Отдел „Държавен архив“-Кюстендил отвори врати за ученици от Клуба по краезнание на Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“-Кюстендил, придружавани от учителя им по история Жасмина Мицова и от служители от Отдел „Краезнание“ на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“-Кюстендил. Учениците с интерес разгледаха оригинални архивни документи от фонда на Йордан Митрев – залесителя на местността Хисарлъка в Кюстендил, както и от фонда на „Кюстендилка“ АД (1938-1944), чийто предмет на дейност е търговия и износ с тютюн и плодове за Германия.
Присъстващите се запознаха с част от дейностите на Държавен архив – реда за използване на архивни документи в читалнята, показване на личен и учрежденски фонд, частично постъпление и спомен, „разходка“ в архивохранилището и др.