За пълно премахване на пластмасовите изделия за еднократна употреба на територията на Банско до 2021 г. се споразумяха местната власт и представителите на бизнеса в курорта. Хартиените, стъклени и пластмасови опаковки да се събират разделно на 100%.

Кметът Георги Икономов подписа споразумение със Съюза на туристическия бизнес в Банско, в което са описани поредица от действия, които членовете на организацията ще предприемат в следващите две години, за да бъдат намалени значително отпадъците, предназначени за депониране. Така ще се произвеждат по-малко отпадъци и ще се рециклират повече.

Всички тези мерки са част от системно налаганата политика на община Банско за чиста околна среда и екологични практики и са в изпълнение на проекта “неРазделно Банско”.

В Международния ден без найлонови торбички 3 юли в търговските обекти се предлагаха хартиени пликове и чанти от плат, брандирани с логото на кампанията „не РАЗДЕЛНО Банско“.

Кампания за разделно събиране и за намаляването на неразградимите отпадъци стартира преди месец. В нея са ангажирани училища, институции, бизнесът, домакинствата в Банско. Пилотната мярка за събирането на зеления отпадък, който се компостира в регионалното депо или в домашни компостери, стартира миналата година, а резултатът е над 10 тона оползотворена маса.