13,15,18,16,11,1,5,19,4,3,6,9,7,20,2,8,14,22,12, Чаталджа  3,2,6,7,4,9,5,   Кабинет

На 03.06.2019 Г. /08:00 – 20:00 Ч./ –  Благоевград:   Акациите  11,7,9,5,15,1,17,19,13, Георги Андрейчин  2, Делвинска  3,1,5, Еленово  Видео,13,12,11,Супермаркет,С/У Бл.13,Каравана,14,Офис,12,Срещу Бл.12,Аптека,94,11,Сервиз, Еленово  9,30,201,3,203,201,201,2 9,11,203,Клуб,9,201,21, Еленово  Кафе,9а,215,9,9б,Гараж,3,9, Еленово  37,39,36,33,Времено С-Во,38, Еленово  72,71,73,77,73,75,76,74, Еленово  9,7,41,7,8,10,С/У Бл.40,6,40,6,7, Здравец  11, Ичко Бойчев  2, Орловица  1,5,7,6,8,4,3,10,2,9,11, Полковник Дрангов  100а,104,106,95,98б,93,102,82,100,112,110,98,108,96,91, Преслав  4, Пролет  5,5,5в, Свобода  3,Ателие,4,2,6,1, Слава  2,2, Явор  12

На 05.06.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  БЛАГОЕВГРАД:   АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ  , АЛЕН МАК  8,ЖИЛИЩЕ, АНТОН ЧЕХОВ  1, АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ  29,29, АСЕН ИТОВ  9, БИСТРИЦА  ЖИЛИЩЕ, БИСТРИЦА  ЖИЛИЩЕ, БРАТЯ ИВАНОВИ  ЖИЛИЩЕ,1, БРОДИ  32,36,2, БРОДИ  16, ВАСИЛ ЛЕВСКИ  30,22,23,29,35,21,45,28,31,27,14,10,33, ВАСИЛ ЛЕВСКИ  42,65, ВАСИЛ ЛЕВСКИ  4,13,10, ВАСИЛ МЕЧКУЕВСКИ  40,32,20,25,26,24,34,28,30, ВЛАДО ЧЕРНОЗЕМСКИ  3, ГЕМЕДЖИИТЕ  12, ГЕОРГИ ПОПОВ  30, Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ  20,18,10,11,27,5,24,23,28,2,13,3,9,1,22,15,26,12,16,17,29,25,31,14, ДАМЕ ГРУЕВ  34,36, ДАМЕ ГРУЕВ  36, ДАМЕ ГРУЕВ  9,32,32Б,24,24,13,11,27, ЕЛЕНОВО  ЖИЛИЩЕ,173, ЗЕЛЕНКА  5, ИВАН МИХАЙЛОВ  45,41,39,47,43,43А, ИЛИНДЕН  3,5А,5,8,5 2,5 1,4,3А,10, ИЛИНДЕН  2, ИЛИНДЕН  23,14, ИЛИНДЕН  1 БЪРЗА ЗАКУСКА ДО ВХОДА НА ЕЗИКОВА, ИСКЪР  13, КРАЛИ МАРКО  , КРУШЕВО  1,1В,1А,3,1, ЛИПА  2, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ  6, ЛЮЛЯК  21, МАЙОР СТЕФАН ИВАНОВ  13,15,1,32,30,24,2,21А,26,27,22,17,23,29,19,28,3,20,25,21, МАРИЦА  13,17,15,4,4,21,2,19,6,23, МЕСТНОСТ АВГАНЦОВ ЧИФЛИК Ш.72  , МЕСТНОСТ ГОРСКИ РАЗСАДНИК  , МЕСТНОСТ ПЕНКОВ ЧИФЛИК  ЖИЛИЩНА СГРАДА-ВРЕМЕННО СТ-ВО,ПОМПА,ПОМ.С-ВО,ПОМПА ЗА НАПОЯВАНЕ,&Quot;ЖИЛИЩНА СГРАДА  С  МАГАЗИНИ&Quot;, МЕСТНОСТ ПОД ЧЕРКВАТА  ПОМПА ЗА НАПОЯВАНЕ, МЕСТНОСТ ПОД ЧЕРКВАТА  ПОМПА ЗА НАПОЯВАНЕ,ЖИЛИЩЕ,1,,,КЪЩА, МЕСТНОСТ РЕКА БИСТРИЦА  , МЕСТНОСТ РЕКА БИСТРИЦА  ПОМОЩНО СТОПАНСТВО, МЕСТНОСТ РЕКА СТРУМА  ПОМОЩНО СТ-ВО, МЕСТНОСТ РЕКА СТРУМА  ИМОТ №108032, МЕСТНОСТ РЕКАТА  , НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ  42, ОГРАЖДЕН  ЖИЛИЩЕ, ОГРАЖДЕН  8, ОСВОБОЖДЕНИЕ  94,98,16,96, ПАНАЙОТ ХИТОВ  14, ПАНАЙОТ ХИТОВ  25, ПЕНКОВ ЧИФЛИК  Ш.39, ПЕНКОВ ЧИФЛИК-Ш.39  , ПЕРЕ ТОШЕВ  1,УСЛУГИ,4,4А,2,9,7, ПЕТКО Д.ПЕТКОВ  10,13, ПЕТЪР ЗОГРАФСКИ  7,14,5,3,З,11,13, ПЕТЪР ЗОГРАФСКИ  2,1,6,1,6Б,3,4, ПИРИН  ЖИЛИЩЕ, ПОКРОВНИШКО ШОСЕ  14,ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА-БЕТОНОВ ВЪ, ПОЛК.КИРИЛ ЧАМИШКИ  2, ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ  100, РАДОВИШ  1,12, РЕКА БИСТРИЦА  , СТЕФАН СТАМБОЛОВ  12, СТРУМА  17,ЖИЛИЩЕ,15,9, СТРУМСКО ЦЕНТЪР  21,2,ГАРАЖ, СТРУМСКО ЦЕНТЪР  СТОПАНСТВО,16,17,ЖИЛИЩЕ,АВТОСЕРВИЗ-ВРЕМЕННО СТ-ВО, ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ  28,30,30, ЦАР СИМЕОН  26,14,28,33,24,22,29,20,18,30,27,16,31,35, ЯНЕ САНДАНСКИ  15,   СКЛАД,   ПОМОЩНО СТОПАНСТОВО

На 05.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Александър Стамболийски  39, Брегалница  1,3,3,2, Калиманци  4,8,2, Коста Босилков  6,9а,11,4,1,2,3,8,5,5а,7,3,9,5а, Кукуш  4,1,3,1,7,2,5, Никола Вапцаров  14,31,27,29,10,18,16,45,35,16,37,12,33,41, Панайот Хитов  4,3,2,5,2,1, Прилеп  7,13,2,6,17,5,9,4,15,11,1,21,3, Струмско Център  12а, Хаджи Димитър  5,3,4

На 03.06.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Ален Мак  8,Жилище, Арсений Костенцев  29,29, Асен Итов  9, Бистрица  Жилище, Братя Иванови  Жилище,1, Броди  16, Васил Левски  30,22,23,29,35,21,45,28,31,27,14,10,33, Васил Левски  4,13,10, Васил Мечкуевски  40,32,20,25,26,24,34,28,30, Гемеджиите  12, Георги Попов  30, Д-Р Христо Татарчев  20,18,10,11,27,5,24,23,28,2,13,3,9,1,22,15,26,12,16,17,29,25,31,14, Даме Груев  34,36, Даме Груев  9,32,32б,24,24,13,11,27, Иван Михайлов  45,41,39,47,43,43а, Илинден  3,5а,5,8,5 2,5 1,4,3а,10, Илинден  1 Бърза Закуска До Входа На Езикова, Илинден  2, Искър  13, Крали Марко  , Крушево  1,1в,1а,3,1, Люляк  21, Майор Стефан Иванов  13,15,1,32,30,24,2,21а,26,27,22,17,23,29,19,28,3,20,25,21, Марица  13,17,15,4,4,21,2,19,6,23, Местност Под Черквата  Помпа За Напояване,Жилище,1,,,Къща, Местност Река Бистрица  Помощно Стопанство, Местност Река Струма  Имот №108032, Огражден  8, Освобождение  94,98,16,96, Панайот Хитов  25, Пере Тошев  1,Услуги,4,4а,2,9,7, Петко Д.Петков  10,13, Петър Зографски  7,14,5,3,З,11,13, Петър Зографски  2,1,6,1,6б,3,4, Полк.Кирил Чамишки  2, Радовиш  1,12, Стефан Стамболов  12, Струмско Център  Стопанство,16,17,Жилище,Автосервиз-Временно Ст-Во, Тодор Александров  28,30,30, Цар Симеон  26,14,28,33,24,22,29,20,18,30,27,16,31,35, Яне Сандански  15,   Помощно Стопанстово

На 07.06.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Ален Мак  8,Жилище, Арсений Костенцев  29,29, Асен Итов  9, Бистрица  Жилище, Братя Иванови  Жилище,1, Броди  16, Васил Левски  4,13,10, Васил Левски  30,22,23,29,35,21,45,28,31,27,14,10,33, Васил Мечкуевски  40,32,20,25,26,24,34,28,30, Гемеджиите  12, Георги Попов  30, Д-Р Христо Татарчев  20,18,10,11,27,5,24,23,28,2,13,3,9,1,22,15,26,12,16,17,29,25,31,14, Даме Груев  9,32,32б,24,24,13,11,27, Даме Груев  34,36, Иван Михайлов  45,41,39,47,43,43а, Илинден  2, Илинден  1 Бърза Закуска До Входа На Езикова, Илинден  3,5а,5,8,5 2,5 1,4,3а,10, Искър  13, Крали Марко  , Крушево  1,1в,1а,3,1, Люляк  21, Майор Стефан Иванов  13,15,1,32,30,24,2,21а,26,27,22,17,23,29,19,28,3,20,25,21, Марица  13,17,15,4,4,21,2,19,6,23, Местност Под Черквата  Помпа За Напояване,Жилище,1,,,Къща, Местност Река Бистрица  Помощно Стопанство, Местност Река Струма  Имот №108032, Огражден  8, Освобождение  94,98,16,96, Панайот Хитов  25, Пере Тошев  1,Услуги,4,4а,2,9,7, Петко Д.Петков  10,13, Петър Зографски  2,1,6,1,6б,3,4, Петър Зографски  7,14,5,3,З,11,13, Полк.Кирил Чамишки  2, Радовиш  1,12, Стефан Стамболов  12, Струмско Център  Стопанство,16,17,Жилище,Автосервиз-Временно Ст-Во, Тодор Александров  28,30,30, Цар Симеон  26,14,28,33,24,22,29,20,18,30,27,16,31,35, Яне Сандански  15,   Помощно Стопанстово

На 04.06.2019 Г. /08:15 – 09:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  БЛАГОЕВГРАД:   АМ СТРУМА  , АНТОН ЧЕХОВ  1,1, ВАСИЛ МЕЧКУЕВСКИ  1, ГРАМАДА  АВТОСЕРВИЗ,СКЛАДОВА БАЗА-ВРЕМЕННО СТ-ВО&Quot;,ГАЗСТАНЦИЯ &Quot;ДЕН И НОЩ&Quot;,ЖИЛИЩЕ,РАБОТИЛНИЦА,КАНЦЕЛАРИИ, МЕСТНОСТ ГЕРЕНО  ПОМПА ЗА НАПОЯВАНЕ, МЕСТНОСТ МЕЖДУНАРОДНО ШОСЕ  ЦЕХ, МЕСТНОСТ ПОД ГРАМАДИТЕ-Ш13  , МЕСТНОСТ ПОД ЧЕРКВАТА  ПОМПА ЗА НАПОЯВАНЕ, МЕСТНОСТ СРЕДЕН ПЪТ-Ш-9  , МЕСТНОСТ ЦАРЕВСКО ШОСЕ  , МЕСТНОСТ ЧИКУТО-Ш16  , МЕСТНОСТ ЧУКИТО  АВТОСЕРВИЗ И СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ,РЕГ.СЛУЖБА, ОРБИТА  2А, ПОД ГРАМАДА-Ш.13  , СТРАЦИН  2, СТРУМА  ЖИЛИЩЕ

На 04.06.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Благоевград:   Антон Страшимиров  14,15а,12,3а,15,18,3,11,17б,13,1,10,2,6,8,7,5,4,16,17а,9, Евтим Драганов  38, Зеленка  1,7,23а,29,25,13,4 Орбита 5а,23,15,23б,1 Лотос,17,9,2,17а,6,27,11,19,4,21, Иван Гарванов  34, Иван Михайлов  59,80,59,57 3,61, Малешево  41,24,39а,31,28,26,37,35, Мир  20,26,2,15,12,4,7,22,16,17,21,28,9,21б,14,23,19,1,6,1а,13,18,25,10,24,8,11,30, Обел  6,4,2,8,11, Орбита  3,1,2,5, Упи V-3949, Кв.187а, Пи №04279.608.520

На 05.06.2019 Г. /08:00 – 20:00 Ч./ –  Благоевград:   Антон Чехов  1, Огражден  7,17,11,13,15,9, Освобождение  36,10,4,8,2, Струма  2,Павилион,9,15,21,23,17,11,19, Струмско Център  , Яне Сандански  2

На 07.06.2019 Г. /08:00 – 20:00 Ч./ –  Благоевград:   Битоля  , Броди  Гараж,22,12,2,18 В,20,С/У Бл.14,Гараж,4,Работилница,16,14,18,10,12,14,16,18,8,18, Дойран  7, Кв.26, Упи Іі-9114,Упи Ііі-9115,9116  , Местност Мутишица Е-79  , Местност Опитно Поле  Помпа За Напояване, Местност Шейница  Селскостопанска Постройка,Ш.24, Мутишица  , Пейо К.Яворов  16 Автокъща,2б, Сергей Румянцев  2, Струга  1,5,3, Струма  17, Струмско Център  7,9,11,9,Жилище,15,15,15,13,16,14,Гараж,6,10,С/У Бл.13, Струмско Център  , Струмско Център  7,26,15,15,Гараж,Жилище,11,5,9,5,6,8,6, Струмско Център  22,20,22,21, Струмско Център  24,23, Струмско Център  Гараж,10,18,11,18,Между Бл.17 И 16,19,8,19,17,30,Гараж,14,15,16,6, Шейница-Ш.24  34, Яне Сандански  27а,31,33,35,27,29,18, Яне Сандански  15,11,1,   *,   Магазин И Склад За Промишлени,Жилищна Сграда

На 04.06.2019 Г. /08:00 – 20:00 Ч./ –  Благоевград:   Битоля  , Еленово  72,71,73,77,73,75,76,74, Еленово  9,7,41,7,8,10,С/У Бл.40,6,40,6,7, Ичко Бойчев  2, Преслав  4, Струма  17, Струмско Център  12,10,13,12,11, Струмско Център  Гараж,10,18,11,18,Между Бл.17 И 16,19,8,19,17,30,Гараж,14,15,16,6, Струмско Център  7,9,11,9,Жилище,15,15,15,13,16,14,Гараж,6,10,С/У Бл.13, Явор  12

На 06.06.2019 Г. /08:00 – 20:00 Ч./ –  Благоевград:   Дойран  7, Местност Мутишица Е-79  , Мутишица  , Струмско Център  24,23, Струмско Център  22,20,22,21, Яне Сандански  27а,31,33,35,27,29,18,   *

На 04.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Ел-Тепе  6,6,5,3,1, Никола Вапцаров  20,22,59,61,47,61,18,53,24,22,51,59,57,65,49,63, Панайот Хитов  29,28,36,30,8,27,23,16,22,46,12,38,40а,13,20,25,9,7,19,24,42,15,6,11,14,10,17,40,34,18,26,32,31,21, Полковник Дрангов  19,27,35,14,33,21,19а,14,31,25,23,29, Порой  2,8,3,5,4,2, Прилеп  30,12,19,31,14,41,37,21,29,47,20,25,24,32,18,22,27,39,45,34,23,49,35,33,16,43,28,10,26, Хан Крум  8,3,2,6,5,7,10,1,4, Шипка  16,2,13,21,1,10,7,11,6,22,19,15,12,3,4,5,17,14,20,12,18,9,8

На 03.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Местност Бодрост  Жилище,Комплекс, Местност Добро Поле  Гор.С-Во,Жилище,Бунгало №10,Вила, Местност Карталско Дере  Жилище

На 05.06.2019 Г. /08:00 – 16:00 Ч./ –  БЛАГОЕВГРАД:   МЕСТНОСТ ПЕНКОВ ЧИФЛИК  ПОМПА ЗА НАПОЯВАНЕ,13001,&Quot;ЖИЛИЩНА СГРАДА  С  МАГАЗИНИ&Quot;, ОГРАЖДЕН  16,18,10,8,12, ПЕНКОВ ЧИФЛИК  Ш.39, СТРУМА  3,13,1,9,10,2,ЖИЛИЩЕ,7,5,16,ПАРНО,ЖИЛИЩНА СГРАДА-ВРЕМЕННО СТ-ВО,8

На 03.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Панайот Хитов

На 04.06.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Благоевград:   Яне Сандански  3,5,5,3,2д,2 2,2 2,2 2

На 05.06.2019 Г. /10:30 – 16:30 Ч./ –  Българчево:   061033  ,   Жилище

На 03.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Българчево:   Местност Змиярски Рид  , Местност Реката-Корията  , Местност Реката-Присоето  , Турски Гробища  , Упи I-110, Кв.5  ,   Жилище,Къща

На 04.06.2019 Г. /08:15 – 09:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Зелен Дол:   Местност Крачаница  , Стопански Двор  , Чекуро

На 04.06.2019 Г. /08:15 – 16:30 Ч./ –  Зелен Дол

На 04.06.2019 Г. /08:15 – 09:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Лешко:   2

На 03.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Логодаж:   Местност Клисурски Мост  , Стоилова Кория  , Упи I-113  ,   Къща

На 03.06.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ –  Обел

На 05.06.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Покровник:   Покровнишко Шосе  1,14

На 05.06.2019 Г. /08:30 – 15:30 Ч./ –  Селище, Общ. Благоевград:   Упи Vі-297, Кв.10  , 382, Кв. 14  , X-381  , Андако  , Градевски Рид  , Гребовски Рид  , Кв.17, Упи Viii-198  , Местност Гребовски Рид  , Местност Гуйначки Андък  , Местност Гьочковски Андък  , Оралище  ,   Помпа За Напояване,Жилище

На 07.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Симитли:   Преспа  5

Община Гоце Делчев

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 10:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 15:45 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Балдево:   Открит Рудник

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Балдево:   Упи Vii-97, Кв.9  , Упи Ііі Кв.14  ,   Традиционен Събор

На 03.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Балдево:   Упи Vii-97, Кв.9  , Упи Ііі Кв.14  ,   Традиционен Събор,Открит Рудник

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 10:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 15:45 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Баничан:   Мест. Бекирица

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Баничан:   Бахчите  , Бензиностанция Лукойл И Района Около Нея  , Пръдлището  , Упи Iii, Кв.31  , Упи-Іv-270, Кв. 28

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч./ –  Баничан:   Бахчите  , Местност Поле  , Пръдлището  , Упи Iii, Кв.31  , Упи-Іv-270, Кв. 28  ,   В Сградата На Кметството,Читалище

На 03.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Баничан:   Бахчите  , Местност Поле  , Пръдлището  , Упи Iii, Кв.31  , Упи-Іv-270, Кв. 28  ,   В Сградата На Кметството,Читалище,Мест. Бекирица

На 03.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./ –  Баничан:   Бахчите  , Пръдлището  , Упи Iii, Кв.31  , Упи-Іv-270, Кв. 28

На 06.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Баничан:   Местност Поле  ,   В Сградата На Кметството,Читалище

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев:   Балтовици  , Капсии  , Местност Капсии  , Местност Пенковото  , Пи-18021, М. Мантара  , С.Борово  , Село Борово  , Упи-V-183 , Кв. 30  ,   Стопански Двор,Стопански Двор,Стопански Двор

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч.; 09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Брезница:   29-Ти Декември  7, 31002  , Vі  9, Vііі  , Антон Иванов  11,1,3,9,7,6,15,10,4,11,17, Балийца  3,7,17,9,11,1,33,4,14,2,18,16,15,13,12,6,5,3,26,24,33,41,47,43,30,29,26,25,28,42,35,37 А,24,37,10, Барата  7,8,18,9,7,4,3,8,6,1,8, Бели Брег  5,9,7,1,14,10,3,4,6,1, Бело Море  3,16,4,8,9,7,4,12,5, Бърда  14,11,24,5,3,4,7,26,35,10,16,12,18,8,14, Васил Левски  3,2,26,27, Васил Петлешков  7,7,5,4,9,10,3, Воденицата  2,5,1, Генерал Ковачев  7,1,5,2,4, Гео Милев  3,11,1,17,15,8,12,7,6,5,6,6, Георги С.Раковски  10,12,5,3,4,6, Гоце Делчев  7,10,26,1,9,3,1,13,21,6,23,15,19,11,8,17, Дунав  12,4,2,9,10,13,5,8, Иван Вазов  1,21,7,1,20,31,12,23,10,35,5,8,33,19,21,17,27,4,9, Исмаил Кальор  7,2,9,6, Каменица  8,6,6, Кв. 84  , Керанека  20,7,11,1,12,15,6,2,4,9, Киркалица  , Крали Марко  7,9,4,6,3,7,2,5, Кушията  7,4,8,2,7,5,1, Лозята  3,7,11,21,48,4,18,2,14,12,6,3,17,5,10,3, Македония  8,1,6,10,4, Масърли  1,3,10, Местност Чарка   Вила, Неврокоп  8,28,2,37,50,7,46,19,48,30,5,33,12,4,25,32,28,11,14,26,16,17,34,1,2,9,24,8,10,15,29,37,18,13,35,27,39,36,6,7,12,11, Неуточнен Адрес  Поща,Стопански Двор, Отец Паисий  7,2,1,14,6,4,3,10,8,5,10,4,8, Охрид  10,18,7,4,9,5,2, Падарката  6,14,3,14,19,15,17,14,10,13,6,28,17,11,15,12,7,4,3,16,2, Панайот Хитов  2,4,4, Папратница  , Пейо К.Яворов  13,2,17,11,6,21,7,31,12,19,23,5,4,24,18,1,14,16,12, Пирин  2,14,8,1,8,18,22,7,13,15,5,14,2,6,16,9,3, Промишлена  , Речище  17,9,18,14,7,5,3,1,17,2,32,1,35,29,25,17,32,24,27,10,20,31,11,40,26,13,9,22,Тп-2,23,33,5,15,31,13, Ридът  1,13,27,25,22,21,23,9,8,19,18,7,21,16,12,17,10, Свобода  10,2,7,1,6,5,3,5, Синища  10,9,15,13,2,Тп-1,11,1,7,17,11, Ситницата  3,5,1, Сливница  12,1,13,8,4,6,10,5,3, Софата  13,2,1,12,6,4,10,8,9,23,28,19,14,31,17,33,21,25,2,7,13, Спас Белухов-Пането  14,12,11,2,12,10,4,1,9,5,14, Стара Планина  6,11,9,10,1,7,13,4,5,28, Стефан Караджа  4,5,13,1,2,3, Стопански Двор  , Суда  9,11,6,12,31,2,15,3,10,1,36,27,19,30,15,20,33,24,23,31,13,21,25,28,40,32,14,34,35, Татарка  7,1,14,2,23,1,15,9,19,13,10,7,6,43,42,5,11,3,8,4,41,39,28,50,38,26,43,16,42,37,35,24,29,49,21,34,53,51,19,4,44,43,25,18,48,44,47,41,36, Теофик Хаджи  6,4,2,7,5,6, Туфча  14,16,24,28,20,18,12,10,28,2,6,2,24,3, Упи Ii-682,Кв.49  , Упи-Іv, Кв.82  , Упи-Хvііі-72138, Кв. 58  , Ушите  , Хан Аспарух  10,12,21,12,11,18,2,5,14,8,13,4,17,21,9,7,3,6,16, Ходжова Поляна  20,13,2,16,Павилион-Магазин,1,18,14,8,6,7,5,24,28,6,27,20,36,40,32,30,8,15,42,29, Хр.Смирненски  15,16,19,12,13,9,4,10,20,16,20,18,22, Христо Ботев  2,1,3,15,16,16,7,9,11, Цар Калоян  13,3,11,5,6,2, Чала  21,10,18,2,6,4, Чарга  , Чарка  9,6,4,14,5,2,20,15,17,18,7,11,8,19,10,1,1,28,24,22,30, Чифлика  4,4,5,17,2,6, Юрий Гагарин  4,1,12,8,5,9,4,3,2,10,7, Яне Сандански  1,5,3,   5,3,4

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Буково, Общ. Гоце Делчев:   Селището  , Упи- Хvіі-164, Кв.11  , Хvі-246, Кв.19  , Хі-99,131, Кв.22  ,   Старото Село,Входа На Селото В Ляво

На 06.06.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Горно Дряново:   029032 – М.Дяново

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Господинци:   Упи-Хі, Кв.1  ,   Старото Село

На 04.06.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Гостун

На 06.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Гоце Делчев:   Kурортен Kомплекс  Попови Ливади  Вила,Почивна База, Гоце Делчев  73, Местност Мочура  Свинарник,Сграда,Цех,Мтп, Местност Сушица  Разсадник,Офис,Рибарник,Фургон,Помпа, Пенковото  , Пенчо Славейков  21, Преспа  3,3, Серес  2, Симеон Радев  6, Сушица

На 03.06.2019 Г. /11:00 – 12:00 Ч./ –  Гоце Делчев:   Гоце Делчев  , Местност Стопнаски Двор  Времянка За Строителство,Фуражомелка,Работилница За Сладолед,Работилница,Сграда,Цех,Цех,Фабрика,Автомивка,Склад Гражданска Защита,Склад,Склад,14,Времянка За Строителство, Панаирски Ливади  13,Цех Пиерик,Тп, Попови Ливади  3,   5

На 03.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч.; 09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Гоце Делчев:   Драмски Път

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч./ –  Гоце Делчев:   Драмски Път  , Местност Мочура  , Местност Сушица  Стопанска Постройка,Офис,Времянка-Стопанска Постройка, Панаирски Ливади  80,126, Пенковото

На 03.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./ –  Гоце Делчев:   Местност Мочура  , Местност Сушица  Стопанска Постройка,Офис,Времянка-Стопанска Постройка, Панаирски Ливади  80,126, Пенковото

На 06.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Гърмен:   Вальовица  , Втора  21,1,24,26,27,9,30,7,35,20,10,24,14,43,36,6,4,12,1,39,3,40,42,5,8,41,15,29,38,2,13,16,26,31, Двадесет И Втора  4,9,6, Двадесет И Девета  3,2,15,27,16,18,13,12,33,11,21,5,19,7,8,35,6,9,31,1,29,14,5, Двадесет И Осма  7,14,16,20,18,10а,2,10,12,4, Двадесет И Пета  16,5,25,14,17,7,15,13,9,11,10,4,1,3, Двадесет И Първа  43,35,22,21,4,18,45,39,23,33,16,29,1,21,4,11,1,6,23,9,2,10,19,5,12,15,6,3,4, Двадесет И Седма  2,4,1,3,24,7,6,15,4,12,13,10,19,17,5, Двадесет И Трета  8,1,9,7,2,6,3,7,4, Двадесет И Четвърта  3,6,3,9,7,2,16,6, Двадесет И Шеста  18,4,3,17,2,5,1,6, Двадесета  9,15,3,13,20,11,1,17,5, Дванадесета  8,2,3,13,1,4, Девета  9,3,1,5,2,7,36,25,12,18,21,20,16,34,6,26,8,17,4,11,15,10,6, Деветнадесета  12,7,5,18,4,3,8,12,9,1,20,6, Десета  33,6,11,8,17,9,3,16,12,7,18,14,2,5,47,20,68,49,78,46,50,51,66,44,29,34,72,37,22,41,32,58,43,39,60,40,23,56,62,64,52,6,36,54,38,21,19,26,45,30, Единадесета  9,3,15,4,1,7,5,16,13,10,14,1а,19,23,11,21,6, Извън Регулацията  26,2,Овчарник, М. Маноле , Пи-000490  , Неуточнен Адрес  Тп1,Археологически Резерват, Осемнадесета  6,13,34,9,8,5,17,20,3,14,1,7,4,2,6,9, Осма  29,11,15,17,1,13,20,25,10,21,7,16,3,18,14,5,13,21,6,8,27, Пета  13,17,2,12,5,11,19,51, Петнадесета  4,2,11,16,15,6,1,7,13,9,12,56, Площада  Поща, Първа  7,67,22,31,20,16,13,24,5,14,8,18,6,15,28,3,26,9,32,23,38,21,40,19,1,44,32,34,22,36,81,85,56,73,62,76,65,83,64,77,60,74,66,67,Павилион-Магазин,70,71,35,75,1,72,61,69,78,51,19,52,33,55,29,39,47,27,10,50,43,57,61,49,63,59,37,1,25,46,35,41, Седемнадесета  7,5,3,4,10, Седма  18,30,13,32,9,11,8,24,1,5,3,12,6,4,28,16,26,28,31,13, Ст 1 Кл Б  Тп Гърмен 6  , Ст 17 Кл А Тп Гърмен 2  , Суадживица  , Тальова Върба  , Трета  55,43,35,45,26,34,51,37,44,76,47,38,30,33,48,52,39,32,40,53,5,3,61,59,57,55,56,48,21,19,5,10,1,7,17,29,8,15,6,12,22,11,27,9,13,2, Тридесет И Втора  2, Тридесет И Пета  2,4,8,6, Тридесет И Първа  3,8,6,2,4, Тридесет И Трета  14,4,2,10,5,7,33,6,7, Тридесет И Четвърта  6,20,4,109,8,3,7,1,2, Тридесет И Шеста  1, Тридесета  1,4,3,6, Тринадесета  21,9,7,5,11,20,13,2,9, Ценьов Тумба  , Четвърта  6,5,9,1,9, Четиринадесета  32,4,3,9, Шеста  2,7,8,10,9,4,5,6,8,8,4,2, Шестнадесета  4,3,6,2,4,9, Шопарланка  ,   29,33

На 06.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Дебрен:   033002  , 19076-М. Шопарланка  , Іv-517  , Вакльовица  , Втора  1,5,8,1а,7,11,2,10,3,18,12,1,16,6,22,9,14,4,5,21,27a,19,35,15,25,13,33,2,23,41,17,16,31,20,29, Двадесет И Втора  12,5,6,9, Двадесет И Осма  3, Двадесет И Пета  9,8, Двадесет И Първа  5, Двадесет И Седма  1,12,6, Двадесет И Трета  15,32,7,1,44,29, Двадесет И Четвърта  3,24,6,7, Двадесета  35,20,6,30,1,26,14,12,24,4,28,22,16,10,2,18,3,8,7,9,36,5, Дванадесета  4,13,1,16,18,1,20,27,6,15,5,3,14,10,2,7,12,9,11, Девета  15,1,5, Деветнадесета  3,1,5,7,5,15,9,3,11,1,7,13, Десета  45,31,29,25,7,35,41,27,3,23,22,2,37,17,1,11,14,39,12,24,16,5,18,19,13,9,15,21,33, Драча  , Единадесета  23,20,1,14,6,15,24,2,19,11,4,26,16,21,8,17,10, Извън Регулация Пи 038014  , Корилово  , М. Решманица  , Местност Рашманица  , Неуточнен Адрес  , Осемнадесета  17,13,7,9,6,14,15,4,11,10,12,5,10,3,1,4, Осма  5,18,5,13,6,4,21,12,8,20,15,24,11,19,10,2,16,9,3,17,7, Пета  33,39,8,11,15,7,25,24,20,31,29,4,14,3,30,2,22,21,19,23,5,43,6,17,1,27,16,26,13,28,18,12,10,41,37,9, Петнадесета  21,16,13,15,4,17,6,1,3,18,22,9,20,7,8,11,12,2,5,26,14,24,19,10,5, Първа  67,17,Автоработилница,63,33,30,61,39,55,27,48,18а,24,43,45,41,50,1,59,49,29,46,35,44,28,37,23,34,40,52,57,53,32,36,47,51,621,25,31,26,56,38,42,22,54,20,40,19,21,8,11,7,13,18,2,14,5,17,,,9,10,12,15,3,6,32,1,16,4, Решманица  , Седемнадесета  12,3,14,6,2,10,4,8, Седма  6,1,3,5,4,8,2, Ст 18 Кл Б Тп Дебрен 2  , Ст 22 Кл В Тп Дебрен 2  , Ст 31 Кл А Тп Дебрен 2  , Ст 5 Кл Б Тп Дебрен 1  , Трета  31,15,1,5,21,10,18,9,2,4,27,23,14,3,12,7,19,13,8,6,11,29,18,37,49,35,10,43,45,41,31,33,51,47, Тринадесета  1,26,2,3, Упи 5  , Четвърта  27,1,6,4,8,2,16,31,25,40,44,5,21,39,32,33,36,35,17,3,19,30,20,22,1,37,18,38,42,13,14,34,15,11,9,12,10,16,24,29,26,28,23, Четиринадесета  32,17,15,6,14,18,7,13,2,10,30,24,3,5,4,8,26,22,20,11,16,28,19,9,12,1,6, Шеста  42,46,17,40,50,44,48,38,52,22,26,15,24,34,13,16,18,2,28,36,4,3,30,6,12,20,32,14,10,8,58,56,54, Шестнадесета  9,13,14,26,10,16,4,20,34,6,17,5,19,18,22,8,24,12,2,11,21,28,15,7,3,1,23,3,1, Шопарланката  ,   51,1,Тп2,3

На 06.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Дъбница:   055001  , Втора  4,28,32,5,30,17,9,8,24,6,20,14,22,15,2,13,1,12,7,10,16а,26,40,16,18,3, Двадесет И Пета  20,19,29,12,33,23,35,5,11,2,17,21,7,16,15,18,8,14,22,37,9,25, Двадесет И Седма  21,13,17,3,23,15,11,9,1,5, Двадесет И Четвърта  3,7,5, Двадесет И Шеста  4,3,6, Двадесета  11, Дванадесета  10, Девета  19, Десета  11, Неуточнен Адрес  Тп1 Дъбница, Пета  1, Петнадесета  1,10,12,13,8, Първа  1,15,19,8,11,14,17,10,12,4,6,5,3,2, Седемнадесета  10,17,15, Стопански Двор  Свинарник,Склад И Работилница,Автоработилница,Склад,Офис,Работилница,Времянка, Трета  1, Тринадесета  5,3,7, Четвърта  3,13, Четиринадесета  54,5,52,50,32,39,2,6,46,20,38,16,40,1,35,79,44,31,30,48,36,17,8,29,42,43,58,4,37,34,10,3,28,18, Шеста  14,12,1,2,6,10,9,15,11,7,17,16,4, Шестнадесета  1,2,7,3,1,5,4,   Площад,2,1

На 04.06.2019 Г. /09:15 – 12:00 Ч./ –  Илинден, Общ. Хаджидимово

На 06.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Ковачевица:   Кв.23, Упи Іv

На 06.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Копривлен:   Неуточнен Адрес  Овчарник

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 09:00 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Корница:   Ал. Стамболийски  10,12,5,9,4,3,11,6,2,8, Анещи Узунов  10,2,1,12,11,19,7,21,15,4,17,11, Асен Лагадинов  5,3,1,2, Бузлуджа  5, Вардар  5,1, Васил Левски  11,7,3,9, Владимир Поптомов  2,3,5,1,3, Гео Милев  1,20,12,18,16,3,14,5,2,4,9,10,11, Георги Бенковски  18,21,24,27,26,23,25,36,33,18,29,31,47,44,24,30,42,46,2,29,14,27,8,17,10,44,17а, Гоце Делчев  44,40,28,23,31,46,39,54,21,35,49,48,22,26,37,6,45,33,19,44,52,24,47,3а,30,25,3,33,1,44,15,48,50,13,54,3а,46,6,52, Димитър Талев  11,1,3, Добри Чинтулов  16,3,15,22,13, Драгоман  18,6,14,5,3,2,4,22,20,20а, Дунав  2,3,4, Еделвайс  3,16,33,16,14а,17,6,14,1,27,20,11,24,7,21,31,12,3,28,13,2,23,18,32,22,5,9,30,10, Здравец  3,15,11,14,7,4,3,9,17,5,2,12,13, Ивайло  8,15,25,18,9,16,5,14,11,24,22,10, Иван Вазов  17,14,30,13а,29,9,20,19,22,24,21,12,15,25,27,13,23,4,2,12,7,6,11,25,8,17,15,26,5,14,9,3, Иван Козарев  5,2,7,3,1,6,11,10,12,9,19,1, Иглика  5,3,1, Ильо Воивода  2,1, Капитан Петко Войвода  4,38,1, Климент Охридски  13,4,5,11,6,7,9,2,8,4,9,5,14,23,21,19,15,16, Кръста  , Местност Кръста  Стопанска Постройка, Михаил Антонов  16,5,18,10,6,7,2,14,12,15,1, Неуточнен Адрес  Поща,Кметство, Октомврийска  10,19,1,14,5,4,16,27,3,12,15,8,6,8, Орляк  3, Отец Паисий  5, Парка – Упи-V, Кв.30  , Петър Берон  9,10,2,7,11,8,1,6,9, Пирин  4,10а,6,14,11,1 Трикотажен Цех,7,16,5,17,12,3,2,41,39,58,62,25,54,48,3,38,47,56,46,60,37,13,45,32,40,26,31,22,34,5,12,19,30,20,36,23,48,38,25,21, Рила  11,18,1,10,4,24,32,12,20,9,14,21,19,17,11, Родопи  3,8,4,9,21,6,10, Стопански Двор  Сграда,Офис,Работилница, Хаджи Димитър  5,3,14,2,9,3,7,4,1,5,6,8, Христо Ботев  5,7,3,9,6,2, Христо Смирненски  6,9,17,4,11,7,6, Цар Самуил  5,3,1,4, Черно Море  2,10,9,7, Шипка  12,3,2,1

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Кремен, Общ. Банско

На 06.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 09:30 – 16:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Лещен:   Упи Ii – 273  , Упи Ii, Пи №271, Кв.19  , Упи Vi, Пи №269, Кв.19  ,   Временно Строително Табло

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 09:00 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Лъжница:   029005  М. &Quot;Голака&Quot;, Ал.Стамболийски  11,5,10,9,8,5,11,1,7,3,13,2,12,18297,18, Атанас Тешовски  1,2а,5,3,2,6,8,12,15,3,7, Васил Левски  10,1,12,14,16,6,8,11,4,5,7,9,15,3,13,1, Горна Бара  , Граматиковица  , Драва  40,44,37,31,7,27,17,5,23,25,30,13,33,1,36,21, Елена Лефтерова  3,1,4,10,12,1,6,7,9,7а,8,5, Здравец  14,8,1,12,5,3,20,18,16, Ивайло  12,2,10,11,4,6,8,3,9,7,12а, Каменика  , Лъжница  Поща, Местност Дъбето  Стопанска Постройка, Неуточнен Адрес  На Центъра, Никола Вапцаров  37,42,36,31,26,44,21 А,25,23,30,27,32 А,28,33,32,38,21,39,7,40,41,43,21а,46,59,3,2,12,50,57,9,6,17,22 А,56,36,58,51,11 А,52,55,69,4,63,62,46,13,16,7,60,61,11,64,54,8,22 Б,20,20 А,10,29, Никола Калъпчиев  41,33,8,10,39,28,33 А,48,27,22,16,21,19,49,12а,34,1,18,26,15а,43,30,20,42,40,12,29,31,30 А,32,11,23,50,45,2,15,31 А,17,7,39 А,16 А,,,24,5,35 А, Никола Парапунов  4,13,7,3,1,7 А,9,2,15, Опълченска  7,2,3,5,20,36,13,31,28,23,12,4,11,42,10,19,16,6,26,17,15,38,24,30,40,27,22,8,20,35,18,25,14, Ореляк  13,4,17,1,6,11,21,3,8,10,2,15,7,9,8, Партизани  13,23,19,14,17,33,15,29, Патриарх Евтимий  5,1,2, Пирин  3, Прогрес  2,22,16,20,12,14,5,10.,7,8,6,9,13,4,10,1,6,7,6, Родопи  1,3,9,5, Сергей Румянцев  21,10,31,8,27,29,33,23,32, Стопански Двор  Фуражомелка,Сграда, Стоян Войвода  15,17,15,30, Христо Ботев  19,20,12,3,5,16,15,4,10,8,1,7,9,2,11,13,6,18,17,14, Юрий Гагарин  9,5,3,7,1,11,3

На 06.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Марчево:   042004,042005 – М. Самуилска Поляна  , 047096 По Квс На С. Марчево  М. Пъдарка, Голек  , Канина  , Курорт Огняновски Минерални Бани  , Ст 19 Тп Марчево 2

На 06.06.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ –  Марчево:   Канина  , Курорт Огняновски Минерални Бани

На 04.06.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Места:   І-92  Кв.6

На 03.06.2019 Г. /09:30 – 12:30 Ч./ –  Мусомища:   32012  , Ал. Стамболийски  8,12,16,18,7,14,1,4,5,10,22,24,20, Бяло Море  8,18,2, Димитър Талев  11,20,29,2,12,16,4,7,14,13,6,9,8,15,19,3,22,17,5, Дунав  14,4,6,1,8,12,10,2, Еделвайс  5,10,13,7,2,4,3,140,1,17,11,6,9, Ивайло  24,22,23,26,7,19, Краището  , Места  20, Местност Стопански Двор  , Местност Чукутлука  Овчарник,Сграда,Работилница,Обор,Фуражомелка, Ниш  4,3, Пирин  9,6, Сливница  4,7,8,6,5,3, Толбухин  10,5,7,18,1,16, Топлика  6,9,3,20,2,4,8,5,1,13,7,11, Хаджи Димитър  7, Юрий Гагарин  1,   3

На 04.06.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Обидим:   000024 Еккте 53059  , Местност Долене

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен:   В Началото От Ляво След Моста

На 06.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен:   034075  , ||-42, Кв.3  М. Банята, Благой Матеров  1,5,2,10,15,16,11,6,12,18,13,22,17,20,7,8,21, Втора  1a,1,2, Горни Бани  Сграда,9,1,10,Преди База Апк,Почивна Станция,1,Хотел,Времянка, Двадесет И Втора  3,1,4,4.,16, Двадесет И Девета  11,7,9,29,5,6,21,17,3,13, Двадесет И Осма  5,28,2,4,9,3, Двадесет И Пета  3,4,7,6,2,8,3,12,4,10, Двадесет И Първа  18,17,216,8,1,19,9,4,3,13,6,44, Двадесет И Седма  15,14,7,13,12,9,4,5,1,2,6,8, Двадесет И Трета  1,3, Двадесет И Четвърта  3,7,1,8,6, Двадесет И Шеста  7,4,5,27,6,21,15,9,11,12,4,18,1,20,13,14,16, Двадесета  6,7,8,9,12,22,3,19,4,1,10,2,18, Дванадесета  6, Деветнадесета  4,5,2,8,7,6,3,11,16,13,15,17, Димитър Кемалов  45,49,35,12,6,8,37,10,41,43,47,39,33,31,41, Долни Бани  Ресторант,Времянка, Иван Вазов  1,28,57,29,40,5,49,45,25,10,4,13,2,19,53 Кметство,17,55,7,41,24,11,12,26,33,21,8,14,38,9,43,3,15,42,51,31,6,1,75,63,44,46,18,50,16,27а,27,53,32,47,48, Кирил И Методий  10,9,2,33,17,11,21,16,35,19,28,Каравана,7,24,30,22,37,12,8,3,27,26,18,25, Курбаня  1,15, Неуточнен Адрес  Градски Бани,Поща,Площад,Стълб №23, Кл. В, Тп3, Осемнадесета  1,8,2,3,6,7, Отец Пайсий  26,28,24,2,3,11,10,12,14,1,15,13,9,6,7,5,19,4, Пета  2, Петдесет  А, Петнадесета  5,3, Първа  2,8,4,14,17,13,6,.11,3,19,21,15,1, Ст 2 Кл.В Тп Огняново 1  , Ст 23 Кл Б Тп Огняново 3  , Трета  5,6,7, Тридесета  24,1,13,2,6,4,12,15,9,3,10,20,7,11, Четвърта  12,14,3,8,10, Четиридесет И Първа  9,2,5,1,7,3, Шестнадесета  1

На 06.06.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен:   ||-42, Кв.3  М. Банята, Благой Матеров  1, Горни Бани  Сграда,Преди База Апк,Почивна Станция,1,Хотел,Времянка, Долни Бани  Ресторант,Времянка, Неуточнен Адрес  Градски Бани

На 06.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Осиково, Общ. Гърмен:   1

На 06.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Рибново:   000317, Землището На С. Рибново  , 048031  , Ііі-966, Кв.56  , Втора  8,11,1,7,9,13,3, Двадесет И Втора  4,5а,2,10,1,8,12,14а,14,1а,5,7,6,7а, Двадесет И Девета  1,2,5,7,4,6,8,3,12,9, Двадесет И Осем  6,5,9,12,7, Двадесет И Пета  2,4,7,6,5,8,1,4, Двадесет И Първа  6,1,3,10,5,2,4,14,12,14а,8, Двадесет И Седем  4,8,9,15,17,11,1,10,13,5,3,2,6,7,4,14, Двадесет И Трета  2,1,4,8,6,9,7,3,6,6, Двадесет И Четвърта  2,3,5,1, Двадесет И Шеста  1,23,15,14,16,4,27,26,20,12,13,21,29,17,25, Двадесета  5,1,2,8а,6,8,3,4, Дванадесета  10,17,1,3,13,15,2,9,4,12,8,10,17,14,6,7,24,19,11, Девета  1,6,3a,5,7a,4,3,7,8,9, Деветнадесета  2,8,5,7,3,6,1,4, Десета  6,12a,2,5,12,6а,8,4,10,20,14,7,30,26,5,28,9,11,13,18a,17,1,16, Единадесета  4,12,5,8,16,1,3,2, Ливаде  , М. Бърдо  3,5,4,12,14,11,8,7,9, М.Плевнето  13,3,14,21а,27,15,9,12,22,26,8а,6,4,1,21,28,19,2,8,17,11,5,23,20,30,18,16, М.Селища  2,10,3,2,7,1,11, М.Снесеното  6,8,4,5,1, М.Тръне  1,2,4,3,5, Местност Бърдо  5, Неуточнен Адрес  Центъра,Поща,В Началото На Селото В Ляво, Осемнадесета  9,2,5,1,3,6,4,7,11а,13а,11,9а,13,10,8,20,17а,14,29,12,25а,16а,27,21,24,15,33,17,25,18,31,23,16а, Осма  11,9,16,15,10,4,6,8,17,18,2a,2,13,7,14,12,1a,5,11a, Пета  5,6,11,23,19,16,3,20,21,4,1,8,17,9,18,2,15,7,10, Петнадесета  5,21,4,3,18,17,5,7,29,15,37,30,16,1,8,10,9,27,19,12,38,31,36,47,2,6,26,33,13, Първа  35a,27,64,48а,39,41,54,46,47a,43a,58,28,45,40,50,37,33 А,48,52,35,37a,31,62,29,29а,46б,42,39a,33,49,43,46а,60,31а,44,58a,50а,92,100,83,73,59,104,97,99,98,72,82,74,55,53,45,75,68а,86,101,67,63,1,51,58,80,108,69,71,45a,64,70,65,61,76,14,1,17,8а,35,38,7,1 А,2,13,22,36,30,6,18,12,34,11,14,28,4,3,5,16,26,8,10,1а,32,9,19, Седемнадесета  9,16,20,18,12,15,2,3,8,11,9,19,5,6,4,17,14,22,13,17а, Седма  1,7,8,32,12,26,6,17,9,36,22,16,11,21,34,3,25,19,4,38,30,28,5,29,2,13,7,1,2,28, Трета  4,17,9,2,6,7,3, Тридесет И Първа  6, Тридесета  12,5,13,7,27,1,3,24, Тринадесета  23,11,10,36,20,18,15,1,16,9,38,7,26,22,21,30,34,17,6,2,13,19,5a,24,12,5,8,28,4,15а,14,27,3,32,25, Четвърта  12,4,4,6,12,8,3,1,2, Четиринадесета  2,1,10,2а,13,4,5,6,8,6a,17,3, Шеста  6,15,10,9,11,4,2,5,13,1,3,8, Шестнадесета  23,1,12,19,9,15,25,11а,3,8,5,7,6,10,13,11,21,4,2,   4,9,10,6,6б,3,2,6а

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 09:00 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Самоков:   Тинтява  7

На 06.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Скребатно

На 04.06.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Филипово, Общ. Банско:   001319  , Vііі-138, Кв.13  , Vііі-34 Кв.13

Община Гърмен

На 03.06.2019 Г. /11:30 – 16:30 Ч./ –  Долно Дряново:   Упи-I, Кв.30

Община Петрич

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Беласица:   Акация  2,1,8,6, Беласица  38,50,Поща,33,54,36,46,27,44,26,42,25,34,48,23,31, Братя Миладинови  8,2,6, Георги Бенковски  1,2, Гоце Делчев  6,4,7,8,3,16,14,2,18,1,12,11, Григор Пърличев  8,10,12,6,1, До Мтп Беласица  , Кокиче  7,9,10,12,8,3, Осми Март  3, Паисий Хилендарски  7,4,6,2,1,3,5,11,9, Раславица  3,4, Стълб От Вмрнн На Тп  Беласица – 3  , Стълб При Обекта

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Долна Крушица:   Каръчкото

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Долна Рибница

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Дрангово, Общ. Петрич

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Кърналово:   Ванюша Валчук  32,30,17,15,34,27,26, Васил Априлов  5,9,16,2,1,10,7,3,12,14,11, Вит  3, Г.Димитров  38,30,29,50,31,46,42,44,27, Георги Раковски  11,9,8,13,10,15, Извън Регулацията  10,2,5,8,6,4, Мусала  7,6,5,1, Плиска  12,1,5,18,7,6,2,15,4,14,20,11,13,9,19,17,21,16, Полковник Дрангов  24,26,6,20,13,16,19,7,21,23,3,10,22,9,5,29,15,18,30,17,8,2,28,14,25,4, Симеон Кавракиров  7,4,8,10,5, Стара Планина  11,10, Толбухин  12,14,18,10, Цв.Радонов  10,8

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   010024  , Атанас Лютвиев  39,18,28,20,26,37,41,33,30,1,16,22,27,8,10,23,14,29,32,35,45,17,43,31,25,12,19, България  29,39,25,37,35,33,28,27,26,24,23,31, Васил Левски  2,4, Екзарх Йосиф  22,20,33, Македония  1, Михаил Вардев  6,2,4, Полковник Дрангов  1, Сандо Китанов  9. Явор,1,1 Теменуга,5,3,7 Беласица,7,2 Тото Пункт,1,5,5.,9 Явор,3

На 05.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   22-Ри Октомври  8,1,5,10,6,6,10,4,6,8,6,2,3,12,4,11,9,12, Атанас Лютвиев  6,4,15,5,4,7,13,8,4,2,3,6,9, Битоля  22, Битоля  8,10,10,11,1,2,9,7,8а,3,8,6,7,5,14,10,10,4,12,11,3, Бъкстон  6,1, България  73,75,71,91,61,79,81,77,67,62, Връх Китка  9,10,7,10,16,20,12,12,1,8,20,5,18,16,2,11,9,22,14,22,3, Генерал Тодоров  2,2,4,1,2 Павилион, Георги Урумов  15,7,21,8,1,5,9,3,2,24,8 Б,34,11,20,17,16,19, Георги Урумов  12,33,16,10,21,14,21,Строителен Обект,7,8,6,26,18,34, Дунав  44,48,50,19,15,46,40,17,42,13, Екзарх Йосиф  2,6,12,6,10,8,7,4,14, Ильо Войвода  13,Б,33,14,38,12,32,20,20,25,27,11,50,34,30,25,36,28,26,24,16,35,21,15,8,29,А,19,18,10,17, Искър  4,6,2,10,8,12,2,3,7,5,9,7,11,1, Капитан Никола Парапанов  3,24,30,24,Тото Пункт, Княз Александър Батемберг  30,4,11,6,20,24,12,21,15,16,18,7,17,10,1,9,19,32,16,26,15,24,14,23,5,9,6,3,7,28,20,8,2,22,21, Кожух  4,16,8,21,14,12,22,22,23,6,20,5,18,27,33,18,9,22,7,31,12,10,5,17,10а,3,13,29,24,1,15,19,3а,25, Места  14,11,8, Местност Бухото  Цех,Жилище,Цех, Мусала  10,13,18,18,2,20,9,20,5,6,20,6,4,3,8,14,16,11,12,6, Никола Вапцаров  8, Огражден  8,12,1,1,6,2,13,3,2,14,11,5,4,1,7, Охрид  24, Пейо Яворов  22,24,21,17,19,13,15,13, Петър Берон  13,3,7,15,5,11,10,8,6,2,9,12,4,1, Петър Берон  14,15,14, Полковник Дрангов  1, Полковник Дрангов  1,10, Полковник Дрангов  1, Полковник Дрангов  1,1, Поп Богомил  5, Сандо Китанов  15 Пирин,15,9,11 Лебед,13 Чайка,11 Лебед,22,13 Чайка,17,15 Пирин, Свети Климент Охридски  5,9,7,11,8,6,10, Свобода  12,23,25,12,26,32,30,14,8,28,26,10,15,17,13,11,36,33,32,17,11,16,38,19,15,27,21,24,18,22,29,20,34,38,8,16, Серска  2, Скопие  9,5,5,10,7,8,4,9,2,1,1,2,12,16,3,14,6,11,13, Стадионска  1, Стара Планина  8,12,9,18 А,18,17,14,5,15,13,2,3,6,1,11,10,16,7,4, Тодор Александров  5, Тодор Александров  8 А,7,16,8,17,13,14,11,15,8а,8в,25,12,18,8г,23, Хан Аспарух  9,7,7,10,17,11,8,5,13,15, Христо Чернопеев  28, Цар Борис Iii  , Цар Иван Шишман  11,3,13,1,5,9,7

На 07.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   22-Ри Октомври  8,1,5,10,6,6,10,4,6,8,6,2,3,12,4,11,9,12, Атанас Лютвиев  6,4,15,5,4,7,13,8,4,2,3,6,9, Битоля  22, Битоля  8,10,10,11,1,2,9,7,8а,3,8,6,7,5,14,10,10,4,12,11,3, Бъкстон  6,1, България  73,75,71,91,61,79,81,77,67,62, Връх Китка  9,10,7,10,16,20,12,12,1,8,20,5,18,16,2,11,9,22,14,22,3, Генерал Тодоров  2,2,4,1,2 Павилион, Георги Урумов  15,7,21,8,1,5,9,3,2,24,8 Б,34,11,20,17,16,19, Георги Урумов  12,33,16,10,21,14,21,Строителен Обект,7,8,6,26,18,34, Дунав  44,48,50,19,15,46,40,17,42,13, Екзарх Йосиф  2,6,12,6,10,8,7,4,14, Ильо Войвода  13,Б,33,14,38,12,32,20,20,25,27,11,50,34,30,25,36,28,26,24,16,35,21,15,8,29,А,19,18,10,17, Искър  4,6,2,10,8,12,2,3,7,5,9,7,11,1, Капитан Никола Парапанов  3,24,30,24,Тото Пункт, Княз Александър Батемберг  30,4,11,6,20,24,12,21,15,16,18,7,17,10,1,9,19,32,16,26,15,24,14,23,5,9,6,3,7,28,20,8,2,22,21, Кожух  4,16,8,21,14,12,22,22,23,6,20,5,18,27,33,18,9,22,7,31,12,10,5,17,10а,3,13,29,24,1,15,19,3а,25, Места  14,11,8, Местност Бухото  Цех,Жилище,Цех, Мусала  10,13,18,18,2,20,9,20,5,6,20,6,4,3,8,14,16,11,12,6, Никола Вапцаров  8, Огражден  8,12,1,1,6,2,13,3,2,14,11,5,4,1,7, Охрид  24, Пейо Яворов  22,24,21,17,19,13,15,13, Петър Берон  13,3,7,15,5,11,10,8,6,2,9,12,4,1, Петър Берон  14,15,14, Полковник Дрангов  1,1, Полковник Дрангов  1,10, Полковник Дрангов  1, Полковник Дрангов  1, Поп Богомил  5, Сандо Китанов  15 Пирин,15,9,11 Лебед,13 Чайка,11 Лебед,22,13 Чайка,17,15 Пирин, Свети Климент Охридски  5,9,7,11,8,6,10, Свобода  12,23,25,12,26,32,30,14,8,28,26,10,15,17,13,11,36,33,32,17,11,16,38,19,15,27,21,24,18,22,29,20,34,38,8,16, Серска  2, Скопие  9,5,5,10,7,8,4,9,2,1,1,2,12,16,3,14,6,11,13, Стадионска  1, Стара Планина  8,12,9,18 А,18,17,14,5,15,13,2,3,6,1,11,10,16,7,4, Тодор Александров  5, Тодор Александров  8 А,7,16,8,17,13,14,11,15,8а,8в,25,12,18,8г,23, Хан Аспарух  9,7,7,10,17,11,8,5,13,15, Христо Чернопеев  28, Цар Борис Iii  , Цар Иван Шишман  11,3,13,1,5,9,7

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   22-Ри Октомври  8,1,5,10,6,6,10,4,6,8,6,2,3,12,4,11,9,12, Атанас Лютвиев  6,4,15,5,4,7,13,8,4,2,3,6,9, Битоля  8,10,10,11,1,2,9,7,8а,3,8,6,7,5,14,10,10,4,12,11,3, Битоля  22, Бъкстон  6,1, България  73,75,71,91,61,79,81,77,67,62, Връх Китка  9,10,7,10,16,20,12,12,1,8,20,5,18,16,2,11,9,22,14,22,3, Генерал Тодоров  2,2,4,1,2 Павилион, Георги Урумов  12,33,16,10,21,14,21,Строителен Обект,7,8,6,26,18,34, Георги Урумов  15,7,21,8,1,5,9,3,2,24,8 Б,34,11,20,17,16,19, Дунав  44,48,50,19,15,46,40,17,42,13, Екзарх Йосиф  2,6,12,6,10,8,7,4,14, Ильо Войвода  13,Б,33,14,38,12,32,20,20,25,27,11,50,34,30,25,36,28,26,24,16,35,21,15,8,29,А,19,18,10,17, Искър  4,6,2,10,8,12,2,3,7,5,9,7,11,1, Капитан Никола Парапанов  3,24,30,24,Тото Пункт, Княз Александър Батемберг  30,4,11,6,20,24,12,21,15,16,18,7,17,10,1,9,19,32,16,26,15,24,14,23,5,9,6,3,7,28,20,8,2,22,21, Кожух  4,16,8,21,14,12,22,22,23,6,20,5,18,27,33,18,9,22,7,31,12,10,5,17,10а,3,13,29,24,1,15,19,3а,25, Места  14,11,8, Местност Бухото  Цех,Жилище,Цех, Мусала  10,13,18,18,2,20,9,20,5,6,20,6,4,3,8,14,16,11,12,6, Никола Вапцаров  8, Огражден  8,12,1,1,6,2,13,3,2,14,11,5,4,1,7, Охрид  24, Пейо Яворов  22,24,21,17,19,13,15,13, Петър Берон  14,15,14, Петър Берон  13,3,7,15,5,11,10,8,6,2,9,12,4,1, Полковник Дрангов  1,10, Полковник Дрангов  1, Полковник Дрангов  1, Полковник Дрангов  1,1, Поп Богомил  5, Сандо Китанов  15 Пирин,15,9,11 Лебед,13 Чайка,11 Лебед,22,13 Чайка,17,15 Пирин, Свети Климент Охридски  5,9,7,11,8,6,10, Свобода  12,23,25,12,26,32,30,14,8,28,26,10,15,17,13,11,36,33,32,17,11,16,38,19,15,27,21,24,18,22,29,20,34,38,8,16, Серска  2, Скопие  9,5,5,10,7,8,4,9,2,1,1,2,12,16,3,14,6,11,13, Стадионска  1, Стара Планина  8,12,9,18 А,18,17,14,5,15,13,2,3,6,1,11,10,16,7,4, Тодор Александров  8 А,7,16,8,17,13,14,11,15,8а,8в,25,12,18,8г,23, Тодор Александров  5, Хан Аспарух  9,7,7,10,17,11,8,5,13,15, Христо Чернопеев  28, Цар Борис Iii  , Цар Иван Шишман  11,3,13,1,5,9,7

На 06.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   22-Ри Октомври  8,1,5,10,6,6,10,4,6,8,6,2,3,12,4,11,9,12, Атанас Лютвиев  6,4,15,5,4,7,13,8,4,2,3,6,9, Битоля  8,10,10,11,1,2,9,7,8а,3,8,6,7,5,14,10,10,4,12,11,3, Битоля  22, Бъкстон  6,1, България  73,75,71,91,61,79,81,77,67,62, Връх Китка  9,10,7,10,16,20,12,12,1,8,20,5,18,16,2,11,9,22,14,22,3, Генерал Тодоров  2,2,4,1,2 Павилион, Георги Урумов  12,33,16,10,21,14,21,Строителен Обект,7,8,6,26,18,34, Георги Урумов  15,7,21,8,1,5,9,3,2,24,8 Б,34,11,20,17,16,19, Дунав  44,48,50,19,15,46,40,17,42,13, Екзарх Йосиф  2,6,12,6,10,8,7,4,14, Ильо Войвода  13,Б,33,14,38,12,32,20,20,25,27,11,50,34,30,25,36,28,26,24,16,35,21,15,8,29,А,19,18,10,17, Искър  4,6,2,10,8,12,2,3,7,5,9,7,11,1, Капитан Никола Парапанов  3,24,30,24,Тото Пункт, Княз Александър Батемберг  30,4,11,6,20,24,12,21,15,16,18,7,17,10,1,9,19,32,16,26,15,24,14,23,5,9,6,3,7,28,20,8,2,22,21, Кожух  4,16,8,21,14,12,22,22,23,6,20,5,18,27,33,18,9,22,7,31,12,10,5,17,10а,3,13,29,24,1,15,19,3а,25, Места  14,11,8, Местност Бухото  Цех,Жилище,Цех, Мусала  10,13,18,18,2,20,9,20,5,6,20,6,4,3,8,14,16,11,12,6, Никола Вапцаров  8, Огражден  8,12,1,1,6,2,13,3,2,14,11,5,4,1,7, Охрид  24, Пейо Яворов  22,24,21,17,19,13,15,13, Петър Берон  14,15,14, Петър Берон  13,3,7,15,5,11,10,8,6,2,9,12,4,1, Полковник Дрангов  1, Полковник Дрангов  1, Полковник Дрангов  1,1, Полковник Дрангов  1,10, Поп Богомил  5, Сандо Китанов  15 Пирин,15,9,11 Лебед,13 Чайка,11 Лебед,22,13 Чайка,17,15 Пирин, Свети Климент Охридски  5,9,7,11,8,6,10, Свобода  12,23,25,12,26,32,30,14,8,28,26,10,15,17,13,11,36,33,32,17,11,16,38,19,15,27,21,24,18,22,29,20,34,38,8,16, Серска  2, Скопие  9,5,5,10,7,8,4,9,2,1,1,2,12,16,3,14,6,11,13, Стадионска  1, Стара Планина  8,12,9,18 А,18,17,14,5,15,13,2,3,6,1,11,10,16,7,4, Тодор Александров  8 А,7,16,8,17,13,14,11,15,8а,8в,25,12,18,8г,23, Тодор Александров  5, Хан Аспарух  9,7,7,10,17,11,8,5,13,15, Христо Чернопеев  28, Цар Борис Iii  , Цар Иван Шишман  11,3,13,1,5,9,7

На 04.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   22-Ри Октомври  8,1,5,10,6,6,10,4,6,8,6,2,3,12,4,11,9,12, Атанас Лютвиев  6,4,15,5,4,7,13,8,4,2,3,6,9, Битоля  8,10,10,11,1,2,9,7,8а,3,8,6,7,5,14,10,10,4,12,11,3, Битоля  22, Бъкстон  6,1, България  73,75,71,91,61,79,81,77,67,62, Връх Китка  9,10,7,10,16,20,12,12,1,8,20,5,18,16,2,11,9,22,14,22,3, Генерал Тодоров  2,2,4,1,2 Павилион, Георги Урумов  15,7,21,8,1,5,9,3,2,24,8 Б,34,11,20,17,16,19, Георги Урумов  12,33,16,10,21,14,21,Строителен Обект,7,8,6,26,18,34, Дунав  44,48,50,19,15,46,40,17,42,13, Екзарх Йосиф  2,6,12,6,10,8,7,4,14, Ильо Войвода  13,Б,33,14,38,12,32,20,20,25,27,11,50,34,30,25,36,28,26,24,16,35,21,15,8,29,А,19,18,10,17, Искър  4,6,2,10,8,12,2,3,7,5,9,7,11,1, Капитан Никола Парапанов  3,24,30,24,Тото Пункт, Княз Александър Батемберг  30,4,11,6,20,24,12,21,15,16,18,7,17,10,1,9,19,32,16,26,15,24,14,23,5,9,6,3,7,28,20,8,2,22,21, Кожух  4,16,8,21,14,12,22,22,23,6,20,5,18,27,33,18,9,22,7,31,12,10,5,17,10а,3,13,29,24,1,15,19,3а,25, Места  14,11,8, Местност Бухото  Цех,Жилище,Цех, Мусала  10,13,18,18,2,20,9,20,5,6,20,6,4,3,8,14,16,11,12,6, Никола Вапцаров  8, Огражден  8,12,1,1,6,2,13,3,2,14,11,5,4,1,7, Охрид  24, Пейо Яворов  22,24,21,17,19,13,15,13, Петър Берон  13,3,7,15,5,11,10,8,6,2,9,12,4,1, Петър Берон  14,15,14, Полковник Дрангов  1,1, Полковник Дрангов  1,10, Полковник Дрангов  1, Полковник Дрангов  1, Поп Богомил  5, Сандо Китанов  15 Пирин,15,9,11 Лебед,13 Чайка,11 Лебед,22,13 Чайка,17,15 Пирин, Свети Климент Охридски  5,9,7,11,8,6,10, Свобода  12,23,25,12,26,32,30,14,8,28,26,10,15,17,13,11,36,33,32,17,11,16,38,19,15,27,21,24,18,22,29,20,34,38,8,16, Серска  2, Скопие  9,5,5,10,7,8,4,9,2,1,1,2,12,16,3,14,6,11,13, Стадионска  1, Стара Планина  8,12,9,18 А,18,17,14,5,15,13,2,3,6,1,11,10,16,7,4, Тодор Александров  5, Тодор Александров  8 А,7,16,8,17,13,14,11,15,8а,8в,25,12,18,8г,23, Хан Аспарух  9,7,7,10,17,11,8,5,13,15, Христо Чернопеев  28, Цар Борис Iii  , Цар Иван Шишман  11,3,13,1,5,9,7

На 03.06.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Александър Унев  7, Атанас Маджаров  32, Бистрица  13,18,16,11,10,9,5, Екзарх Йосиф  52,25,53,58,57,60,55,49,51, Иван Тасушев  5,3,1,2,4,6, Илинден  7,5,1,3,4,8,2, Княз Борис I  36,30,38,40,1,56,34,54,32, Мануш Георгиев  23,43,42,40,54,48,31,49,36,44,61,50,51,37,33,46,30,29,28,53,39,47,1,26,45,38,35,25,27,55,21, Маркова Скала  22, Местност Реката  Нива, Орището  8,100, Орфано  1, Отец Паисий  12, Перманик  20,13,19,28,24,22,14,25,10,16,23,9,17,15,12, Полковник Дрангов  1

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Първомай, Общ. Петрич:   Антон Попов  22,22, Беласица  33,46,10,41,9,37,25,40,44,28,38,23,15,23,24,11,14,36,30,34,17,16,18,38,42,26,22,12,32,29,8,13,35,7,20,31,21,19,27,39, Вардар  5,19,17,29,22,3,12,1,25,18,20,21,8,27,10,4,2,2,23,6,14,11,9,15,13,16, Георги Измерлиев  48,28,38,36,50,44,17,46,34,27,58,54,32,11,56,40,31,30,62,3,5,26,68,19,42,13,52,60, Гоце Делчев  63,41,29,33,43,42,27,61,9,18,30,54,35,32,44,31,46,40,34,57,36,45,65,25,37,48,46,41,56,58,52,39,38,47, Мануш Войвода  12, Маркови Кладенци  36, Местност Бунаро  Стопанска Постройка, Младост  5,36,24, Отец Паисий  29,24,27,25,20,31,33,21,23,22,26, Пирин  15,13,19,7,25,10,17,23,21,5,11,1,6,2,21,4,22,12,9,3, Русия  13, Салиица  , Самуилова Крепост  6,44,21,28,23,40,58,36,30,54,26,25,46,27,29,38,34,52,32, Хоризонт  13,27,29,23,21,15,25,19,17,31, Цар Самуил  37,30,45,28,3,14,9,11,13,22,16,2,6,43,29,27,33,26,51,20,10,18,12,15,17,21,49,1,8,7,23,25,34,32,47,35,4,31,41,24,39,19, Яне Сандански  49,46

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Струмешница:   19

Община Разлог

На 03.06.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч.; 08:30 – 10:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч.; 08:30 – 10:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч.; 08:30 – 10:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч.; 08:30 – 10:00 Ч./ –  Баня, Общ. Разлог:   Деветнадесета  1а

На 03.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./ –  Баня, Общ. Разлог:   Деветнадесета  1а, Извън Регулация С.Баня  , Извън Регулацията  1 Пресевна, Неуточнен Адрес

На 03.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./ –  Белица, Общ. Белица:   Владимир Поптомов  2, Двадесет И Трета  , Девета  10, Извън Регулация  , Местност Андрианов Чарк  Обект, Местност Гарата  , Неуточнен Адрес  , Р-Н Стопански Двор  Сграда,   Тп Г. Крайще 2,М. Гарата

На 03.06.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч.; 08:30 – 10:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч./ –  Белица, Общ. Белица:   Местност Андрианов Чарк  Обект

На 06.06.2019 Г. /12:30 – 16:15 Ч./ –  Горно Драглище:   Двадесет И Втора  6 Вила, Петнадесета  11

На 03.06.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч.; 08:30 – 10:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч.; 08:30 – 10:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч./ –  Горно Краище:   Жилище Временно Захранване

На 03.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./ –  Горно Краище:   Жилище Временно Захранване,1

На 06.06.2019 Г. /12:30 – 16:15 Ч./ –  Добърско:   Вила

На 03.06.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч.; 08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч.; 08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч.; 08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч.; 08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Елешница, Общ. Разлог:   9-Ти Май  39,3,1 19,7,25,9,15,2,10,11,17,5,19,21,9 Кафе,20,29,21,21 Б,23,21 21, Безименна  6,5,8,3,46,26,11,8,48,12,27,9,16,13, Братя Миладинови  26,4, Варош  21,25,1,2,27,10,11,3,17,6,9,22,5,4, Васил Бельов  16,8,27,33,3,17,13,20,29,15,21,12,5,22,2,10,1,4,25,53,85,69,26,15,57,28,95,67,103,10,50,58,44,55,54,40,49,83,45,37,30,17,75,24,59,39,48,42,74,79,56,73,105,35,19,53,93,107,36,46,91,65,92,34,1,77,97,65,40,59,145,125,62,17,100,131,143,139,104,84,133,115,68,74,76,82,18,6,92,9,111,141,119,78,113,107,117,127,20,135,80,137,96,109,94, Васил Левски  4,20,6,7,9,3,5,10,1,2,18,20,18,22,16,13,11, Втора  1,10,9,5,2,2, Възраждане  Поща,10,4,3,21,6,15,27,25,8,12,17,18,5, Георги Димитров  51,26,32,37,22,10,16,114,17,100,21,5,6,1,23,27,36,2,28,31,18,39,13,30,20,33,3,4,19,35,14,64,7,41,12,29,105,71,69,103,129,20,120,74,18,66,38,163,18,81,44,85,56,100,59,87,22,70,76,93,65,80,94,144,68,72,60,57,99,91,63,78,55,47,82,67,95,98,27,97,45,84,62,53,49,88,69,79,74,48,46,114,73,83,54,64,42,58,96,50,86,108,90,101,77,40,106,92,75,51,110,85,114,120,12,123,126,1,5,116,111,156,132,99,122,109,105,117,121,127,138,До Бивша Автогара,129,125,128,118,22,134,113,161,18,15,48,164,166,43,149,146,131,177,169,154,147,167,175,153,135,Цдг,156,18,173,168,172,18 1,140,90,170,142,189,145,179,183,162,133,155,137,157,181,159,191,151,141,148,171,165,152,158,174,193,102, Дванадесета  5,11,9,8,4,2,3,6,7, Девета  4, Десета  1,4,2, Единадесета  1,4,1, Иван Вазов  13,16,1,1,2,6,5,4,7,12,10, Имот 026026  , Кокиче  21,26,4,21,7,24,1,17,14,31,19,16,33,12,29,5,20,2,8,23,7.,15,3,10,35,29,14,17,4,21,37,2,31,26,10, Комсомолска  1,11,9,5,3, Лале  1,2, М.Долни Мин.Бани  21 Вила,Офис,Вила, Местност Баните  , Местност Полене  , Мечта  20,4,10,18,9,7,16,3,1 Млекопреработване, Минно Селище  Работилница,Фуражомелка,Работилница,Цех,Офис,Офис,Обект,Пункт,Фуражомелка,Офис,Работилница,Фуражомелка,Църква,Фуражомелка,Дом, Младост  27,4,2,6,7, Неуточнен Адрес  Пречиствателна Ст-Ция, Пирин  20,13,16,8,11,15,17,7,2,1,3,9,5, Победа  26,11,13,15,1,7, Първа  14,6,4,12,3,10,16,8,1,2, Рила  4,6,1,2, Родопи  1,7,4,3,3,1,10,6,7, Трета  9,8,3,5,12,14,6,10,16,4,2, Тринадесета  3,2,5, Цар Калоян  13,12,1,14,16,11,4,2,5,8,3,7,9, Цар Симеон  12,11,3,9,1,10,10,9, Четвърта  5,1,2,3,2, Шеста  2,1,   Работилница,Фурахомелка,2,19

На 03.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 – 16:30 Ч./ –  Краище, Общ. Белица:   39270.25.208  , І-500, Кв.35  , Втора  2,1,10,6,8,10, Двадесет И Втора  , Двадесета  5, Девета  14,4,12,10,5,8,2,1,7,3,9, Деветнадесета  2, Десета  4,1,3,8,2,9, Единадесета  44,12,5,8,16,6,17,22,116,24,20,7,10,14,9,6а,4,1, Извън Регулацията  99,8,7,4,10,5,9,14,13,19,6,99,99 Жилище,55,Дърводелски Цех,Банциг,40,99,42,41,8, Неуточнен Адрес  Поща,100,57, Осма  7,22,8,4,9,11,1,17,6,16,14,13,2,12,7, Пета  9,6,11,17,5,13,20,23,16,8,1,6,7,9, Първа  23,34,10,40,28,29,26,36,12,16,9,7,15,6,20,11,1,18,14,8,2,17,32, Седемнадесета  4,17, Седма  8,2,1,12,6,4,3,22, Трета  2,8,6,7,1,11,16,9,10, Усоето  , Четвърта  24,17,7,18,20,22,11,5,19,14,16,9,2,8,12,6, Шеста  99,8,6,16,7,4,2,1,9,16, Шестнадесета  6,   4

На 03.06.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч.; 08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч.; 08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч.; 08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Разлог:   Александър Стамболийски  1

На 07.06.2019 Г. /08:30 – 14:30 Ч./ –  Разлог:   Калиново  7,3,1, Местност Катарино  Цех,14, Местност Пром.Зона-Горен Стопански Двор  , Нова  8, Рила  38,20, Упи Iii  , Черна Река  125,143,137,123,128,114,165,124,126,135,100,127,133,157,145,130

На 03.06.2019 Г. /10:15 – 11:15 Ч./ –  Разлог:   Местност Църнако

Община Сандански

На 03.06.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ –  Голешово

На 06.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  ЛЕВУНОВО:   019012  М. ЛОЗЯТА, БЕЛАСИЦА  8,6,3,7, ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ  3,7,1, ДЕВЕТИ МАЙ  3, ИЗГРЕВ  4,15,9,8,2,10,5,7,1,3, ЙОРДАНКА НИКОЛОВА  2,6,16,4,1,12,14,10,3,8, ЛОЗЯТА  , МЕСТНОСТ СТОПАНСКИ ДВОР  КАЗАН, НЕУТОЧНЕН АДРЕС  ?, ОРЛОВЕЦ  16,5,21,15,2,17,18,9,20,3,1,13,23,11,22,7,8,10,12,14, ОСМИ МАРТ  3,21,6,18,17,13,5,4,8,11,1,7,19,10,16,14,2,12, ОТЕЦ ПАИСИЙ  2,4,1,6,3, ПИРИН  2,9,11,10,6, СТЕФАН КАРАДЖА  18,21,17,8,15,29,10,27,23,11,9,14,13,16,19,7,3,31,5,1,25,6, ЧАВДАРЦИ  26,   1

На 05.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Лешница, Общ. Сандански:   Упи Vі-203,Кв.23  ,   3

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Поленица:   Армейска  18,13,4,15,14,16,11,8,9,3,6,5,12,19, Георги Димитров  10,9,11,14,13,15,16, Изгрев  1, Петър Берон  11,3,9,7,4,1,5,8,2, Първи Май  18,9,16,17,11,13,26,28,22,24, Трети Март  20,14,17,19,11,21,8,6,1,9,7,15,12,13,2,16,4,10, Шипка  4,5,3,2,1,6,8, Яне Сандански  15,7,12,10,2,6,17,1,9,3,5,   2

На 06.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Сандански:   Свобода  13

На 04.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Струма:   Скалата  012002,   2

Община Сатовча

На 04.06.2019 Г. /11:30 – 16:30 Ч./ –  Вълкосел:   Бачо Киро  12,5,1,6,10,8, Бистрица  17, Божур  104,119,103,100,109,105,107,111,113,102,74,84,106,72, Бр.Миладинови  5,1,2,10,19,3,13,4,6,7, Бузлуджа  57,80,76,95,98,63,82,75,61,93,58,92,47,90,77,60,54,55,73,62,88,85,59,43,87,102,83,81,68,52,49,79,89,69,91,94,74,45,72,96,50,66,100,78,64, Димчо Дебелянов  33,27,31,24,35,29, Лилия  72,131,105,59,57,79,113,66,69,50,133,75,70,49,61,58,12,103,54,51,90,62,60,88,104,80,81,74,77,8,84,64,Магазин,73,55,71,76,53, Места  5,4,2,6, Михаил Антонов  9,6,4,3, Нерезе  , Неуточнен Адрес  Тп1, Никола Калъпчиев  5, Прогрес  36,46,48,38,54,24,17,23,25,53,44,21,43,41,51,52,49,40,10,42, Първи Май  6,8,5,4, Светиката  18,13,5,1,2,3,10,20,16,11,14.,4,15,14,7,9, Чавдар  2,3,9,4,10,6,5,7, Шипка  23

На 04.06.2019 Г. /09:00 – 14:30 Ч./ –  Годешево:   Бистрица  2,5,16,4,1,10,8,14,3, Гранит  17,1,5,7,14,16,3,25,6,8, Граничарска  66,69,73,56,72,65,1,68,79,53,61,39,54.,77,64,78,62,60,39., Марица  1,42,44,44.,18,40,20,32,41,5,6,2,17,7,24,10,30,9,13,8, Неуточнен Адрес  Тп2, Никола Парапунов  40,5,9,7,2.,2, Огоста  6,1,8,3,7,4, Пирин  18,11,7,17,19,2,3,9,4,12,1,6, Рила  1,3,2,4, Стара Планина  12,8,5,14,10,22

На 07.06.2019 Г. /12:30 – 16:30 Ч./ –  Кочан:   Антон Иванов  1,4, Вергил Ваклинов  26,29,12,8,39,4,30,35,13,7,22,15,21,11,33,20,28,17,25,31,16,23,10,2,27,34,14,18,19,1,31а, Георги Бенковски  1,3,9,7, Капитан Петко Войвода  18,7,13,11,19,21,9,17,20,25,27,23,29,15, Младост  11,15,1,9,4,12,14,7,13,3,10,6,18,5,2, Неуточнен Адрес  Тп2 Кочан, Осма  4,8,6,10, Панайот Хитов  6, Пейо К. Яворов  6,10,8,4,1,18,14,3,20,22,12,7,16,5,2, Пеньо Пенев  18,7,16,12,10,20,14, Седма  5,13, Септемврийска  3,6,5,2, Сергей Румянцев  5, Славянска  3, Тракия  9,4,11,5,24,8,6,7,10,2, Христо Смирненски  5,3,1,14,16,11,15,13,12, Шеста  2,4

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 14:30 Ч./ –  Крибул:   262  ,   Тп1

На 07.06.2019 Г. /09:00 – 14:00 Ч./ –  Фъргово:   189  ,   Тп1

Община Струмяни

На 04.06.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ –  Микрево:   Берово  47,45,28,30,49, Васил Левски  21а,17,19,25,28,6,18,21,23,24,27,14,16,13,10,20,15,8,4,12,26,11, Десислава  1,4,6,2, Елисавета Багрияна  23,5,7,3,1, Иван Вазов  37,16,4,21,25,22,35,8,20,33,6,27,5,19,23,15,24,31,17,1,10,29,3,14,12, Криа Вриси  6,7,4,1,2, Неуточнен Адрес  Склад, Орфей  13, Пейо Яворов  3,10,15,6,12,8,7,9,11,13, Рождество Христово  2,1, Стефан Караджа  87,69,48,22,26,79,83,85,81,30,59,63,65,46,34,67,77,89,24,44,55,38,18,71,91,40,50,61,57,28,75,20, Хан Аспарух  2,4,3,1, Хан Тервел  2,4, Цар Самуил  10,6,28,14,7,19,12,9,27,17,15,22,2,18,8,20,11,5,16,3, Чинара  8,11,13,9, Юрто

На 04.06.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ –  Струмяни:   Неуточнен Адрес

Община Якоруда

На 03.06.2019 Г. /10:30 – 11:30 Ч./ –  Белица, Общ. Белица:   9-Ти Септември  44, Алекса Сачков  30, Васил И Сава Кокарешкови  5, Владимир Поптомов  2,25,1,63,36, Георги Андрейчин  3, Гоце Делчев  9, Димо Хаджидимов  37, Местност Андрианов Чарк  Жилище-Вила, Местност Бучин Дол  , Местност Семково  Ценър За Мечки,Вила,Павилион,Бунгало,Почивна База,Каравана,1 Почивна Станция,Почивна База,Каравана,Ресторант,Бунгало,Вила,Хижа,Магазин,Ж,Тп,Туристическо Бунгало,Вила,Бунгало,Каравана,Почивна База,Павилион,1 Почивна Станция,Вила,Дискотека,Станция На Технич. Университет,1 Ски Влек,Ски Влек,1,Лифт Усоб, Митко Саев  14, Полковник Иван Тричков  10, Р-Н Стопански Двор  Цех,Осветление,Банциг,Цех, Шеста  8 Офис

На 03.06.2019 Г. /10:30 – 11:30 Ч./ –  Дагоново

На 03.06.2019 Г. /10:30 – 11:30 Ч./ –  Елешница, Общ. Разлог:   Безименна  4

На 03.06.2019 Г. /10:30 – 11:30 Ч./ –  Краище, Общ. Белица:   Втора  , Двадесет И Първа  99,2,104,8, Двадесета  1,44,34,26,14,2,24,46,4,20,58,22,99,32,38,21,6,13, Дванадесета  10,11,6,3,13,2,17,9,15,4,5,16,25,34,54, Девета  10,8, Деветнадесета  21,2,80,10,19,28,20,36,99,56,61,17,15,52,39,23,29,59,1,70,50,10,43,38,8,34,5,69,45,46,7,21,25,26,64,30, Десета  13,1,7,1, Единадесета  33,49,13,27,51,58,72,38,3290,37,60,102,66,47,41,48,29,14,34,5,35,45,42,28,99,44,36,43,127,30,25,17,64,102,112,99,82,87,75,73,63,129,103,83,67,90,84,59,109,74,65,69,106,95,97,91,94,61,96,88,76,79,105,86,71,81,93,78,104,3290,113, Извън Регулацията  11,23,37, Неуточнен Адрес  1, Осемнадесета  8,1,12,8,18,42,89,50,20,10, Пета  1,29, Петнадесета  11,34,12,27,33,99,32,18,3,47,24,19,8,1,6,5,72,14,40,2,15,37,22,3,30,33, Първа  32, Седемнадесета  4,1,8,2,15, Тринадесета  4,2,5,3,9,1, Христо Ботев  , Четирнадесета  99,1,4,6,7,8,2,4, Шеста  61, Шестнадесета  8,2,7,3,18,16,15,13,11,5,14,9,12,6,1,   50,19,11,80

На 03.06.2019 Г. /10:30 – 11:30 Ч./ –  Юруково:   029014 И 029015, Масив 29 Поквс  , Местност Каменако  , Местност Камено

На 03.06.2019 Г. /10:30 – 11:30 Ч./ –  Якоруда:   Богдан Войвода  1, Цар Борис Iii/Георги Димитр  213, Яворов  2, Якорущица  1,   Усилвател

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP