• Най-високо е равнището на безработица в община Невестино – 14%, следва община Трекляно с 10,6%

 

2321 души е броят на регистрираните безработни в Дирекция “Бюро по труда”-Кюстендил в края на месец май 2019 година. Това означава, че равнището на безработица е 8.7%. Това показват данните на Бюрото по труда, което обслужва територията на общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.

Най-високо е равнището на безработица в община Невестино – 14%  (86 лица), следва община Трекляно с 10,6% (19 лица). За община Кюстендил е 8,6%, или 2216 лица. По професионален признак най-много регистрирани безработни лица са тези без специалност и професия – 58%, или 1345 души от общия брой регистрирани в „Бюро по труда”. Хората без работа с висше образование са 188 души. Безработните с начално образование са най-много – 35,9%, или 834 лица от общия брой регистрирани.

Регистрирани безработни лица от рисковите групи на пазара на труда към края на месец май: 1275 са жени (54,9%), 170 са лицата с намалена трудоспособност (7.3%), 360 са младежите до 29 години (15.5%), 802 са лицата над 50-годишна възраст (34.6%) и 896 са регистрираните продължително безработни лица (38,6%) от общо регистрираните.

През май месец са регистрирани 184 нови безработни лица, а работа са намерили 221 лица от регистрираните безработни.