Десет хиляди лева за дофинансиране на млечната кухня в ДГ „Здравевец” – Банско отпуснаха съветниците в Банско по време на редовната сесия на Общинския съвет. И тази година, по предложение на кмета на общината Георги Икономов, общинските съветници гласуваха финансова помощ в размер на двайсет хиляди лева за ремонт на манастира „Свети великомъченик Георги Зограф” в Атон.

Разгледано бе и предложение относно избора на нов представител на общината в „Хидроенерджи Банско” АД. Бяха разисквани въпроси за бъдещи изменения на Общия устройствен план на общината.
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и в изпълнение на проекта „Патронажна грижа в община Банско” бе прието решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Удължен бе и срокът на договор за наем на топлоцентралата между „Термо” ЕООД и „Топлоснабдяване – Банско” ЕООД.
Отчет за дейността на Общинския съвет и ресорните комисии бе представен на редовната сесия на ОбС-Банско. Също така бе представен отчет и за изпълнение решенията на Общинския съвет от общинската администрация.