Една амбициозна идея на служителите от териториалното поделение на ЮЗДП в Рилски манастир има своето продължение. Създадената преди две години ягодова градина в горския разсадник край с. Стоб е разширена двойно и вече е на площ от 6,5 декара. Наред с традиционното производство на фиданки, но и в опит да разнообразят дейностите и приходите, с доброволния труд на горските служители тази година са засадени нови 24 000 корена разсад от вкусния и ароматен сорт „Клери”. За да бъдат осигурени максимално добри условия за плододаване, е изградена и система за капково напояване.

„Миналата година от първа реколта добихме около 3000 кг свеж ягодов плод. Реализирахме добри приходи и като видяхме, че производството на ягоди е труден, но доходоносен бизнес, решихме да разширим насаждението”, коментира директорът на „ДГС Рилски манастир” инж. Георги Кабзималски. Поради неблагоприятните климатични условия – слани и градушки, тази година добивът вероятно ще е малко по-нисък от миналогодишния, пресмята той. И въпреки това се надява, че ще успеят да оправдаят направената инвестиция с продажбата на вкусните и екологично чисти плодове. Приходите от странични дейности покриват част от разходите за заплати на работниците, тъй като стопанството не разполага с достатъчно атрактивна дървесина.

Горският разсадник „Герена” край с. Стоб е един от най-добрите на територията на ЮЗДП. Миналата година там са произведени над 350 000 фиданки от местни дървесни видове. Отглеждат се космат дъб, бял и черен бор, шестил, ясен, явор, акация, с които се залесяват основно опожарени площи и горски територии след проведени санитарни сечи поради съхнене.