• Днес от старите средновековни стенописи не е запазено нищо. Запазени са фреските от 18-и и 19-и век

 

Църквата „Света Петка“ е най-красивият храм и паметник на културата в град Брезник. Тя се намира в югоизточния край на града в подножието на живописния хълм Бърдо. Историята на храма започва през Средновековието, но сигурните данни са доста оскъдни. През смутната кърджалийска епоха град Брезник и местните църкви и манастири са подложени на разграбване от разбойническия главатар Кара Фейзи.

„Света Петка“ е възстановена през 1818 г. Нейни ктитори са поп Кръстьо и протопоп Павел. В средата на 19-и век в храма се открива първото светско училище в Брезник. Пръв учител е Георги Йошев, който е ученик на бележития възрожденец Захари Круша. Впоследствие училището се разраства и през 1869 г. е настанено в специално построена за целта сграда.

„Света Петка“ продължава да действа като енорийски храм и след освобождението от турско робство през 1878 г.

Църквата добива днешния си вид след неколкократни изграждания. Най-стара е източната част и тя датира от средните векове. „Света Петка“ е построена от ломен камък, споен с хоросан, покривът е дъсчен. На няколко метра от храма е издигната камбанарията й.

Вътрешността на църквата е била богато изографисана. Днес от старите средновековни стенописи не е запазено нищо. Запазени са фреските от 18-и и 19-и век. На тях виждаме светците Василий, Спиридон, Георги и много други. Впечатление правят изображенията на лечителките св. Марина и св. Марина. Те държат в ръцете си макет на църквата „Света Петка“. В двора на църквата е имало кладенец със светена вода, чиито лечебни свойства са привличали хора от цяло Брезнишко.

Иконостасът на църквата има четирите реда икони и се отличава с разнородност на отделните му части. Изпъкват големият кръст – “Венчилка” най-отгоре и една арка над северната врата на иконостаса. Последната ще да е от средновековния иконостас. Декоративните й мотиви са рядкост в българската резба. Някои от иконите са дело на майстори от Самоковската художествена школа. Уникална особеност на черквата е нейният втори иконостас, разделящ притвора (женското отделение) от наоса (мъжкото отделение). /БГНЕС