Подмяна на водопровод започна и в ихтиманското село Живково. Бяха подменени 800 м напорен водопровод от жп линията до стопанския двор. Също така са сменени около 250 м довеждащ водопровод в западната част при изхода на селото, посока село Боерица, съобщиха от общината.