Община Сатовча и още четири общини, които не са в Пиринско – Доспат, Борино, Девин и Сърница, ще имат нова компостираща инсталация. Проектът е по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. Съоръжението трябва да е готово до 1 година. Ще се изгради и инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци. Това ще доведе до намаляването на депонираните отпадъци и оползотворяването на 100% на зелените отпадъци. Проектът е на обща стойност 9 654 503,76 лева. От тази сума 6 198 106,87 лева са от Европейския фонд за регионално развитие, националното съфинансиране е в размер на 1 093 783,57 лева, собственият принос на петте общини е 830 063,72 лева, недопустимите разходи за финансиране, но необходими за изпълнението на проекта, са 1 532 549,60 лева./Кмета.бг