Новоназначените лица са на длъжност “Общ работник”. Те са назначени по Регионална програма за срок от 6 месеца след сключен договор между Агенция по заетостта и община Разлог, в лицето на кмета инж. Красимир Герчев. Работниците ще извършват поддръжка и почистване на общинската пътна мрежа, алеите, тротоарите и парковете на територията на гр. Разлог, почистване на уличните платна, тротоарите, площадните пространства и зелените площи. Те ще следят за състоянието на зелените площи и паркови съоръжения и ще отстраняват възникналите нередности, а също така ще участват в зимното поддържане и опесъчаване на общинската пътна мрежа, тротоарите в населените места и пешеходните алеи в парковете и градинките. Двама от новоназначените ще работят в гр. Разлог и по един в населените места в община Разлог.