Близо 15 километра туристически пътеки, които активно се ползват за пешеходен и велотуризъм, почистиха екипи на Югозападното държавно предприятие. Докато служители на „Държавно ловно стопанство Витошко-Студена” и „ДГС София” отстраняваха паднали дървета и строителни отпадъци по трасето на ежегодното състезание „Витоша 100 километра”, техни колеги от „ДГС Елин Пелин” премахнаха опасни дървета по международния туристически маршрут Е3 „Ком-Емине”. Предстои почистване и на международния маршрут Е 4 от Витоша до планината Славянка, както и на други предпочитани от туристите маршрути, отразени на уебкартата на горите в Югозападна България: https://gori.uzdp.bg

Продължава работата по изграждането на нова и възстановяването на остаряла инфраструктура в границите на Природен парк „Витоша”. Служители на ЮЗДП изработиха и монтираха 15 дървени мостчета над дерета и потоци в най-посещаваните части на планината. Подновяват се маси и пейки в кътовете за отдих, както и рампи за детски и инвалидни колички за достъп до алеите.

Дейностите по поддръжка и облагородяване на туристическите маршрути са част от дългосрочния план на ЮЗДП за подобряване на условията за спорт и туризъм в горите, стопанисвани от предприятието. Тези дейности са заложени и в подписаното наскоро споразумение с туристически сдружения, както и в договорите за партньорство с трите природни парка – „Витоша”, „Беласица” и „Рилски манастир”.

Вече втори месец служители на ЮЗДП почистват от храстова растителност трасето на бъдещата автомагистрала „Европа”, която ще свързва София с граничен пункт „Калотина”. Горски автомобили със специален режим на движение извършват всекидневни дежурства за нормално преминаване на автомобилите от двете посоки на пътя.

През последните 4 години с активното съдействие на Югозападното държавно предприятие бяха почистени горски територии по границите с Гърция, Сърбия и Северна Македония с обща дължина над 80 километра, както и речни корита и сервитути от републиканската и общинска пътна мрежа.