Кметът на Самоков Владимир Георгиев и управникът на Рельово Данчо Клещанов посетиха ферма в самоковското село. Двамата се убедиха, че там се полага нужната грижа за животните, върху които има непрекъснато наблюдение чрез система за мониторинг, поставена на всяка една от кравите. „Разговаряхме със собствениците и за перспективите за развитие пред общината. И тук, както навсякъде, проблемът е основно с липсата на работна ръка, което в момента ги спира да доразвият дуги идеи. Данчо Клещанов също изрази задоволството си от помощта, която получава от фермата за поддръжката на обществените площи в Рельово. Преди около 5 години бившата тухларна в селото изглеждаше ужасно, сега се вижда огромна промяна”, разказа кметът Георгиев.