Костадин Костадинов
  • Почти половината от учениците в 3 от училищата са извън района им, допълни съветникът

 

Системата за прием на първокласници в община Дупница не работи и трябва да се промени. Това заяви пред представители на местните средства за информация общинският съветник от ОДБ Костадин Костадинов, който за пореден път посочи неуредици в сферата на образованието в града.

„Както знаете, много пъти повдигам въпроса за образованието в община Дупница и конкретно за приема в училищата. Защото приемът в училището предопределя финансирането на училището за години напред. Поради факта, че приемът, децата като цяло все повече и повече намаляват, финансирането в училищата намалява. Затова трябва да имаме ясна картина какво се случва в общината. А именно: очевидно едно от училищата е в повече или не е в повече и т.н. В края на 2017 г. Министерството на образованието и науката прие една наредба за райониране, която казва, че детето, което ще бъде в първи клас, трябва да бъде записано в училището в района си по местоживеене. Дотогава принципът си беше състезателен, парите следват ученика. Всеки можеше да избере в кое училище да отиде. И между впрочем моето политическо верую съвпада напълно с либералния принцип, че не трябва да има райониране. Но след като министерството е приело такава нарадба, очевидно има причини, очевидно Дупница може би не е критерий и ние трябва да се съобразим с това нещо. Миналата година аз посочих безкрайните неуредици, кражбите на деца от един район в друг и особено от селата в града. Инициирах множество мерки. Предложих да бъде изготвена наредба, включително за ромските ученици и т.н., и т.н. Кметът тази година утвърди система за приема и аз ви обещах да ви кажа какво се случва в момента”, коментира Костадинов.

Съветникът изнесе данни за приема, предоставени от общината. От информацията се вижда, че от записаните в училище „Евлоги Георгиев” 51 първокласници 23 са извън района на учебното заведение. При записани в училище “Св. св. Кирил и Методий” 47, 19 са извън района. В училище “Неофит Рилски” от 50 записани 2-ма са извън района. В училище „Христаки Павлович” – при 17 записани първокласници един е от друг район. В училище “Св. св. Климент Охридски” от 25 – 5 са извън района. В СУ “Св. Паисий Хилендарски” от 90 записани първокласници 42-ма са извън района.

Съветникът поясни, че 13 от първолаците в СУ “Св. Паисий Хилендарски” са от района на ОУ “Неофит Рилски”, 17 – от района на ОУ “Климент Охридски”, 3 -ма – от Яхиново, по един от Червен брег и района на ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2-ма  – от района на ОУ “Евлоги Георгиев” и 4-ма от района на ОУ „Христаки Павлович”.

„В три от училищата почти половината от учениците са извън района им. Очевидно системата за прием не работи и още следващият Общински съвет трябва незабавно да започне действия за направата на ясна наредба или за отмяната на районирането в Дупница. Предизвикателствата, ако няма райониране, са: някои от училищата да нямат достатъчно прием, училището да не бъде желано. Подчертавам, за мен най-голямата опасност е за училище „Св. Климент Охридски”. По една или друга причина най-малкият интрес е към това училище. С новия директор може нещата да се променят – чувам само добри отзиви, но ако не е „Св. Климент Охридски”, ще бъде някое друго училище.

Отправям своя упрек към директорите на най-големите училища – не бива да се работи по тоя начин. Не бива да се суспендират наредби. Допускам, че ще излезе, че част от записаните от други райони са братчета или сестричета на по-големи ученици в същото училище. Това не е честно спрямо хората, които спазиха разпоредбите и си записаха децата в района, докато други търсиха контакти чрез политици, учители, директори и т.н.”, заяви Костадинов.

Севетникът на ОДБ посочи още, че пред много сериозен проблем са изправени училищата в селата. Костадинов отбеляза, че според директорите на училищата в Дупница селските училища трябва да се закрият.

Местната управа няма инструменти да повлияе на приема и той е факт въпреки нарушенията, допълни Костадин Костадинов. Съветникът обясни още, че е бил атакуван заради позицията си: “Срещу мен бяха организирани подписки, аз също съм баща… Не се оправдавам, не се правя на жертва, но трябва обществото да застане зад нас”.

В заключение Костадинов посочи като проблем и напускането на общината от завършилите основно образование. „Все повече се увеличават средношколците от Дупница, които отиват да учат извън града ни. Тенденцията е притеснителна”, коментира Костадинов.