•  Посетителите ще плащат по 3 лева вход

 

Слагат такса вход на единствения безплатен минерален басейн в община Гърмен. По 3 лева ще трябва да плаща всеки посетител, който иска да ползва минералния извор „Мирото“ в село Огняново. Това реши на своя редовна сесия Общински съвет – Гърмен.

С решението се въвежда т.нар. „такса входен билет“ за двата извора – този в курортното селище и този в землището на съседното село Марчево. То налага изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси и цени на услуги, като въведоха графа „Такси за поддържане и опазване на естествени минерални извори в курорт „Огняновски минерални бани“ за възстановителни работи“.

Предложението бе на кметицата на общината Минка Капитанова, изхождайки от правомощията, дадени от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Освен това местните парламентаристи решиха да прекратят съсобствеността на общината в четири имота частна общинска собственост. В тях тя е съсобственик с частни лица.

Общинските съветници приеха и годишния отчет за 2018 година по изпълнение на дейностите от община Гърмен, заложени в Регионалната програма за управление на отпадъците – РСУО Гоце  Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.