Учениците от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Петрич посетиха село Габрене. Това е селото, откъдето започва България и Европейският съюз, както обичат да казват неговите жители, но е и селото, където правят среща бъдеще и минало. Учениците бяха посрещнати от жените в селото, които освен че показаха сръчност, разказаха за тънкостите в женското ръкоделие. Събитието се превърна в среща на поколенията, в среща на бъдещето и миналото. Това бе възможност да се засили приемствеността в обичаите и приготвянето на гозбите, които не могат да бъдат научени на друго място. Някои от приготвените ястия са характерни само за с. Габрене и се правят и пазят като традиция само тук. Инициативата е част от проекта “Чиста природа днес – здраве и пълноценен отдих утре“ на ПГИТ „Проф. д-р А. Златаров“ – Петрич, който се реализира в партньорство с Дирекцията на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите.