Мая Гиздова

ТЕЦ „Бобов дол” отнася нова глоба за неспазване за Закона за опазване на околната среда. Санкцията този път е 17 000 лв., при предвидено от законодателя за нарушение наказание от 17 000 лева до 500 000 лева. Наложена е от РИОСВ-Перник заради експлоатация на енергийни котли 1 и 2 към горивната инсталация без сероочистка. Констатацията е от 22 май 2017 г., като това нарушение е нееднократно. От дружеството са атакували наказателното постановление в Районния съд в Дупица, което е потвърдено от магистратите. Решението на съдия Мая Гиздова подлежи на обжалване пред Кюстендилския административен съд.